تلاش نهادهاي زنان براي تغييروضعيت زنان درافغانستان | افغانستان | DW | 05.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تلاش نهادهاي زنان براي تغييروضعيت زنان درافغانستان

پس از هشت سال بازسازي هنوزهم زيرساخت ها وساختارهاي عمده اقتصادي وسياسي درافغانستان شکل نگرفته اند، ولي تغييرات نسبي را در ابعاد مختلف دراين کشورمي توان ديد.

به گفته حقمل حرکت خواهران افغانستان با اين که يک نهاد تازه تشکيل است باآنهم در تاريخ 9 هم مارچ 2009 م توانست جايزه صلح ودموکراسي را دست بيارد

به گفته حقمل حرکت خواهران افغانستان با اين که يک نهاد تازه تشکيل است باآنهم در تاريخ 9 هم مارچ 2009 م توانست جايزه صلح ودموکراسي را دست بيارد

اوضاع اجتماعي وفرهنگي درافغانستان نيز تا حدي بهبود يافته است؛ فعاليت هاي تشکل هاي زنانه درحيات اجتماعي وسياسي افغانستان را مي توان جز انکشاف ها وبازسازي اجتماعي دانست که طي چند سال اخير به ميان آمده اند.

هرچند درافغانستان تا کنون کدام نهاد سياسي قوي وفراگير زنانه بوجود نيامده است، ولي تشکل هاي متعدد کوچک وصنفي زيادي عرض وجود کرده اند.

"حرکت خواهران افغانستان" که يک سال قبل تاسيس شده است به منظور يک همايش سراسري اعضاي اين نهاد ونهادهاي ديگري که در راستاي حقوق زنان فعاليت دارند، نشست سه روزه اي را در هوتل انترکانتينتال کابل برگزار کرده است.

خانم حميرا حقمل رييس "حرکت خواهران افغانستان" هدف ازتاسيس اين نهاد را حمايت از فعالان حقوق زن وزنان که فعاليت هاي مستقل سياسي واجتماعي دارند توصيف کرد.

اوگفت:« هدف از گردهمايي امروز ما اشتراک نماينده هاي حرکت خواهران افغانستان از سي وچهار ولايت افغانستان است که براي شان يک ورکشاپ( کارگاه) سه روزه در راستاي رهبري داريم تا اين که آنها بتوانند خواهران ديگر ما درولايات بخاطر حضور سياسي فعال اعضاي حرکت خواهران افغانستان در سراسر کشور را منسجم ومتحد بسازند، همچنان دادن آگاهي درخصوص حقوق ووجايب شان براساس قانون وشرعيت نيز شامل مي باشد».

به گفته حقمل حرکت خواهران افغانستان با اين که يک نهاد تازه تشکيل است باآنهم در تاريخ 9 هم مارچ 2009 م توانست جايزه صلح ودموکراسي را دست بيارد.

خانم هوسي اندر يکي ازاعضاي موسس حرکت خواهران افغانستان مي گويد: اين نهاد در سه کتگوري فعاليت مي کند. به گفته وي دادن آگاهي براي مردم از حقوق ومکلفيت هاي شهروندي شان يکي از مهمترين فعاليت هاي اين نهاد زنانه مي باشد. به قول اندر هماهنگي ميان خانم هاي فعال واعضاي جامعه مدني وديد وبازديد با متنفذان محلي وقومي درراستاي برگزاري انتخابات يکي ديگر از فعاليت حرکت خواهران افغانستان است.

اومي گويد:« روند اگاهي دهي ما قسمي است که ما سه ماه قبل ملاقات داشتيم با رييس کميسيون مستقل انتخابات وبا مشوره وي ما سفرهاي در پنج ولايت داشتيم، ما درابتدا ريش سفيدان را در زون جمع آوري کرديم مفاهيم ونقش مردم بخصوص نقش خانم ها را درانتخابات به آنها توضيح داديم وما اعتماد مردم را بدست آورديم . پس از ان دوباره با کميسيون مستقل انتخابات در تماس شديم تا آنها گروه هاي سياري را تنظيم کنند وبه دورترين نقاطي که حتا ثبت نام صورت نگرفته است بروند وفعاليت نمايند».

هرچند مسولان اين نهاد ادعا مي کنند که حرکت خواهران افغانستان يک نهاد غير وابسته وغير سياسي است ولي طوري که از فعاليت شان بر مي آيد برنامه هاي جدي سياسي را دنبال مي کنند.

درهمين حال گفته مي شود در"قانون احوال شخصيه اهل تشيع" بازهم محدوديت ها وضع شده ومشکلات زيادي نسبت به حضورفعال زنان در ابعاد مختلف حيات جمعي اعمال شده است.

خانم حقمل نيز از چنين مشکلات شاکي به نظر مي رسد.

او مي افزايد:« مشکلات خواهران افغانستان همان مشکلات عمومي وفراگير است \{که زنان افغانستان به آن دست وگريبان اند\}اين مشکلات از طرف زورمندان، کساني که به حقوق بشروحقوق مساوي مردان وزنان معتقد نيستند اعمال مي شود، اين ها قانون اساسي افغانستان راناديده مي گيرند ،قانون اساسي ما در ماده 22 خود ازتساوي حقوق مردان وزنان صحبت مي کند، اما شما شاهد هستيد که دراين اواخر بازهم زورمندان به همان تلاش هاي خود ادامه مي دهند تا محدوديت ديگري عليه زنان را ايجاد کنند ونگذارند تا خانم ها دوشادوش برادران خود کارکنند».

آگهی