آموزش بهداشت حيواني وشيردوشي برای زنان یکاولنگ | افغانستان | DW | 13.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

آموزش بهداشت حيواني وشيردوشي برای زنان یکاولنگ

به تعداد 400 زن درولسوالي يکا ولنگ ولايت باميان درمورد حفظ شخصي و حيواني ،آگاهي از امراض مشترک بين انسانها وحيوانات،شيردوشي واطلاعات درمورد خوراک حيواني آموزش مي بينند.

default

اين پروژه ازطرف موسسه ي AADA"ادا" تطبيق گرديده وازطرف موسسه ي ARD تمويل شده است که مبلغ 110952 دالرآمريکايي دراجراي اين پروژه که يکسال دوام مي کند به مصرف مي رسد.

اين برنامه دراول مارچ 2008 آغازشده است ومدت يکسال ادامه دارد.

آقاي محمدناصرفياض ولسوال يکاولنگ،درزمينه به صداي آلمان گفت:"اگرچنين پروژه ها بصورت درست تطبيق گردد، فوايد زيادي را به همراه دارد."

ولسوال يکاولنگ درادامه گفت:" زنان درهزارجات درکل، بخصوص درولسوالي يکاولنگ مجبوراند که براي گذراندن زندگي کارهاي شاقه وطاقت فرسا را انجام بدهند".

وي علاوه کرد که زنان دراين ولسوالي تهيه علوفه براي حيوانات، چوپاني وديگر کارها را انجام مي دهد.

خانم ماه گل باشنده ي ولسوالي يکاولنگ ازآموزش که درقسمت مالداري ديده است راضي به نظرمي رسد.

Deutschland Milch Bauern Verbraucher Kühe im Kohstall

وي به صداي آلمان گفت:"قبلا گاوهاي شيري ما، لاغرومريض احوال بودند شيرومحصولات آنها نيزناچيزبود.اما با تطبيق دواهاي که موسسه ي ادا بما داده است،هم شيرگاوها زيادشده وهم نسبتاً گاوها فربه ترشده اند"

خانم راضيه حسيني، مديرتوسعه اقصادي رياست امورزنان ولايت باميان،درزمينه گفت:"ارزيابي که ماازفعاليت هاي موسسه ي "ادا" داشيتم فعاليت هاي آنها مثبت مي باشند."

خانم حسيني درقسمت بازاريابي محصولات حيواني اين ولسوالي وعده اي همکاري داد.

وي اين فعاليت هارا کافي ندانسته خواهان فعاليت هاي بيشتردراين راستا مي باشد.

دراين برنامه درابتدابه تعداد15 خانم آموزش ديده است وقراراست هرخانم درمحيط و اطراف خود به تعداد50 زن ديگررا درامورمالداري آموزش دهند.

گفته مي شود که يک مقدار وسايل رانيز براي اين تعداد از خانم ها براي سهولت کارشان توزيع نموده است.

آگهی