Witold Waszczykowski w FAZ o Polsce i UE | Echa polskie | DW | 04.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Echa polskie

Witold Waszczykowski w FAZ o Polsce i UE

FAZ publikuje artykuł gościnny szefa polskiego MSZ, w którym tłumaczy on, czym dla Polski jest UE, co jest „istotą filozofii działań” Polski w Unii, gdzie - według Warszawy - jest potrzeba wspólnych działań, a gdzie nie.

„Polacy należą do narodów, które najbardziej sobie cenią integrację europejską” - pisze na wstępie artykułu w opiniotwórczej „Frankfurter Allgemeine Zeitung” szef polskiej dyplomacji. To jest, jak podkreśla Witold Waszczykowski, „podstawą działań każdego polskiego rządu”. Minister zapewnia niemieckiego czytelnika FAZ, że „dobre funkcjonowanie UE jest w interesie Polski”. Polska chce w coraz większym stopniu proponować rozwiązania, które mają służyć nie tylko partykularnym interesom, lecz także interesom grup innych krajów. Mają to być rozwiązania dla dobra wszystkich państw członkowskich. „Ścisła i lojalna współpraca państw narodowych, postępowanie zgodne z zasadą subsydiarności i zaangażowanie przeciwko wewnętrznym – często na zewnątrz podsycanym – sporom jest istotą filozofii naszych działań w UE” – pisze Waszczykowski w FAZ.

Minister spraw zagranicznych wskazuje też na ważną rolę europejskiej tożsamości. Zaznacza jednak: "Dążenie do federalnej Europy może odnieść odwrotny skutek i przyspieszyć jej rozpad".

Problem Polski z demokratycznym mandatem UE

Jeśli chodzi o instytucje unijne, powinny one, w opinii szefa polskiego MSZ, „przede wszystkim koncentrować się na zadaniach, które leżą w interesie wszystkich państw członkowskich i nie mogłyby być lepiej rozwiązane na poziomie narodowym czy regionalnym”.

Redakcja poleca

Za poważny problem uważa „demokratyczny mandat” Unii Europejskiej. Parlament Europejski nie stał się „zasadniczym punktem odniesienia dla obywateli”, na co, w jego przekonaniu, wskazuje spadająca frekwencja wyborcza. „Dlatego przesadą jest postrzeganie Parlamentu Europejskiego jako najważniejszego podmiotu sankcjonującego działalność UE” – ocenia Waszczykowski i informuje, że Polska wspiera umocnienie roli parlamentów narodowych w UE.

Kryzys migracyjny wyzwaniem dla UE

"Wyzwaniem kluczowym dla UE, rozstrzygającym być może o jej przyszłości, jest umiejętność zarządzania kryzysem migracyjnym" – pisze Witold Waszczykowski i wymienia wśród priorytetowych spraw m.in. „skuteczne zwalczanie rzeczywistych przyczyn migracji poprzez doprowadzenie do zakończenia konfliktów w Syrii i Iraku”, wzmocnienie kontroli na zewnętrznych granicach UE i współpracę z krajami trzecimi. Priorytetem dla Polski jest ochrona strefy Schengen – podkreśla. Dlatego polska straż graniczna wspiera w Grecji ochronę granic, co, w przekonaniu Waszczykowskiego, potwierdza „poczucie odpowiedzialności i europejskiej solidarności” Polski. "Także współpraca z Turcją odgrywa ważną rolę" – zaznacza.

Polska chce zacieśnienia współpracy UE z NATO

Witold Waszczykowski skupia się na kwestiach bezpieczeństwa. Pisze, że obecnie jesteśmy świadkami „bezprecedensowego kryzysu pogrążającego sąsiadów UE”, mamy do czynienia z „agresywną rosyjską polityką” oraz niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. "Dzisiaj z ręką na sercu można by powiedzieć, że UE prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, która zasługuje na takie miano" - uważa polski minister spraw zagranicznych. Pisze o potrzebie „zdefiniowania na nowo strategicznej współpracy między UE i NATO”. Ta pogłębiona współpraca polegałaby na wymianie danych między wywiadami, strategicznej komunikacji, przywróceniu wspólnych manewrów UE i NATO, na przygotowaniu wspólnego strategicznego przesłania przez obie instytucje przed szczytem NATO w Warszawie oraz w czerwcu przed szczytem Rady UE, a także na zapewnieniu wszystkim krajom członkowskim bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

W opinii szefa polskiego MSZ, UE dysponuje instrumentarium w zakresie działań strategicznych i operacyjnych. W Unii brakuje jednak „silnej i stale aktywnej komórki operacyjnej”, która przygotowywałaby realistyczne oceny zagrożenia krótko- i długoterminowe.

(czytaj dalej na drugiej stronie)

Pochwały dla niemieckiej Ostpolitik

Przeżyła się też, w opinii Waszczykowskiego, dotychczasowa formuła Partnerstwa Wschodniego. Konieczne jest tworzenie dla tych państw perspektywy członkostwa w UE i skłanianie ich do wdrażania reform - podkreśla.

Szef polskiego MSZ chwali sukcesy niemieckiej Ostpolitik (niemieckiej polityki wschodniej), która w latach 70-tych wpłynęła na przemiany w Europie Wschodniej o charakterze pokojowym.

"Niezmiernie ważna jest kwestia przyszłości relacji UE z Rosją. Ochłodziły się one, w niektórych obszarach wręcz stały się lodowate, co nie jest zawinione przez UE. Bruksela wielokrotnie proponowała Rosji współpracę" - pisze Waszczykowski.

Polska i Niemcy w UE

Polsce zależy na relacjach z Niemcami o „charakterze całkowicie partnerskim”, w których „jedna strona uwzględnia punkt widzenia i argumenty drugiej”. Waszczykowski wskazuje na obszar, w których panuje duża różnica zdań między Polską a Niemcami, jak w kwestii planowanego gazociągu Nord Stream 2.

Deutschland Polen Steinmeier bei Waszczykowski

Stef niemieckiego MSZ Frank-Walter Steinmeier z wizytą u Witolda Waszczykowskiego

„Znany jest nam wkład Niemiec w prace nad rozwiązaniem kryzysu migracyjnego w UE, w stabilizację sytuacji na Ukrainie czy w polepszenie bezpieczeństwa UE. Także dlatego potrzebujemy dzisiaj dyskusji o przyszłej roli Niemiec i Polski w Europie i na świecie” – pisze polski minister, wyrażając nadzieję, że dwustronne konsultacje rządowe w związku z rocznicą podpisania polsko-niemieckiego traktatu będą „dobrą okazją, aby dokonać bilansu dokonań i wskazać na obszary przyszłej współpracy”. Minister zapewnia, że „nie ma wątpliwości co do tego, że stabilne i przyjazne polsko-niemieckie stosunki są niezbędne w budowaniu silnej i solidarnej Europy”.

Polska chce też rozbudować relacje z państwami Europy środkowo-wschodniej. Kluczowym forum dla współpracy państw tego regionu jest od 25 lat Grupa Wyszehradzka, w której 1 czerwca Polska przejmuje przewodnictwo.

„Polska widzi swoją przyszłość w dobrze funkcjonującej Unii Europejskiej. (…) Chcemy przyczynić się do wzmocnienia Unii zarówno od środka, jak i jej relacji z zewnętrznymi partnerami. Chcemy dzielić się uczuciem, że nasz kraj jest dzisiaj wolny i silny, że przynależy do rodziny europejskich narodów, z innymi krajami, które tego zechcą” – pisze polski minister spraw zagranicznych.

Opr. Barbara Cöllen

Strona 1 | 2 | Pełna wersja