1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW
RównouprawnienieNiemcy

Niemcy: Bezpłatna praca kobiet warta miliardy

Dagmara Jakubczak opracowanie
28 lutego 2024

Współczesny mężczyzna rzekomo dzieli się pracą w gospodarstwie domowym i rodzinie sprawiedliwie i równo ze swoją żoną. Najwyraźniej jednak, przynajmniej w Niemczech, pozostaje to pobożnym życzeniem.

https://p.dw.com/p/4cz6U
Młoda matka z trójką dzieci
Zdjęcie: Oleksii Hrecheniuk/Zoonar/picture alliance

Europa osiągnie równouprawnienie za 67 lat, a świat za 131 – głosił opublikowany w czerwcu raport Światowego Forum Ekonomicznego. Najnowsze badania zdają się potwierdzać, przynajmniej w przypadku Niemiec, że do pełnego równouprawnienia jeszcze daleko, a nierówności są warte miliardy – godzin oraz euro.

Praca warta miliardy

Kobiety w Niemczech łącznie w ciągu roku wykonują 72 miliardy godzin nieodpłatnej pracy opiekuńczej, mężczyźni zaś, jak się okazuje, są znacznie mniej zaangażowani w gospodarstwo domowe i rodzinę. Są to dwa najważniejsze wnioski z nowego raportu pracowni badań gospodarczych Prognos, jak informuje grupa medialna Funke Mediengruppe (28.02.2024).

Z analiz wynika, że kobiety nadal wykonują znacznie większą część nieodpłatnej pracy w gospodarstwie domowym, a mianowicie 72 miliardy z łącznej liczby 117 miliardów godzin, czyli nieco poniżej 62 procent. Kobiety zdecydowanie dominują w opiece nad dziećmi, opiece nad innymi osobami oraz w pracach domowych. Z drugiej strony, mężczyźni poświęcali więcej czasu niż kobiety na prace ogrodnicze i naprawy.

Zgodnie z obliczeniami, praca opiekuńcza wykonywana przez kobiety i mężczyzn w samych tylko obszarach opieki nad dziećmi i osobami starszymi byłaby warta 1,2 biliona euro, gdyby była opłacana według średniej stawki godzinowej. Również w tym przypadku duża część z 826 miliardów euro trafiłaby do kobiet. Obliczenia, które odnoszą się do roku 2021, opierają się na danych z niemieckiego panelu społeczno-ekonomicznego (SOEP).

Młoda kobieta z dwojgiem dzieci sprzątająca stół
Kobiety zdecydowanie dominują w opiece nad dziećmiZdjęcie: Heiko Wolfraum/dpa/picture alliance

Gender Care Gap

Podczas gdy w 2022 roku kobiety pracowały za darmo 30 godzin tygodniowo, mężczyźni tylko 21 godzin. Poinformował o tym Federalny Urząd Statystyczny, przedstawiając wyniki tzw. niemieckiego badania wykorzystania czasu.

Tak zwaną Gender Care Gap – czyli różnicę w czasie poświęconym przez kobiety i mężczyzn na czynności domowe i opiekuńcze – szacuje się na 43,8 procenta. Ta specyficzna dla płci różnica w nieodpłatnej pracy obejmuje nie tylko opiekę nad dziećmi i ich wychowanie, ale także pracę w gospodarstwie domowym i pracę społeczną. W poprzednim badaniu sprzed dziesięciu lat wartość ta była wyższa i wynosiła 52,4 procent.

– Z biegiem lat różnica w nieodpłatnej pracy między kobietami i mężczyznami zmniejszyła się, ale nadal jest znaczna – wyjaśniła prezes Federalnego Urzędu Statystycznego Ruth Brand. Czas spędzany w ten sposób przez kobiety w rzeczywistości wzrósł o prawie 20 minut w porównaniu do sytuacji sprzed dziesięciu lat. W przypadku mężczyzn ten rodzaj pracy wzrósł jednak jeszcze bardziej, a mianowicie o godzinę i 20 minut.

Z badania wynika, że połowa bezpłatnej pracy kobiet obejmuje tradycyjne prace domowe, w tym gotowanie, sprzątanie i pranie. Kobiety spędzały na tych zajęciach ponad 13 godzin tygodniowo. Mężczyźni natomiast tylko około sześciu i pół godziny.

Starsza kobieta pchająca chodzik prowadzona pod rękę przed młodszą
Kobiety znacznie częściej zajmują się opiekąZdjęcie: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Opiekunki i fizyczni

Kobiety spędzają także prawie dwa razy więcej czasu niż mężczyźni na opiece nad dziećmi i dorosłymi członkami gospodarstwa domowego. Zajmuje im to ponad trzy i pół godziny tygodniowo, a mężczyznom niecałe dwie godziny. Kobiety poświęcają ponadto prawie pięć godzin na zakupy i organizowanie życia domowego. Mężczyźni zajmują się tym godzinę krócej.

Mężczyźni przodują za to w obszarze prac fizycznych, pracy społecznej i wspierania innych gospodarstw domowych. Podczas gdy kobietom zajmuje to pięć godzin tygodniowo, mężczyznom około sześciu godzin.

Dodając do siebie pracę odpłatną i bezpłatną, okazuje się, że kobiety pracują średnio prawie 45,5 godziny tygodniowo. To stawia je przed mężczyznami, którzy pracują niecałe 44 godziny. Z opublikowanych informacji wynika, że różnica ta jest obecnie jeszcze większa niż dziesięć lat temu. Wtedy kobiety pracowały tylko o godzinę dłużej od mężczyzn.

Kobieta z dzieckim pracująca przy laptopie
Homeoffice z dzieckiem. Im większe dzieci, tym więcej potrzebują czasu i darmowej opiekiZdjęcie: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci...

Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika też, że jeśli dzieci nadal mieszkają w gospodarstwie domowym, liczba przepracowanych godzin również wzrasta. W gospodarstwach domowych z dziećmi rodzice pracują średnio 57 godzin tygodniowo, a dorośli w gospodarstwach domowych bez dzieci o jedenaście godzin mniej.

Czas pracy zarobkowej wśród kobiet jest silnie powiązana z wiekiem najmłodszego dziecka. Matki dzieci poniżej szóstego roku życia wykonują średnio około 13 godzin pracy zarobkowej tygodniowo; to o dziewięć i pół godziny mniej niż kobiety, które nie posiadają dzieci w gospodarstwie domowym. W przypadku dzieci w wieku od 6 do 17 lat liczba godzin pracy wzrasta do ponad 21 godzin.

Z kolei w przypadku mężczyzn posiadających małoletnie dzieci w swoim gospodarstwie domowym, wymiar ich pracy zarobkowej wynosi średnio około 32 godzin tygodniowo, niezależnie od wieku najmłodszego dziecka. Oznacza to, że ojcowie wykonywaliby o cztery i pół godziny więcej płatnej pracy tygodniowo niż mężczyźni bezdzietni.

(AFP/jak)

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!