1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Zbrodnia bez kary [KSIĄŻKA]

Osiemdziesiąta rocznica napaści Niemiec na Polskę była okazją do podjęcia w 2019 roku tematu zbrodni popełnionych w Polsce i na ludności polskiej, które – w odróżnieniu od Holokaustu – nie są znane opinii publicznej.

Zbrodnie te (m.in. zagładę inteligencji polskiej, pacyfikacje ludności cywilnej, eutanazję) opisaliśmy, opierając je z jednej strony o losy polskich ofiar, a z drugiej o losy zbrodniarzy niemieckich, którzy uniknęli kary i po wojnie zrobili kariery. Dotarliśmy do rodzin sprawców i rodzin ofiar, opisaliśmy spotkania z nimi, pokazaliśmy dokumenty archiwalne i zdjęcia. W książce „Zbrodnia bez kary” przedstawiamy szerokie spektrum powojennych karier zbrodniarzy hitlerowskich: w polityce, administracji, służbach wywiadowczych, wymiarze sprawiedliwości, medycynie, nauce, gospodarce, ale i w mediach. Ważnym uzupełnieniem są głosy polskich i niemieckich ekspertów.