زنان در افغانستان بیشتر از مردان به توبرکلوز مبتلا می شوند | افغانستان | DW | 09.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

زنان در افغانستان بیشتر از مردان به توبرکلوز مبتلا می شوند

اکنون پس از حدود هشت سال، بخش خصوصي صحي افغانستان درارائه ي خدمات رايگان عامه با وزارت صحت وتاسيسات دولتي صحي سهم مي گيرند.

بیش از نیمی از مبتلابان به بیماری توبرکلوز در افغانستان زنان هستند

بیش از نیمی از مبتلابان به بیماری توبرکلوز در افغانستان زنان هستند

اخيراً ميان وزارت صحت افغانستان وشمار از شفاخانه هاي خصوصي شهر کابل، توافقنامه ي به امضا رسيد که برآن اساس پس ازاين، بيماران توبرکلوز در شفاخانه هاي مربوطه به طور رايگان تحت معالجه ودرمان قرار مي گيرند. خانم ثريا دليل، سرپرست وزارت صحت افغانستان اين توافقنامه را يک گام مثبت ارزيابي کرده گفت:

"افغانستان هنوز از جمله 22 کشور جهان است که رقم مبتلايان به توبرکلوز بالا بوده وسالانه براساس آمار سازمان صحي جهان 51 هزار واقعه جديد دراين کشوربروز مي کنند."

به گفته وي ازاين جمع 33 هزار آنان را زنان تشکيل ميدهند و سالانه حدود 9 هزار تن درافغانستان به سبب بيماري توبرکلوز جانهاي شان را ازدست ميدهند؛ با وجوديکه بيشترين مراکز تداوي ومعالجه توبرکلوز درشهرکابل مي باشند، اما اين شهر درمقايسه با ولايات در قسمت کنترول وکاهش اين بيماري مدهش، دست آورد ناچيزي داشته است. به اين اساس لازم است تا تاسيسات خصوصي صحي نيز با منابع دولتي همکار نمايند. خانم دليل توضيح داد:

" برمبناي اين توافقنامه شفاخانه هاي وهاج، وطن، مريم، درمان، ولي وردک پيرزاد، وبلاسم درمرحله اول با ايجاد مراکز کنترول توبرکلوز، با همکاري برنامه هاي ملي توبرکلوزهمه روزه مريضان توبرکلوز را به طور رايگان تشخيص وتداوي مي نمايند."

خانم دليل به اين باور است که وزارت صحت با دخيل ساختن سکتور خصوصي صحت درشهرکابل در برنامه ملي توبرکلوز وجلب همکاري هاي بيدريغ آنها، به دست آوردهاي چشمگيري نايل خواهد آمد. آقاي امين الله توخي رييس انجمن شفاخانه هاي خصوصي شهرکابل نيز اين مساعي بخش خصوصي را يک قدم نيک توصيف کرد. او درمورد همکاري هاي قبلي بخش خصوصي با بخش دولتي گفت که درواقعه سالنگ، انجمن شفاخانه هاي خصوصي شهر کابل به تعداد 20 امبولانس، 40 تن داکتر ويکمقدار ادويه با وزارت صحت کمک نموده وبه نجات هموطنان ما پرداختند.

وي وظيفه شفاخانه هاي خصوصي را بيشتر ازاين توصيف کرده وبه مسولان وزارت چنين پيشنهاد کرد:

" چون انجمن فعاليت هاي خود را درتفاهم کامل با وزارت صحت انجام ميدهد وهدف ارائه خدمات صحي عبارت از کاهش مرگ ومير اطفال ومادران ودرکل مصونيت هموطنان ما مي باشد، لذا از مقام محترم وزارت به نمايندگي از انجمن شفاخانه هاي خصوصي شهرکابل تقاضا به عمل مي آوريم، که تطبيق واکسين هاي گوناگون که مرگ ومير را کاهش مي دهد، اجازه تطبيق آنرا نيز به شفاخانه هاي خصوصي هدايت فرمايد."

به گفته مسولان، ادويه ومواد لابراتوار تداوي بيماران توبرکلوز را سازمان صحي جهان به شفاخانه هاي يادشده فراهم آورده وهمچنان درجريان هشت ماه تداوي يک مقدار مواد غذايي نيز به بيماران توسط اين سازمان داده مي شود.

اقاي ظاهر قادري يک شهروند شهرکابل اين اقدام شفاخانه هاي خصوصي را نيک ارزيابي مي کند ولي وي باور ندارد که اين شفاخانه ها بتوانند خدمات درستي را ارائه نمايند، چنانچه مي گويد:

" اما با توجه به مشکلات که درشفاخانه هاي خصوصي وجود دارد، انسان آنقدر مطمئن نمي شود که خدمات لازم ارائه شده بتواند، زيرا بيماري توبرکلوز به داکتر ويژه وسرويس ويژه نيازدارد."

هم اکنون درشهرکابل به تعداد 72 شفاخانه خصوصي فعاليت هاي صحي داشته درسطح افغانستان درحدود 100 شفاخانه خصوصي جواز فعاليت گرفته اند.

امين بهراد، کابل

ويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی