رونق پيشه خياطي در ميان زنان کندز | گزارش های بازسازی | DW | 01.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

رونق پيشه خياطي در ميان زنان کندز

خياطي از حرفه هاي نسبتا پردرآمدي است که شماري از زنان در ولايت کندز به آن اشتغال دارند. اين حرفه در طي سالهاي اخير بنا بر توجهي که بدان صورت گرفته، از رونق بيشتر برخوردار شده است.

زنان مي توانند با در نظرداشت وضعيت نامطلوب اقتصادي برخي از خانواده ها، با اشتغال در چنين حرفه هايي از خانواده هاي خود حمايت کنند.

زنان مي توانند با در نظرداشت وضعيت نامطلوب اقتصادي برخي از خانواده ها، با اشتغال در چنين حرفه هايي از خانواده هاي خود حمايت کنند.

خانم سيمين که حدود 35 سال دارد، صاحب يک کارگاه خياطي درشهر کندز است. او مي گويدکه اين سال ها کاراواز رونق خوبي برخورداربوده است. او اضافه مي کند: « حدود دوصد تن شاگرد دارم. درطفوليت آرزوداشتم که خياط شوم وبا همين علاقمندي اين حرفه را ياد گرفتم . ازکارم راضي هستم وفعلا زند گي ام بخوبي پيش مي رود».

خانم سيمين به قول خودش ازدرآمدي خوبي برخورداراست. او مي گويد: «ازيک کورتي دامن 300 تا 600 افغاني اجرت اخذ مي کنم. ازکورتي دامن عادي 300 افغاني واز کورتي دامن آستردار600 افغاني اجرت مي گيرم». او در اخير اضافه مي کند: «از خداوند( ج ) مي خواهم که صلح در کشورما بيايد. مردم آرام زند گي کنند. اولاد هايم درس بخوانند ودر بلنديها زند گي کنند».

رونق حرفه خياطي سبب شده تا شماربيشتر از دختران جوان بدان تمايل نشان بدهند. چنانچه در حال حاضر يک تعداد از اين دختران درکارگاه خانم سيمين خياطي مي آموزند.

نبيلاي 17 ساله ازشاگردان اين کارگاه خياطي است. او مي گويد که حالا تا حد زيادي با ريزه کاريهاي اين حرفه آشنايي پيدا کرده است. او مي افزايد: «من مدت يکسال است که اينجا کار مي کنم. هرنوع لباس را دوخته مي توانم. ترکيب، پنجابي، ماکسي وجمپردامن را ياد دارم. ازکارم هم راضي هستم».

طي روند بازسازي در سالهاي اخير جهت توانمند سازي زنان و آموزش حرفه هاي مختلف به آنان، کارهايي انجام پذيرفته و پروژه هايي در اين زمينه راه اندازي شده اند. نتايج اين پروژه ها از ديدگاه مردم خوب و ثمربخش خوانده مي شود. زنان علاوه براين کوشيده اند تا با استفاده از امکانات شخصي و توانمندي هاي خويش در اين زمينه کار کنند. نتايج اين فعاليتها براي مردم ديرپاتر و مشهودتر بوده است. زنان مي توانند با در نظرداشت وضعيت نامطلوب اقتصادي برخي از خانواده ها، با اشتغال در چنين حرفه هايي از خانواده هاي خود حمايت کنند.

محمد صابر يوسفي

ويراستار: انتظاري

آگهی