1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

حقوق زنان

مطالب

حقوق زنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر تسجیل شده است که شامل حق مصونیت جسمی، حق رای، تعلیم و تحصیل، کار، معاش مساویانه و حق ملکیت و کار در ادارات رسمی را شامل می‌شود.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

عبور از قسمت مطالب برگزیده دویچه وله

مطالب برگزیده دویچه وله

عبور از قسمت دیدگاه

دیدگاه