ایجاد فُرصت ھا برای زنان و دختران | جامعه و فرهنگ | DW | 08.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

جامعه و فرهنگ

ایجاد فُرصت ھا برای زنان و دختران

زنان و دختران به صورت غیر متناسب با مشکلات صحی هم روبرو اند، زیرا شمار داکتران زن بسیار کم است. به خصوص در قریه جات و محلاتی که زنان در آنها نه تنها با فشار های خانواده گی و محیطی، بلکه با محدودیت های تعلیمی هم روبرو اند

default

در این بخش برنامۀ "بشنو و بیاموز" مثال های گوناگونی دربارۀ به دست آوردن امکانات مختلف تعلیمی برای زنان جوان ارایه خواهند شد، و در این باره روشنی انداخته خواهد شد که از این امکانات چگونه استفاده شده میتواند.

همچنان به مردم این هم توضیح خواهد شد که یاد گرفتن علم و دانش نه تنها برای پسران، بلکه برای دختران هم لازم است و دین مقدس اسلام هم بالای آن تأکید میکند.

در این بخش به خصوص در بارۀ یکتعداد خانواده های که در قریه و محل زنده گی میکنند، مثالهای آورده خواهد شد. در بارۀ عنعنات و قیودات خانواده گی آنها، به خصوص نکاح کردن دختران کم سن و ازدواج های جبری، و یا هم به اصطلاح "به بد دادن" دختران، و سایر مشکلات بحث خواهد شد.

آگهی