واکنش زنان کابل در برابر احوال شخصيه اهل تشيع | افغانستان | DW | 15.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

واکنش زنان کابل در برابر احوال شخصيه اهل تشيع

زنان معترض: "ما از جامعه ي بين المللي مي خواهيم که حق و عدالت را محور اقدام هاي شان در افغانستان قرار داده و همان گونه که عليه تروريسم و مواد مخدر در مبارزه اند، از مبارزه عليه حق تلفي و تبعيض حقوق زنان نيز غفلت نورزند".

ما آزادي و برابري مي خواهيم. اسلام، برابري و عدالت. ما تبعيض نمي خواهيم. اسلام، برابري و عدالت. ما مخالف هرنوع تبعيض هستيم

"ما آزادي و برابري مي خواهيم. اسلام، برابري و عدالت. ما تبعيض نمي خواهيم. اسلام، برابري و عدالت. ما مخالف هرنوع تبعيض هستيم"

تظاهرات جمعي از زنان کابل امروز به خاطر اعتراض به برخي ماده هاي قانون احوال شخصيه، در هنگام شروع، با تظاهرات متقابل پيروان شيخ آصف محسني رو به رو شد. هنوز زنان معترض که در پيش روي حوزۀ علميه خاتم النبيين گردهم آمده بودند، به شعاردادن شروع نکرده بودند که گروهي از مردان از درون حوزۀ خاتم النبيين که مربوط به آقاي محسني است، بيرون شدند و به حمايت از قانون احوال شخصيه ي شيعان شعار دادند. اما نيروهاي امنيتي مانع از پيش روي طرفداران محسني شدند.

در عين حال گروه ديگر از زن هايي که به طرفداري از قانون احوال شخصيه ي شيعيان شعار مي دادند، صف کشيدند و شعارهايي به حمايت از قانون احوال شخصيه اهل تشيع سر مي دادند. تظاهرکنندگاني که از درون حوزه و به طرفداري شيخ آصف محسني بيرون شده بودند، شعارمي دادند: "مرگ بر امريکا، زنده باد قرآن ما، زنده باد مکتب ما، زنده باد محسني ما". اين تظاهرکنندگان همچنان قانون احوال شخصيه شيعه ها را مطابق قانون اساسي خوانده و از آن حمايت مي کردند.

در مقابل شعارهاي ظاهرکنندگان طرفدار محسني، زن هاي معترض که شمار شان به حدود صد نفر مي رسيد، يک ديگر را به آرامش فرا مي خواندند: "خانم هاي عزيز آرام باشيد. ما اگر نيروي کمتر هستيم، قوت بيشتر داريم. ما دست به خشونت نمي زنيم. ما نمي خواهيم که سر و صدا کنيم و دست بلند کنيم. ما آرام و متين ايستاد مي شويم و گوش مي کنيم و مي بينيم که عکس العمل آقايان در مقابل ما چه چگونه است".

خانم ثاقب، يکي از نمايندگان زن پارلمان:اگر به خواست هاي شان رسيدگي نشود، اين گردهمايي روزتاروز وسعت خواهد گرفت

خانم ثاقب، يکي از نمايندگان زن پارلمان:اگر به خواست هاي شان رسيدگي نشود، اين گردهمايي روزتاروز وسعت خواهد گرفت

زنان معترض بعد از اين که با تظاهر کنندگان زن و مرد در حوزه ي خاتم النبيين رو به رو شدند، شعارهاي عدالت خواهي و تعديل در قانون احوال شخصيه را سر داده و در ميان تدابير شديد امنيتي راه پارلمان را در پيش گرفتند:

"ما خواهان تعديلات در قانون هستيم، ما آزادي و برابري مي خواهيم. اسلام، برابري و عدالت. ما تبعيض نمي خواهيم. اسلام، برابري و عدالت. ما مخالف هرنوع تبعيض هستيم".

زنان تظاهرکننده در پيش روي ساختمان پارلمان خواهان تامين عدالت از نمايندگان شان شدند:

"ما از پارلمان تعديل در قانون مي خواهيم. از پارلمان عدالت مي خواهيم. از نمايندگان خود عدالت مي خواهيم. پارلمان پارلمان عدالت، پارلمان پارلمان برابري".

در نزديکي هاي پارلمان، شماري از نمايندگان زن پارلمان نيز با زنان معترض همراه شدند. خانم صبرينا ثاقب، يکي از نمايندگان زن پارلمان که در جمع زنان معترض بود، خواهان عدالت و احترام به کرامت انساني زنان در همه قوانيني که در پارلمان تصويب مي شوند، شد. خانم ثاقب با انتقاد از برخورد طرفداران آقاي محسني با زنان گفت:

"من متاسفانه شاهد اين بودم که با سنگ و چوب يک تعداد از خانم ها را زدند، فحاشي مي کردند. اين نشان از فرهنگ والاي آقاي محسني و طرفداران شان است. اما اين خانم ها هيچ شعاري را سر نمي دهند که به کسي توهين شده باشد. فقط مي گويند که پارلمان ما از شما عدالت مي خواهيم. خشونت از طرف آنها [طرفدران محسني] زياد تر بود. در دشت برچي پيش روي خانم ها را گرفته بودند".

خانم ثاقب افزود در رابطه به برخي ماده هاي اين قانون با رييس جمهور، وزارت عدليه و علما گفتگو مي کنند و حتا حاضر اند با آن عده از زناني که با بازنگري و تعديل قانون مخالفغ اند، نيز گفتگو کنند. اما او گفت اگر به خواست هاي شان رسيدگي نشود، اين گردهمايي روزتاروز وسعت خواهد گرفت. خانم ثاقب گفت در پارلمان فرصتي براي بحث در مورد ماده هاي قانون احوال شخصيه شيعيان داده نشد و همچنان اعتراض وکيلان زن در مورد ناديده گرفته شد.

نيروهاي امنيتي مانع از پيش روي طرفداران محسني شدند

نيروهاي امنيتي مانع از پيش روي طرفداران محسني شدند

اعتراض کنندگان را فقط زنان شيعه مذهب تشکيل نمي دادند، بلکه زنان ديگر به شمول زنان اهل هنود نيز شرکت داشتند. انارکلي هنريار که از خانم هاي اهل هنود است، گفت مشکل در رابطه به کل زنان افغانستان است و فقط به زنان شيعه خلاصه نمي شود.

درحالي که زنان معترض خواهان حضور رييس پارلمان در جمع شان بودند، اما نمايندگان از آنها خواستند که نمايندگان شان با وکيلان ولسي جرگه صحبت نمايند. زنان معترض با بيان قطعنامه 9 ماده اي شان ظاهرا متفرق شدند، اما گفتند در صورتي که به خواست هاي آنان رسيدگي نشود، به گردهمايي هاي شان ادامه مي دهند. زنان معترض در قطعنامه شان خواهان رعايت اصول حقوق انساني زنان در قانون شدند، و نيز تاکيد کردند که در قانون اساسي افغانستان زنان و مردان از حقوق مساوي برخوردار اند. آنها از جامعه جهاني و جامعه مدني خواستند که نگذارند حقوق انساني شان تلف شوند:

"ما از جامعه ي بين المللي مي خواهيم که حق و عدالت را محور اقدام هاي شان در افغانستان قرار داده و همان گونه که عليه تروريزم و مواد مخدر در مبارزه اند، از مبارزه برعليه حق تلفي و تبعيض حقوق زنان نيز غفلت نورزند".

در عين حال خبرها حاکي از اين است که مکتب دخترانه معرفت که از مکاتب مشهور در غرب کابل است، نيز توسط برخي ها مورد پرتاب سنگ قرار گرفته است. گفته مي شود دانش آموزان اين مکتب نيز مي خواستند در اعتراض به برخي ماده هاي قانون احوال شخصيه ي شيعيان به جمع زنان معترض بپيوندند. انجنير عباس نويان، وکيل مردم کابل در پارلمان مي گويد مکتب معرفت توسط برخي افراد که از سوي حلقه هاي مشخصي حمايت مي شوند، مورد حمله قرار گرفته است. وي گفت نيروهاي امنيتي به محل رسيده و چند تن از حمله کنندگان به مکتب را گرفتار کرده اند، اما تاهنوز جزييات بيشتر از اين حادثه در دست نيست.

قانون احوال شخصيه در حالي باعث بروز جنجال ها شده است، که قبلا رييس جمهور کرزي به بازنگري آن دستور داده بود. اما شيخ آصف محسني گفته بود هيچ کسي حق ندارد که قانون احوال شخصيه شيعه ها را تغيير بدهد. او گفته بود مخالفت با قانون احوال شخصيه، مخالفت با اسلام است و اين مساله را به غرب نسبت داده بود. در عين حال برخي علماي شيعه و حقوق دانان مي گويند مي شود از درون فقه شيعه فتواهايي را استنتاج کرد که با ارزش هاي قانون اساسي و حقوق بشري در تناقض نباشد. آن ها تلاش هاي آقاي محسني و طرفداران او را سياسي قلمداد مي نمايند و از وي خواسته اند که اگر از ادعاهاي خود دفاع کرده مي تواند، در يک مناظره علمي با ديگر علما حاضر شود.

فرهمند، کابل

ویراستار: مبلغ

آگهی