Polonicus - czwarta edycja nagrody Polonii europejskiej | Polska-Niemcy – wymagające sąsiedztwo. Serwis DW po polsku | DW | 07.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polska i Niemcy

Polonicus - czwarta edycja nagrody Polonii europejskiej

Na liście tegorocznych laureatów, obok biskupa seniora diecezji opolskiej prof. Alfonsa Nossola, znalazła się też popularna aktorka Krystyna Janda.

Polonicuspreis Aachen. Auszeichnung, 5.05.2012 in Aachen. DW/Alexandra Jarecka

Statuetka Polonicusa

Pomysł ufundowania nagrody europejskiej Polonii (statuetkę zaprojektował architekt i artysta z Duesseldorfu Stanisław Szroborz) zrodził się w 2008 roku. W ten sposób postanowiono wyróżniać uznane przez Polonię osobistości, a także intelektualistów i działaczy polonijnych zaangażowanych we współpracę polsko-niemiecką oraz w krzewienie idei Europy bez granic.

Członkami kapituły nagrody są przedstawiciele organizacji polonijnych zrzeszonych w EUWP (Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych), a przewodniczy jej prezes Kongresu Polonii Niemieckiej Wiesław Lewicki.

Polonicus dla najlepszych

Polonicuspreis Aachen- Preisträgerin Angelica Schwall-Düren (r.). 5.05.2012 in Aachen. DW/Alexandra Jarecka

Angelica Schwall-Düren otrzymała Polonicusa w kategorii "dialogu polsko-niemieckiego"

Wyróżnienie to obejmuje ważną dla środowisk polonijnych dziedzinę działalności kulturalnej, działalności organizacyjno-integracyjnej oraz na rzecz dialogu polsko-niemieckiego. W przypadkach nadzwyczajnych nadawane jest również czwarte wyróżnienie.

Tegoroczną nagrodę w kategorii „dialogu polsko-niemieckiego” otrzymała Angelica Schwall-Düren, minister do spraw federalnych, europejskich i medialnych w rządzie Nadrenii Północnej-Westfalii. „Takie inicjatywy, jak nagroda Polonicusa, są bardzo potrzebne. I nie ma chyba bardziej odpowiedniego miejsca na jego wręczenie, niż Akwizgran i sala koronacyjna Karola Wielkiego w ratuszu” - powiedziała Angelica Schwall-Düren.

Polonicuspreis Aachen- Preisträgerin Helena Miziniak (mitte), Parlamentsvorsitzender RP Bogdan Borusewicz (l.) Wieslaw Lewicki (r.) Polnische Organisation Interregio). 5.05.2012 in Aachen. DW/Alexandra Jarecka

Helena Miziak z marszałkiem senatu RP B. Borusewiczem (l.) oraz W. Lewickim

W kategorii „organizacji życia polonijnego” statuetkę Polonicusa otrzymała Helena Miziak, honorowa prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP), oraz wiceprezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Helena Miziak zwróciła szczególną uwagę na motto nagrody „Polonicus z szacunku do samych siebie”. "W moim życiu starałam się stosować do tej zasady i pokazać, że warto jest angażować się dla innych. Nagroda Polonicusa jest nie tylko miłym aktem, lecz przede wszystkim wielkim zobowiązaniem. Nie pozwala ona spocząć na laurach, lecz wyzwala energię do dalszego działania” - podkreśliła laureatka.

Polska dama polskiego teatru i filmu

Polonicus -Preis Aachen-Preisträgerin Krystyna Janda- Schauspielerin . 5.05.2012 in Aachen. DW/Alexandra Jarecka

Nagroda była zaskoczeniem dla Krystyny Jandy

W kategorii „kultura” nagrodą Poloniusa wyróżniono Krystynę Jandę, dyrektor Teatru Polonia w Warszawie, za wybitny dorobek aktorski, za zaangażowanie w porozumienie między Polską i zachodnią Europą oraz w równouprawnienie kobiet. „Ta nagroda przypomina mi na nowo, że dorobek życia całego, to, co zrobiłam, co robię w ogóle, ma znaczenie, że ktoś to jednak dostrzega” - powiedziała artystka. Jednocześnie podkreśliła, że Polonia niemiecka jest częstym gościem na spektaklach w jej warszawskim teatrze. Nie ukrywała jednocześnie, że wyróżnienie Polonius było dla niej niemałym zaskoczeniem. „Wydawało mi się, że tak zagrzebałam się w mojej pracy teatralnej, że właściwie zniknęłam dla szerokiego świata".

Nagroda honorowa

Polonicus-Preis Aachen, Der Preiesträger Bischof Alfons Nossol aus Oppeln, Wieslaw Lewicki (L.) Organisator und der Vorsitzende Polregrio 5.05.2012 in Aachen. DW/Alexandra Jarecka

Alfons Nossol i Wiesław Lewicki

Alfonsa Nossola, biskupa seniora diecezji opolskiej, wyróżniono już w Akwizgranie nagrodą Biskupa Hemmerlego w 2010 roku za dorobek ekumeniczny. Natomiast tegoroczna nagroda Polonicusa uhonorowała całokształt pracy polskiego duchownego, jego wkład w budowanie pokoju, pojednania oraz porozumienia między Polakami i Niemcami, a także jego wybitną działalność naukową.

„Serce Europy jest w Akwizgranie, Karol Wielki miał tu wizję europejskości” – powiedział biskup Nossol po otrzymaniu nagrody. Podkreślając jej wkład w szeroko pojętą kulturę europejską, dodał: „Europa zjednoczona jako wspólnota ducha, wartości i kultury jest najwspanialszym antidotum na niezdrowe zacieśnianie się nacjonalistyczne. Musimy iść razem do Europy, która niech się stanie nowym Betlejem, czyli stolicą pokoju promieniującą na cały świat”.

W ramach uroczystej Gali Polonii w Akwizgranie 05.05.2012 marszałek senatu RP Bogdan Borusewicz, który objął patronat nad nagrodą Polonicusa, otrzymał Medal Konwentu Organizacji Polskich. W swoim wystąpieniu podkreślił on rosnące znaczenie nagrody Polonii, którą otrzymali dotąd m.in.: prof. Jerzy Buzek, prof. Karl Dedecius, prof. Władysław Bartoszewski, prof. Norman Davis i minister Cornelia Pieper. Jednocześnie gratulował wyboru miejsca (Akwizgran) ze względu na jego wielowiekową, europejską przeszłość oraz Nadrenii-Północnej Westfalii, w której mieszka nie tylko najstarsza Polonia w Niemczech. Może się ona poszczycić intensywną współpraca gospodarczą, naukową i kulturalną z Polską.

Alexandra Jarecka

Red. odp. Monika Skarżyńska