1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

حقوق زنان

حقوق زنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر تسجیل شده است که شامل حق مصونیت جسمی، حق رای، تعلیم و تحصیل، کار، معاش مساویانه و حق ملکیت و کار در ادارات رسمی را شامل می‌شود.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر
عبور از قسمت مطالب برگزیده دویچه وله

مطالب برگزیده دویچه وله