غفلت از واقعیت گرسنگی در جهان | آلمان و جهان | DW | 04.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

غفلت از واقعیت گرسنگی در جهان

"از واقعيت گرسنگی دردناک در سال هاي اخير به اندازه اي غفلت شده است که آدم نبايد تعجب کند، اگر شمار گرسنگان در حال حاضر بيشتر بالا رود تا کاهش يابد."

گرسنگی و افزایش سرسام آور قیمت ها در کشور های فقیر

گرسنگی و افزایش سرسام آور قیمت ها در کشور های فقیر

در هفته هاي اخير تصوير هاي نمايشگر قهر و خشونت از پورتو- پرينس درهايتي، از مرکز کامرون، پاکستان روي پردۀ تلويزيون ظاهر شدند. در شورش هاي ناشي از گرسنگي در ماه هاي گذشته در کنار تظاهرات وسيع، غارت صورت گرفت، دکان ها و موتر ها به آتش کشيده شدند. اين تصوير ها همه از شهر هاي بزرگ ِ فقير ترين کشور ها بودند. هنس يواخيم پرويس سر منشي کمک هاي جهاني به گرسنگان در شهر بن آلمان مي گويد:

"گرسنگي و نيازمندي در مناطق روستايي (در اين تصوير ها) قابل ديد نبودند."

اما نه فقط جمعيت شهرها از افزايش سرسام آور قيمت هاي جواري، برنج و آرد صدمه و نقصان ديدند. در روستا ها نيز گرسنگي بيداد مي کند. پرويس علاوه مي کند:

"از واقعيت گرسنگی دردناک در سال هاي اخير به اندازه اي غفلت شده است که آدم نبايد تعجب کند، اگر شمار گرسنگان در حال حاضر بيشتر بالا رود تا کاهش يابد."

بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در کنفرانس غذایی جهانی در روم

بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در کنفرانس غذایی جهانی در روم

پرويس تخمين مي زند که تا يک ميليارد انسان، يعني يک ششم ِ جمعيت جهان از گرسنگي در عذاب هستند. هدف سازمان ملل متحد که به "هدف هزاره" مسما است، با درک اين واقعيت تلخ در فاصله هاي دور قرار گرفته است. فقط در صورتي که دهاقين در سراسر جهان مواد غذايي بيشتر توليد کنند، مي توان اين عذاب گرسنگي را اندکي کاهش داد. پرويس در اين باره اظهار مي دارد:

"اگر مواد غذايي توليد گردند، پس اين امر در بالکون ها و باغچه هاي منازل در شهر ها صورت نمي گيرد، بلکه مواد غذايي بايد در مناطق روستايي توليد گردند."

مثلا ً در روستاي کونگوسي در بورکينا فاسو. در آنجا زمين خشکيده است، زنان با دست ها زمين جواري شان را ماله مي کنند. اما 275 عدد وسيلۀ ماله کاري، 100 عدد وسيلۀ شخم زني با 100 عدد دستکش که از طرف سازمان جهاني کمک به گر سنگان در اين روستا توزيع شد، سيماي اين روستا را تغيير داد. پرويس در اين باره مي گويد:

"در اين روستا در زمان کوتاهي چيز هاي عظيمي رخ داد. در اين جا به طور مثال حفره اي براي جا سازي کود کيمياوي ساخته شد و ديوار هاي سنگي به وجود آمد تا به اين وسيله از غلطيدن جلوگيري گردد و غيره. و آن هم بدون آنکه به چنين روستاي با وسايل هنگفتي کمک گردد، بلکه فقط با ابتکار خود گرسنگان آنجا." در اين روستا بارديگر انبار هاي جواري به نظر مي خورند. از ديدگاه پرويس اين نمونه اي است از موفقيت هاي سازمان جهاني کمک به گرسنگان. اين سازمان در سال گذشته مجموعا ً مبلغ 135،5 ميلون يورو را در پروژۀ خود در سطح جهان سرمايه گزاري کرد. اما در رابطه با افزايش روز افزون قيمت هاي مواد غذايي، اِنگي بورگ شويبله مدير سازمان جهاني خواهان جمع آوري اعانۀ بيشتر مردم است. اين سازمان از سياست مداران خواهان از ميان برداشتن ماليات بر مواد زراعتي و کمک هاي دولتي به دهقانان در اروپا است. فقط به اين وسيله مي توان به دهقانان در جهان سوم کمک کرد و فقرا شايد به اين ترتيب بتوانند زماني به اندازه کافي تغذيه شوند.

آگهی