1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

خشکسالی

مطالب

در نتیجه گرمایش زمین و کاهش برف و باران، خشکسالی در سال‌های اخیر افزایش یافته و نه تنها در کشورهای موسوم در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بلکه در کشورهای صنعتی اروپایی و امریکای شمالی نیز به یک مشکل تبدیل شده است.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها