1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git

Sağlık çalışanları greve gitti

15 Aralık 2021

Türkiye’de bugün çok sayıda sağlık çalışanı greve gitti. Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın çağrısıyla, farklı illerde acil servisler ve yoğun bakımlar dışında iş bırakıldı.

https://www.dw.com/tr/sa%C4%9Fl%C4%B1k-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1-greve-gitti/video-60136978