Zgubisz dokumenty, okradną Cię, oszukają, zatrzyma Cię policja? – Na taką pomoc możesz liczyć w Niemczech | Polska-Niemcy – wymagające sąsiedztwo. Serwis DW po polsku | DW | 14.10.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polska i Niemcy

Zgubisz dokumenty, okradną Cię, oszukają, zatrzyma Cię policja? – Na taką pomoc możesz liczyć w Niemczech

Polacy przyjeżdżający do Niemiec gubią dokumenty. Padają ofiarami złodziei. Masz problem, nie tylko paszportowy, polski konsulat może Ci pomóc albo wskazać, dokąd się udać.

Utratę polskiego dowodu osobistego lub paszportu w Niemczech należy niezwłocznie osobiście zgłosić w polskim konsulacie, a także we własnym interesie, powiadomić niemiecką policję. Po zgłoszeniu utraty dokument zostaje unieważniony, więc nie można się nim posługiwać po jego odnalezieniu. W konsulacie można uzyskać tylko nowy paszport – wyjaśnia konsul Jan Sobczak, kierownik Konsulatu Generalnego w Kolonii.

Ważne: We wszystkich polskich konsulatach konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie wizyty w sprawach paszportowych za pośrednictwem Internetu, w tzw. e-konsulacie.

Zgubione i „zaniedbane” dokumenty. Kradzież dokumentów

W polskich konsulatach można wystąpić o paszport 10-letni (okres oczekiwania około 6-8 tygodni, koszt 110, - euro) lub tymczasowy (okres oczekiwania do 10 dni roboczych lub tego samego dnia za dopłatą 30, - euro).

Paszport tymczasowy, ważny przez krótki czas, konsulat wydaje jednak tylko w czterech przypadkach:

- na czas oczekiwania na paszport 10-letni, który jest sporządzany w Polsce,

- na powrót do domu dla osób, które przyjechały do Niemiec i zgubiły dokumenty,

- w sytuacjach losowych (np. w związku ze zgonem krewnych, co należy udokumentować) Polakom mieszkającym w Niemczech na wyjazd do Polski,

- osobom przebywającym za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

Polnische Pässe Polnische Konsulate in Deutschland, Rechtshilfen für Polen Beschreibung: Hilfen bei Rechtsproblemen, Dokumentenverlust, Unfällen oder krankheitsfällen während der Reise in Deutschland leisten polnische Konsulate. Den größten Personenkreis bedient das Konsulat in Köln Ich (Barbara Cöllen) habe sie selbst gemacht am 16.07.13 bei der Vorbereitung der Artikelreihe zum Thema Hilfen bei Problemen während der Reise in Deutschland.

Polskie dowody tożsamości

Spora grupa Polaków mieszkających na stałe w Niemczech w ogóle nie posiada ważnego polskiego dowodu tożsamości. Tłumaczą, że go „nie potrzebowali”, wyjaśnia Jan Sobczak. Kto przez dłuższy okres zaniedbywał obowiązek posiadania ważnych polskich dokumentów musi się liczyć z koniecznością złożenia wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, co o kilka miesięcy wydłuża czas oczekiwania na paszport. Ważne: Wnioski o paszport 10-letni można składać tylko osobiście ze względu na konieczność pobrania odcisków palców.

Utraciłeś prawo jazdy – możesz je odzyskać w Polsce

Prawo jazdy wydane w Polsce zachowuje swoją ważność również podczas wyjazdu do Niemiec. Pojazd zarejestrowany w Polsce może być dopuszczony przejściowo (do jednego roku) do ruchu drogowego w Niemczech. Przerejestrowania dokonuje się w niemieckim urzędzie komunikacji.

Ważne: O utracie prawa jazdy w Niemczech nie ma obowiązku informowania konsulatu. Nowe prawo jazdy wystawia urząd komunikacji w Polsce, po złożeniu oświadczenia o utracie starego.

Informacje prawne, poświadczanie podpisów i uwierzytelnianie dokumentów

Ważne: Konsulaty nie udzielają porad prawnych, ale mogą udzielić informacji o obowiązujących przepisach, jak otrzymać bezpłatną pomoc prawną, gdzie uzyskać pomoc prawną po polsku w danym okręgu konsularnym: listy polskojęzycznych prawników.

Bezpłatnych informacji prawnych w języku polskim dla Polaków pracujących w Niemczech udzielają również poradnie DGB, dachowej organizacja związków zawodowych.

Za pośrednictwem konsulatów można wydobyć z Polski odpisy aktów stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa i zgonu) oraz zarejestrować w Polsce niemieckie akty stanu cywilnego, np. w celu uzyskania polskiego paszportu po zmianie nazwiska w Niemczech lub uzyskania paszportu dla dziecka urodzonego za granicą.

W konsulatach można też uzyskać poświadczenie podpisu, uwierzytelnienie kopii, poświadczenie tłumaczenia.

Polnische Konsulate in Deutschland

Konsul Jan Sobczak przy wejściu do wydziału konsularnego w Kolonii

Polnische Pässe geöffnet Polnische Konsulate in Deutschland, Rechtshilfen für Polen Beschreibung: Hilfen bei Rechtsproblemen, Dokumentenverlust, Unfällen oder krankheitsfällen während der Reise in Deutschland leisten polnische Konsulate. Den größten Personenkreis bedient das Konsulat in Köln Ich (Barbara Cöllen) habe sie selbst gemacht am 16.07.13 bei der Vorbereitung der Artikelreihe zum Thema Hilfen bei Problemen während der Reise in Deutschland.

Na nowe dokumenty tożsamości trzeba trochę poczekać

Ważne: Konsulat nie może poświadczyć podpisu na pełnomocnictwie do zakupu lub sprzedaży nieruchomości w Polsce – należy się wtedy zwrócić do niemieckiego notariusza, a następnie uzyskać tzw. klauzulę „apostille” w wyznaczonych urzędach lub sądach w Niemczech a w przypadku dokumentów polskich przeznaczonych do obrotu zagranicznego należy się zwrócić do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego

Osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński w Niemczech, mogą uzyskać z Polski za pośrednictwem konsulatu potrzebne akty stanu cywilnego (np. akt urodzenia, a w przypadku osób rozwiedzionych również akt małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie) oraz zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (osobom, które do Niemiec przyjechały przed ukończeniem 16 roku życia i nieprzerwanie tu przebywały, takie zaświadczenie wystawia konsulat). Osoby, które zawarły związek małżeński w Niemczech, mogą za pośrednictwem konsulatu zarejestrować nowy akt małżeństwa w Polsce.

Na pochówek w Polsce konieczne jest uzyskanie zaświadczenia z konsulatu

Jeśli chcemy pochować w Polsce osobę zmarłą w Niemczech, konsulat powinien wystawić odpowiednie zaświadczenie (opłata: 50 euro). Aby je uzyskać, potrzebne są trzy dokumenty:

- akt zgonu (Sterbeurkunde) z niemieckiego Urzędu Stanu Cywilnego (istnieje tam możliwość uzyskania międzynarodowego aktu zgonu, którego nie trzeba tłumaczyć),

- zezwolenie na transport zwłok do Polski (Leichenpass), które zawiera informację, że dana osoba nie zmarła na chorobę zakaźną,

- pozwolenie starosty lub prezydenta miasta na pochówek w danym miejscu.

W przypadku sprowadzenia prochów należy uzyskać zaświadczenie o kremacji (Einäscherungsbescheinigung).

Ważne: Najwygodniej jest wynająć firmę pogrzebową, która ma doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok, ponieważ załatwi za nas potrzebną dokumentację. Urnę z prochami można również przewieźć lub nawet wysłać pocztą.

Nie jest obojętne, kto Ci przetłumaczy niemiecki i polski dokument

Jeżeli w Polsce wymagane jest przetłumaczenie niemieckiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego, należy zwrócić uwagę, aby taki tłumacz był umieszczony na liście polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, zaznacza konsul Jan Sobczak.

Ważne: Jeśli ktoś nie wiedząc o tym, przetłumaczył dokument u niemieckiego tłumacza przysięgłego, to polskie urzędy mogą wymagać dodatkowo poświadczenia tłumaczenia w polskim konsulacie (za opłatą 30 euro za każdą rozpoczętą stronę).

To działa też w drugą stronę. Na stronach instytucji niemieckich zajmujących się uznawaniem zagranicznych dokumentów i świadectw jest wyraźnie napisane, że dokumenty muszą być tłumaczone przez tłumaczy egzaminowanych i zaprzysiężonych w Niemczech (staatlich geprüfter und vereidigter Übersetzer). Adresów takich tłumaczy należy szukać na stronach internetowych każdego kraju związkowego. Każda kopia przedłożonego dokumentu/opisu musi zawierać urzędową adnotację ze stemplem, że jest on zgodny z oryginałem.

W Niemczech można wszystkie koszty tłumaczeń i uwierzytelnienia kopii i poświadczeń tłumaczenia oraz wystawienia nowych dokumentów tożsamości odpisać od podatku.

Opieka konsularna w sytuacjach kryzysowych

Konsulaty polskie w Niemczech nie zastępują ubezpieczyciela, nie pośredniczą w uzyskaniu pracy, nie pełnią funkcji biur turystycznych, ani nie opłacają hoteli za polskich obywateli.

Polnische Konsulate in Deutschland, Rechtshilfen für Polen Beschreibung: Hilfen bei Rechtsproblemen, Dokumentenverlust, Unfällen oder krankheitsfällen während der Reise in Deutschland leisten polnische Konsulate. Den größten Personenkreis bedient das Konsulat in Köln Ich (Barbara Cöllen) habe sie selbst gemacht am 16.07.13 bei der Vorbereitung der Artikelreihe zum Thema Hilfen bei Problemen während der Reise in Deutschland.

Okienko paszportowe w Kolonii

Ważne: W nagłych sytuacjach, np. jeśli ktoś zgubi dokumenty lub zostanie okradziony, może otrzymać w konsulacie dokument zastępczy oraz wsparcie w powrocie do Polski. Konsulat umożliwi w razie potrzeby nawiązanie kontaktu z krewnymi, aby wykupili mu bilet powrotny. Jeśli ktoś nie ma nikogo, kto może mu pomóc, po wypełnieniu w konsulacie odpowiednich formularzy może uzyskać pożyczkę na powrót do Polski najtańszym środkiem lokomocji (np. autobusem). Jeśli ktoś jest w ciężkiej sytuacji a przyszedł późnym popołudniem, kiedy już brak jest połączeń z Polską, konsulaty mogą np. wskazać noclegownię, gdzie można się przespać do następnego dnia za drobną opłatą lub za darmo.

Ważne: W przypadku zatrzymania polskiego obywatela, niemiecka policja powinna powiadomić o tym fakcie konsulat. Osoba zatrzymana może otrzymać od konsulatu listę polskojęzycznych adwokatów, a na jej wniosek konsulat może poinformować rodzinę o zatrzymaniu. Konsulaty nie udzielają jednak poręczenia, ani nie wpłacają kaucji. Osoba zatrzymana może również żądać, aby nie informowano o zatrzymaniu konsulatu – w takim przypadku konsulat nie ma możliwości udzielenia dalszego wsparcia.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Jadąc za granicę trzeba myśleć o wszystkim. Zalecane jest skopiowanie wszystkich dokumentów, żeby je było łatwiej odtworzyć. I trzeba się przede wszystkim ubezpieczyć, zaznacza konsul Jan Sobczak.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty w razie wypadku czy choroby za granicą. Przed wyjazdem do Niemiec należy pamiętać o uzyskaniu w lokalnym oddziale NFZ europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Tylko wtedy można uzyskać natychmiast bezpłatną pomoc lekarską bez niepotrzebnego stresu, podkreśla konsul Jan Sobczak. Warto również pomyśleć o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i stresu w sytuacjach nieprzewidzianych (np. nagły zgon).

Dane kontaktowe polskich konsulatów w Niemczech

W Niemczech działają trzy polskie konsulaty generalne (w Kolonii, Monachium i Hamburgu) oraz wydział konsularny przy Ambasadzie RP w Berlinie.

Na wizytę w Konsulacie Generalnym w Kolonii czeka się do 2 dni, około tygodnia w okresie natężenia ruchu (np. w czasie wakacji lub przed świętami).

Barbara Cöllen

red. odp.: Elżbieta Stasik

Strona 1 | 2 | Pełna wersja