1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

واقعیت مجازی

واقعیت مجازی (VR) به ادارک تعاملی و سه بعدی از فضای مصنوعی ایجاد شده توسط کمپیوتر اطلاع می‌شود.