رييس حقوق بشرملل متحد کشورهاي خليج را به رعايت حقوق زنان وحقوق بشر فراخواند | مجله حقوق بشر | DW | 21.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

رييس حقوق بشرملل متحد کشورهاي خليج را به رعايت حقوق زنان وحقوق بشر فراخواند

به روز دوشنبه 19 ام اپريل خانم « نيوي پيلي» رييس حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن سفرش به شش کشور خليج کشورهاي نامبرده را به رفع محدوديت ها عليه زنان وبهبود حقوق مليونها کارگر مهمان فراخواند.

نیوی پیلی، رییس حقوق بشر سازمان ملل متحد

نیوی پیلی، رییس حقوق بشر سازمان ملل متحد

خانم پيلي گفته است: «موانع تبعيض طلبانه موجب آن مي شوند که زنان حق نداشته باشند شکل زندگي و نوع انتخاب شان را خود تعيين بکنند وبه طورکاملي در زندگي عمومي شرکت کنند وبخشي ازمباحثاتي باشند که سمت گيري سياستهاي کشور را زيرنفوذ قرار مي دهد».

پيلي درنخستين سفرش به کشور شاهي اسلامي عربستان سعودي گفته است:

« سايرکشورهاي اسلامي با استفاده ازتفسيرسنت دراسلام، حقوق زنان را بهترساخته اند. دراين کشورها حکومتها و علماي امور شرعي نشان داده اند ، بدون آنکه مرتکب بدعتي شوند، اصول قضايي اي را به وجود آورده اند که درانطباق با شريعت مي باشد».

رييس حقوق بشر ملل متحد درعين زمان سياست هايي را که در برابر قريب 12 ميليون کارگر مهاجر در شش کشور خليج اعمال مي شود انتقاد کرده است. درکشورهاي خليج معمولاً شيخ هاي معيني حق دارند که ضامن صدور ويزه به کارگران خارجي شوند. اين عملکرد را به نام «کافله» ياد مي کنند. براثراين طرزاجراات کار فرما مي تواند پاسپورت مستخدم خارجي را از او بگيرد ومانع سفرش به خارج ويا مانع تبديلي محل کار اوشود. خانم پيلي دراين مورد گفته است:

« برخي ازکشورها در سيستم " کافله" يا ضمانت حق مهاجرت خارجيان توسط افراد خاصي را که موجب تعهدات سخت کارجويان دربرابر ضامنهاي آنها مي شود، وضامنها را قادرمي گرداند که درقبال آنها مرتکب بدرفتاري وپامال کردن حقوق شوند، تجديد نظرکرده اند .زيرا سيتسم کافله موجب مي آن مي شود که مستخدمان نتوانند جاي کار شان را تغيير دهند ويا کشور مهاجر پذير را ترک گويند».

خانم نيوي پيلي با صراحت گفته است که :

« من با تمام وجودم ازاين تلاشها حمايت مي کنم وازدولتها تقاضا مي کنم تا سيستم " کافله " را با يک قانون کار معاصر که درآن حقوق ومکلفيتها بخوبي مشخص باشند، تبديل کنند».

پيلي براي بهبود وضع کارگران مهاجر درکشورهاي خليج برضرورت فسخ قوانين وعملکردهاي کهنه وتدوين وبه اجرا درآوردن قوانين جديد ومناسب چنين تاکيد کرده است:

« بنابراين، تدوين و به اجرا درآوردن سياستهاي مهاجرت نهايت اهميت دارند، تا دولتها به هنگام برخورد شان به مهاجران، رعايت حقوق بشر را درمورد مهاجران مقدم دانسته ودرمرکز کارشان قراردهند».

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر

مطالب مرتبط

آگهی