Avrupa′nın gençleri işsiz | AVRUPA | DW | 11.11.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Avrupa'nın gençleri işsiz

AB ülkeleri gençler arasındaki işsizliğe çare arıyor. Uzmanlar istihdam piyasasındaki düzenlemeler ve çalışma garantileriyle sorunun aşılamayacağı görüşündeler.

Gençler arasındaki yüksek işsizlikle başa çıkamayan Avrupa Birliği ülkeleri gençlerin geleceğini karartan bu sorunla birlikte başa çıkmaya karar vermişti. Ortak gayretlerin ara bilançosu için Paris'te bir araya gelen sekiz ülkenin sorumlu politikacıları, ‘gençlik garantisi' adı verilen ortak eylem programından neler beklediklerini açıkladılar.

Almanya Başbakanı Angela Merkel birkaç ay önce gençlerdeki işsizlikle mücadelede Avrupa'nın başarılı olamadığını ima etmişti. Bu konuya ayrılan olağanüstü Avrupa Birliği (AB) zirvesinde 25 yaşın altındaki Avrupalı gençlere dört aydan fazla işsiz kalmama ya da mesleki eğitim yeri bulma garantisi verilmişti.

AB Komisyonu, gençler arasındaki işsizlik artışının önlenebilmesi için geçen sonbaharda bir dizi öneride bulunmuştu. Yetkili bakanlıkların bütçelerinden ve Avrupa Sosyal Fonu'ndan ayrılan sekiz milyar Euro önümüzdeki yıldan itibaren işsiz gençlerin desteklenmesinde kullanılacak. Bu para gençler arasındaki işsizlik oranının yüzde 25'i aştığı bölgelere tahsis edildi. İspanya, Portekiz ve Yunanistan'daki işsiz gençler, okuldan meslek hayatına geçişte fondan yararlandırılacak. Teşvik programı aynı zamanda gençlerin iş bulabilecekleri Avrupa ülkelerine gitmelerini kolaylaştıracak ve işletmelere de gençleri çalıştırması için prim ödenecek.

Alman Sosyal Demokrat Partisi Avrupa Milletvekili Jutta Steinruck, üye ülkelerin hükümetlerinden yeni ve kalıcı istihdam yaratılmasına elverişli şartlar hazırlanmasını istiyor. Steinruck kriz ülkelerine dikte edilen tasarruf programlarının resesyonu daha da derinleştirdiğine işaret ediyor:

“Avrupa hükümetleri istihdamın artması için elden geleni yapmalı. İşsizliğin yüksek olduğu yerlerde kalıcı istihdam yaratılmalı. Henüz bu yapılmıyor. Yüksek kaliteli çalışma imkânlarının arttırılması parayla mümkün olabilir.”

'İstihdam büyümesiz artmaz'

İstihdam seferberliğinin finansmanıyla ilgili pürüzler giderilebilmiş değil. İşsiz gençleri çalışma hayatına kazandıracak programlar Avrupa Sosyal Fonu ile, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu'ndan karşılanıyor. Kriz ülkelerinin maddi imkânları işsizlikle mücadeleye yetmiyor. Alman özel sektörü tarafından finanse edilen Köln'deki ekonomik araştırma enstitüsünün uzmanlarından Holger Schaefer istihdamın teşvikine ayrılan sekiz milyar Euro'nun yeterli olmadığını belirtiyor. Schafer siyasi kararlarla iş piyasasını dengelemenin zorluğuna şöyle işaret ediyor:

“Gençlere verilen garanti aslında sözde bir garanti. Gençler sürekli çalışma imkânını ancak, işletmenin katma değerine katkıda bulabilecekleri işlerde bulabilirler. Bu işi devlet organize ederse istihdam kalıcı olmaz. Çünkü bu işler vergi gelirleriyle finanse edilmek zorunda kalır. Faturasını hep başkaları öder. Teşviklere harcanan vergi gelirleri başka alanlardan çekileceği için bu alanlarda istihdam kaybı olur. İstihdam garantili teşvik programları sonuç vermez.”

Bu gibi programların gençleri istihdam piyasasında tutunmaktan alıkoyacağını iddia eden Holger Schaefer, gençlerin iş arayan olarak istatistiklere yansımamaları için devlet tarafından finanse edilen mesleki eğitim programlarında tutulduğunu belirtiyor.

Danimarka, Finlandiya, Avusturya ve İsveç'te uygulanan iş garantili gençlik programları işe yaramadı ve bu ülkelerde gençler arasındaki işsizlik ya arttı, ya da düzelme genel işsizlikteki azalmadan farklı olmadı. İstihdam taahhütleri yerine getirilmedi. Gençler arasındaki işsizlik oranı Finlandiya'da yüzde 21, İsveç'te ise yüzde 23. Genç işsizliği özel bir fenomen değil ve istihdam piyasasındaki genel olumsuz durumun bir yansıması. İşsizlik arttıkça iş bulamayan gençlerin sayısı da artıyor.

Ekonomist Schaefer, AB ülkeleri tarafından hazırlanan ‘gençlik garantisi' programının işsiz kalmama garantisi yerine geçemeyeceğini ve ekonomik durgunluk nedeniyle artan işsizliğin istihdam piyasasına müdahale ederek önlenemeyeceğini söylüyor. Schaefer gençleri istihdam piyasasına kazandırmak için işletmelere kolaylık sağlamanın ve ekonomik büyümeyi teşvik edici tedbirler uygulamanın yeterli olacağı görüşünde.

Paris'te bir araya gelen siyasi liderlerin öncelikli amacı, gençlere, kaderlerine terk edilmedikleri mesajını vermek. Ancak Avrupa'nın işsiz gençlerine sırf istihdam politikalarıyla çalışma garantisi verilemeyeceğini şüphesiz onlar da biliyorlar.

© Deutsche Welle Türkçe

Sabrina Pabst / A. Günaltay

Editör: Başak Özay

Reklam