1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git

Sünnilik

Konu

Sünnilik, İslam anlayışı. Sünni ekol kendi içerisinde günümüzde yaşayan iki inanç mezhebi (Mâtürîdîlik - Eş'ârîlik), dört fıkıh mezhebini (Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik) içermektedir.