1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

We wschodnich Niemczech brakuje rąk do pracy

18 maja 2021

Przez długi czas we wschodnich landach panowało duże bezrobocie. Wkrótce tendencja może się odwrócić. Wielu pracowników odchodzi na emeryturę, co grozi skrajnym ubytkiem siły roboczej.

https://p.dw.com/p/3tWAH
Deutschland Neue Galvanikanlage in Sachsenelektronik Mittweida- Ruthenium-106
Wielu pracowników wkrótce przejdzie na emeryturę Zdjęcie: Imago/R. Weisflog

Starzenie się społeczeństwa szczególnie mocno uderzy w rynek pracy we wschodnich Niemczech. Według Instytutu Geografii Regionalnej im. Leibniza (IfL) prawie 40 procent pracowników podlegających składkom na ubezpieczenie społeczne na wschodzie, z wyjątkiem Berlina, ma już ponad 50 lat. W całych Niemczech starsi pracownicy stanowią ponad jedną trzecią.

Rynek pracy na wschodzie Niemiec  stoi więc przed szczególnie trudnym zadaniem. W ciągu najbliższych 15 lat wielu pracowników przejdzie na emeryturę, a jednocześnie maleje liczba nowych pracowników. – Można przewidzieć, że znaczna część stanowisk, które zwolnią się z powodu przejścia na emeryturę, nie zostanie obsadzona – wyjaśnił Tim Leibert z IfL. W obliczu grożącego braku wykwalifikowanych pracowników niektórzy eksperci ostrzegają nawet przed „drugą dezindustrializacją wschodnich Niemiec", dodaje ekspert.

Według danych Instytutu Leibniza największy regionalny wzrost liczby pracowników w wieku powyżej 50 lat w latach 2008-2019 odnotowały jednak regiony w zachodnich Niemczech: okręg Muenster, region Górnej Frankonii i Saara – każdy z nich o ponad 12 procent.

Gorsze od bezrobocia. Bierność zawodowa młodych Niemców

Mniejszy problem w miastach

Natomiast w Berlinie i regionie Lipska, a także w Górnej Bawarii i Hamburgu dynamika starzenia się jest znacznie niższa od średniej krajowej. Według ekspertów z Instytutu Leibniza, te regiony miejskie korzystają z migracji młodych ludzi przybywających zarówno z innych części Niemiec i z innych krajów. Również regiony silne gospodarczo, takie jak okręgi Darmstadt i Stuttgart, są w mniejszym stopniu dotknięte problemem starzenia się społeczeństwa niż regiony słabe strukturalnie, takie jak okręgi Kassel w północnej Hesji i Braunschweig w południowej Dolnej Saksonii.

Odsetek pracowników poniżej 30. roku życia podlegających składkom na ubezpieczenie społeczne spadł w całych Niemczech tylko nieznacznie o dwa punkty procentowe do poziomu nieco poniżej 21 procent. W Górnym Palatynacie, Dolnej Bawarii, Szwabii i regionie Trewiru udział młodszych pracowników jest nadal o ponad 10 procent wyższy od średniej krajowej. Z kolei wschodnie landy niemieckie, w których odsetek firm technologicznych jest niski, doświadczają ogromnego spadku i plasują się ponad dziesięć procent poniżej średniej krajowej.

(AFP/sier)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>