1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Witold Waszczykowski w FAZ o Polsce i UE

Opr. Barbara Cöllen4 kwietnia 2016

FAZ publikuje artykuł gościnny szefa polskiego MSZ, w którym tłumaczy on, czym dla Polski jest UE, co jest „istotą filozofii działań” Polski w Unii, gdzie - według Warszawy - jest potrzeba wspólnych działań, a gdzie nie.

https://p.dw.com/p/1IOrJ
Deutschland Polnische Außenminister Witold Waszczykowski auf der Münchner Sicherheitskonferenz
Zdjęcie: picture-alliance/dpa/A. Gebert

„Polacy należą do narodów, które najbardziej sobie cenią integrację europejską” - pisze na wstępie artykułu w opiniotwórczej „Frankfurter Allgemeine Zeitung” szef polskiej dyplomacji. To jest, jak podkreśla Witold Waszczykowski, „podstawą działań każdego polskiego rządu”. Minister zapewnia niemieckiego czytelnika FAZ, że „dobre funkcjonowanie UE jest w interesie Polski”. Polska chce w coraz większym stopniu proponować rozwiązania, które mają służyć nie tylko partykularnym interesom, lecz także interesom grup innych krajów. Mają to być rozwiązania dla dobra wszystkich państw członkowskich. „Ścisła i lojalna współpraca państw narodowych, postępowanie zgodne z zasadą subsydiarności i zaangażowanie przeciwko wewnętrznym – często na zewnątrz podsycanym – sporom jest istotą filozofii naszych działań w UE” – pisze Waszczykowski w FAZ.

Minister spraw zagranicznych wskazuje też na ważną rolę europejskiej tożsamości. Zaznacza jednak: "Dążenie do federalnej Europy może odnieść odwrotny skutek i przyspieszyć jej rozpad".

Problem Polski z demokratycznym mandatem UE

Jeśli chodzi o instytucje unijne, powinny one, w opinii szefa polskiego MSZ, „przede wszystkim koncentrować się na zadaniach, które leżą w interesie wszystkich państw członkowskich i nie mogłyby być lepiej rozwiązane na poziomie narodowym czy regionalnym”. Za poważny problem uważa „demokratyczny mandat” Unii Europejskiej. Parlament Europejski nie stał się „zasadniczym punktem odniesienia dla obywateli”, na co, w jego przekonaniu, wskazuje spadająca frekwencja wyborcza. „Dlatego przesadą jest postrzeganie Parlamentu Europejskiego jako najważniejszego podmiotu sankcjonującego działalność UE” – ocenia Waszczykowski i informuje, że Polska wspiera umocnienie roli parlamentów narodowych w UE.

Kryzys migracyjny wyzwaniem dla UE

"Wyzwaniem kluczowym dla UE, rozstrzygającym być może o jej przyszłości, jest umiejętność zarządzania kryzysem migracyjnym" – pisze Witold Waszczykowski i wymienia wśród priorytetowych spraw m.in. „skuteczne zwalczanie rzeczywistych przyczyn migracji poprzez doprowadzenie do zakończenia konfliktów w Syrii i Iraku”, wzmocnienie kontroli na zewnętrznych granicach UE i współpracę z krajami trzecimi. Priorytetem dla Polski jest ochrona strefy Schengen – podkreśla. Dlatego polska straż graniczna wspiera w Grecji ochronę granic, co, w przekonaniu Waszczykowskiego, potwierdza „poczucie odpowiedzialności i europejskiej solidarności” Polski. "Także współpraca z Turcją odgrywa ważną rolę" – zaznacza.

Polska chce zacieśnienia współpracy UE z NATO

Witold Waszczykowski skupia się na kwestiach bezpieczeństwa. Pisze, że obecnie jesteśmy świadkami „bezprecedensowego kryzysu pogrążającego sąsiadów UE”, mamy do czynienia z „agresywną rosyjską polityką” oraz niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. "Dzisiaj z ręką na sercu można by powiedzieć, że UE prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, która zasługuje na takie miano" - uważa polski minister spraw zagranicznych. Pisze o potrzebie „zdefiniowania na nowo strategicznej współpracy między UE i NATO”. Ta pogłębiona współpraca polegałaby na wymianie danych między wywiadami, strategicznej komunikacji, przywróceniu wspólnych manewrów UE i NATO, na przygotowaniu wspólnego strategicznego przesłania przez obie instytucje przed szczytem NATO w Warszawie oraz w czerwcu przed szczytem Rady UE, a także na zapewnieniu wszystkim krajom członkowskim bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

W opinii szefa polskiego MSZ, UE dysponuje instrumentarium w zakresie działań strategicznych i operacyjnych. W Unii brakuje jednak „silnej i stale aktywnej komórki operacyjnej”, która przygotowywałaby realistyczne oceny zagrożenia krótko- i długoterminowe.

(czytaj dalej na drugiej stronie)

Pochwały dla niemieckiej Ostpolitik

Przeżyła się też, w opinii Waszczykowskiego, dotychczasowa formuła Partnerstwa Wschodniego. Konieczne jest tworzenie dla tych państw perspektywy członkostwa w UE i skłanianie ich do wdrażania reform - podkreśla.

Szef polskiego MSZ chwali sukcesy niemieckiej Ostpolitik (niemieckiej polityki wschodniej), która w latach 70-tych wpłynęła na przemiany w Europie Wschodniej o charakterze pokojowym.

"Niezmiernie ważna jest kwestia przyszłości relacji UE z Rosją. Ochłodziły się one, w niektórych obszarach wręcz stały się lodowate, co nie jest zawinione przez UE. Bruksela wielokrotnie proponowała Rosji współpracę" - pisze Waszczykowski.

Polska i Niemcy w UE

Polsce zależy na relacjach z Niemcami o „charakterze całkowicie partnerskim”, w których „jedna strona uwzględnia punkt widzenia i argumenty drugiej”. Waszczykowski wskazuje na obszar, w których panuje duża różnica zdań między Polską a Niemcami, jak w kwestii planowanego gazociągu Nord Stream 2.

Deutschland Polen Steinmeier bei Waszczykowski
Stef niemieckiego MSZ Frank-Walter Steinmeier z wizytą u Witolda WaszczykowskiegoZdjęcie: Reuters/K. Pempel

„Znany jest nam wkład Niemiec w prace nad rozwiązaniem kryzysu migracyjnego w UE, w stabilizację sytuacji na Ukrainie czy w polepszenie bezpieczeństwa UE. Także dlatego potrzebujemy dzisiaj dyskusji o przyszłej roli Niemiec i Polski w Europie i na świecie” – pisze polski minister, wyrażając nadzieję, że dwustronne konsultacje rządowe w związku z rocznicą podpisania polsko-niemieckiego traktatu będą „dobrą okazją, aby dokonać bilansu dokonań i wskazać na obszary przyszłej współpracy”. Minister zapewnia, że „nie ma wątpliwości co do tego, że stabilne i przyjazne polsko-niemieckie stosunki są niezbędne w budowaniu silnej i solidarnej Europy”.

Polska chce też rozbudować relacje z państwami Europy środkowo-wschodniej. Kluczowym forum dla współpracy państw tego regionu jest od 25 lat Grupa Wyszehradzka, w której 1 czerwca Polska przejmuje przewodnictwo.

„Polska widzi swoją przyszłość w dobrze funkcjonującej Unii Europejskiej. (…) Chcemy przyczynić się do wzmocnienia Unii zarówno od środka, jak i jej relacji z zewnętrznymi partnerami. Chcemy dzielić się uczuciem, że nasz kraj jest dzisiaj wolny i silny, że przynależy do rodziny europejskich narodów, z innymi krajami, które tego zechcą” – pisze polski minister spraw zagranicznych.

Opr. Barbara Cöllen