1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git

"Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi bir işkence laboratuvarıydı"

12 Eylül 2019

12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 39 yıl geçti. Ancak geçen yıllar o dönem işkenceye maruz kalan pek çok insan için acıları unutturmaya yetmedi. Bunlardan biri de İşkence ve Şiddet Mağdurları İçin Sosyal Hizmet, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği (Sohram-Der) Başkanı Mim Yavuz Binbay. 12 Eylül sonrası Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi’nde kalan Binbay, tanık olduğu olayları anlattı.

https://www.dw.com/tr/bir-12-eyl%C3%BCl-tan%C4%B1%C4%9F%C4%B1-diyarbak%C4%B1r-5-nolu-cezaevi-bir-i%C5%9Fkence-laboratuvar%C4%B1yd%C4%B1/video-50391093