1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git

TTB Anketi: Sağlık çalışanları büyük risk altında

31 Mart 2020

Türk Tabipleri Birliği’nin 68 ilden sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği "Risk Değerlendirmesi Anketi"nin ikinci hafta sonuçlarına göre, çalışanların olumsuz koşulları devam ediyor.

https://p.dw.com/p/3aF9Y
Fotoğraf: picture-alliance/Zuma/Sopa/R. Utrecht

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) "Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi" anketinin ikinci hafta sonuçları açıklandı. 20 Mart’ta web tabanlı ve sağlık çalışanlarının öz bildirimine dayalı olarak başlatılan ankete 23-29 Mart tarihleri arasında 1630 sağlık çalışanı yanıt verdi. TTB’ye göre katılımcıların büyük çoğunluğunu hekimlerin oluşturduğu (yüzde 75,4) anket sonuçları, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki olumsuzlukların ve koruyucu ekipman eksikliği sorununun devam ettiğini gösteriyor.

TTB’nin resmi sayfasında yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 50’si çalıştığı kurumda COVID-19 için ayrı bir triaj (hastaların tıbbi önceliklere göre sınıflandırılması) mekânı sağlanmadığını, yüzde 44’ü COVID-19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmediğini, yine yüzde 44’ü COVID-19 salgınında iş organizasyonunda yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde 50’si birimine COVID-19 ile ilgili özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali verilmediğini belirtiyor.

"Hastayken dahi çalışmak zorunda kalıyorlar"

TTB’nin sonuçlara ilişkin açıklamasında, sağlık çalışanlarının bulundukları bölümde çalışan sayısının arttırılmadığını, dönemsel de olsa hasta oldukları halde çalışmak zorunda kaldıklarını, çalıştıkları ortamda havalandırma ile ilgili sorun yaşadıklarını, gebelik, kronik hastalık ya da yaş nedeniyle risk grubunda olduğu halde risksiz yerde çalışma hakkını kullanamadıklarını ve ek olarak tüm bu sorunları üst yönetime rahatlıkla bildiremediklerini ifade ettikleri aktarıldı. 68 ilden sağlık çalışanlarının katıldığı ankete yanıt veren çalışanların %28’inin en az bir kronik hastalığının bulunduğu, %3’ünün 65 yaş üstünde olduğu %1’inin ise gebe olduğu belirtildi.

"Sağlık kurumları salgın için hala hazırlıklı değil"

TTB’nin açıklamasında "Anket sonuçları, başından beri yapılan bütün uyarılara karşın sağlık çalışanlarının maske, eldiven, önlük vb. kişisel koruyucu malzeme eksikliğinin de hâlâ ciddi şekilde sürdüğünü gösteriyor" denildi.

Anket raporunun sonuç bölümünde, "ankete katılan sağlık çalışanlarının %70’inin çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla COVID-19 hastası olduğunu, %6’sının bir sağlık kurumunda teyitli COVID-19 hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) teması olduğunu belirttiği" ifade edilerek, "Sağlık kurumlarının hala COVID-19 salgını için hazırlıklı olmadığı görülmektedir" denildi.

Sağlık Bakanlığı’na "koşulları iyileştirin" çağrısı

TTB’nin raporunda ayrıca, "Sağlık çalışanları büyük bir risk altında sağlık hizmeti sunmaktadır. Risk değerlendirmesi çalışmasının ikinci hafta verileri Kişisel Koruyucu Donanım ve çalışma koşulları konusunda ciddi yetersizlikleri ve sorunları işaret etmektedir. Bu koşullar meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturmakta, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden olmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak pandemi ile mücadelede yaşamsal öneme sahip hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştıklarını vurguluyor, Sağlık Bakanlığı’na sağlık kurumlarında çalışma koşullarının iyileştirilmesinin ve Kişisel Koruyucu Donanımların eksiksiz sağlanmasının gerektiğini verilerin ışığında bir kez daha bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

DW / SÖ,BW 

©Deutsche Welle Türkçe

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik