تلاش مشترک اداره امورزنان هرات و نمایندگان رسانه ها برای رفع تبعیض علیه زنان | گزارش های بازسازی | DW | 08.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

تلاش مشترک اداره امورزنان هرات و نمایندگان رسانه ها برای رفع تبعیض علیه زنان

هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا " یونما" گزارش داد که درهفته گذشته یک ورکشاپ یا کارگاه دوروزه درمورد ارتباط کاری بهتر بین اداره امور زنان هرات ورسانه ها درمرکز ژورنالیستهای افغان برگزار شده بود.

زندگی زنان افغانستان

زندگی زنان افغانستان

دراین کارگاه که به روزهای 25 ام و 26 ام ماه می دایربود، نمایندگان کانالهای تلویزیونهای محلی، ایستگاههای فرستنده رادیو ، مجلات و کارشناسان امورجنسیتی ملل متحد درهرات ، درحضور نمایندگان نهادهای دینی اجلاس شان را برگزارکرده بودند تا راههای همکاریهای مشترک بهتر را جستجو کنند.

این کارگاه ازجانب بخش پروژه تساوی جنسیتی ، برنامه انکشافی ملل متحد تنظیم شده بود. درمباحثاتی که صورت گرفت، ظرفیتهای ژورنالیستها برای تشخیص و گزارشدهی مسائل مربوط به جنسیت وهمچنان میکانیسم ویا سازوکارهای دو نقش پرداز عمده یعنی اداره امور زنان و رسانه ها دراین ارتباط درمرکز توجه قرار داده شدند. نورآقا طاهری متصدی پروژه تساوی جنسیتی برنامه انکشافی ملل متحد درهرات گفت:

"چنانکه ازمباحثات برمی آید، هم اداره امور زنان وهم رسانه ها ازنوع همآهنگ سازی فعالیتهای شان راضی نیستند."

نمایندگان رسانه ها پیوسته از فقدا ن اطلاع رسانی توسط موسسات دولتی شکایت می کنند. این درحالی است که نمایندگان زنان می خواهند رسانه ها فرصت بیشتری برای زنان درنشرات شان اختصاص دهند وزنان بیشتری را درموسسات رسانه ای استخدام کنند. تا موضوعات جنسیتی دررسانه ها بازتاب بیشترداشته باشند. دوشیزه طاهری یکی ازشرکت کنندگان دراین کارگاه می گوید:

" برای آنکه روابط بین اداره امورزنان ورسانه ها را تقویت کنیم، هدف یافتن خلاها وچالشها است. فقط پس ازآنست که می توان درمورد نتایج کارها قضاوت کرد."

همایون حدید ژورنالیست برنامهء ازبکی " بی بی سی" ازمشکلاتی که دربرابر رسانه ها قرار دارد یاد آور شده وگفت: " سوء تفاهمات زیادی درمورد نحوهء کار رسانه ها دررابطه با نشرات شان پیرامون مسائل جنسیتی وجود دارند. قبل ازهمه ما مردمان حرفه ای هستیم ، اما ما نیاز به قدری حمایت داریم."

کریمه حسینی یکی از مسوولان امور نشرات وآگاهی اداره امورزنان که برتاثیر نشرات وظرفیت رسانه ها آگاه است می گوید:" آنچه را که رسانه ها درشش ماه می توانند، ما با استفاده ازوسایل دیگر باید آن را دریکسال انجام دهیم."

خانم حسینی انتطاردارد که رسانه درهرات به تبعیض دربخش استخدام زنان پایان بدهند وبرنامه های شان درمورد فعالیتهای زنان آگاهی بیشتر بدهند. درمورد نتایج این مباحثات خانم حسینی نیز مانند یک خانم قبلی ملاحظات خود را ابراز کرده وگفت:

"همه چیز وابسته به آن است که رسانه ها درآینده چگونه اجراات می کنند. درحال حاضرآنها می گویند که موضوع جنسیت را درنظرداشته اند. من با این برداشت ایشان موافق نیستم".

شرکت کنندگان این کارگاه با وجود دوری دیدگاههای شان درمورد اهمیت درنظرگرفتن موضوع جنسیت درجامعه امروز افغانستان کاملاً موافق بودند. دوشیزه طاهری با ابراز خوش بینی گفت:

"هرگاه این پروژه آزمایشی ما بعد ازدوسال به زودی پایان می یابد، مایک برنامه چهارساله با فعالیتهای بسیاربیشتر داریم. دربرنامه ء ما چنان پیش بینی شده است که فعالیتهای ما را به همه حوزهء غرب به شمول بادغیس، غور وفراه گسترش دهیم."

یونما / رسول رحیم ویراستار: مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی