1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Ali Babacan
Ali BabacanFotoğraf: DHA

Ali Babacan'dan demokrasi ve hukukun üstünlüğüne vurgu

11 Mart 2020

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Türkiye vizyonunu anlattı. Babacan'ın konuşmasında demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu öne çıktı.

https://www.dw.com/tr/ali-babacan-partisi-devan%C4%B1n-program%C4%B1n%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1/a-52721925

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan partisinin kuruluş töreninde yaptığı konuşmada parti programını tanıtarak partisinin önceliklerini ve Türkiye vizyonunu anlattı. Babacan'ın konuşmasında demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu öne çıktı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Ali Babacan Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan konuşmasında partisinin en öncelikli hedeflerini insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, inanç ve düşünce özgürlüğünü sağlamak olarak tanımladı.

Babacan "Ülkemizde yaşanan krizlerin temelinde adalet prensibinden sapmanın yattığına inanıyoruz" diyerek hukuk devleti konusunda Türkiye'ye kaybettiği itibarı yeniden kazandırmanın partisinin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bugüne kadarki anayasa deneyimlerinden de faydalanarak demokratik bir anayasayı hayata geçirmenin önceliklerinden birisi olacağını belirten Babacan "Hedeflediğimiz anayasal düzen, insan onurunun dokunulmazlığını, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını, kuvvetler ayrılığına dayanan demokratik bir düzeni, eşitlik ve adaleti, hukukun üstünlüğünü, devletin tarafsızlığını esas alacak bir anayasa çalışması olacaktır" ifadelerini kullandı.

Babacan kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu demokrasinin inşa edilmesinin partinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Babacan TBMM'yi yürütmeyi etkin şekilde denetleyen bir organ haline getireceklerini kaydetti.

"Siyasetin sürekli dışlayıcı, ötekileştirici dil kullanmasına karşıyız. Siyaseti kutuplaştırma, ötekileştirme haline getirmek bizim siyaset lügatimizde yoktur" diyen Babacan "Toplumun sürekli beka söylemi ile sindirilmesine karşıyız" şeklinde konuştu.

Liyakate sahip kadrolarla hareket edeceklerini belirten Babacan, iktidarda ve muhalefette siyasi nezaketi koruyacaklarını ve serinkanlı, sakin, incelikli siyasi dilden taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Konuşmasında herkesin inanç ve ibadet özgürlüğüne sonuna kadar saygılı olacaklarını belirten Babacan'ın dini kutsalları siyasete alet etmeyeceklerini ve siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceklerini vurguladı.

Babacan Deva Partisinde her kademede kadın, genç ve engelli üyelere daha fazla yer vereceklerini belirtti. Babacan yüzde otuz beş kadın, yüzde yirmi gençlik,  yüzde 1 engelli kotası uygulayacaklarını kaydetti.

Babacan şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde partinin bütün mali tablo ve raporlarının resmi internet sitesinde yayınlanacağını belirterek "Siyasetin finansmanı maalesef Türkiye'nin en hastalıklı alanlarından biridir" dedi.

Ekonomideki öncelikler

Babacan ekonomi alanında en önemli önceliklerinin ise gençler ve kadınlar arasındaki işsizlik başta olmak üzere işsizlik oranını düşürmek olarak açıkladı.

Babacan ekonomik büyümenin kredi genişlemesi ile desteklenen tüketime ve üretken olmayan alanlardaki yatırımlara dayalı yapısının dış dengede sürdürülebilirlik sorununu beraberinde getirdiğini söyledi. Babacan büyüme modelinin köklü biçimde değişmesi gerektiğini imar rantına dayalı büyüme yaklaşımından, başta sanayi olmak üzere üretken sektörlere öncelik veren bir modele geçeceklerini kaydetti.

Babacan makroekonomik politikaları, enflasyonu düşük tek haneli düzeylerde tutmaya ve kamu maliyesi ile dış dengede sürdürülebilirliği sağlamaya odaklı bir biçimde uygulayacaklarını belirtti.

TCMB ile düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığını ve kurumsal kapasitelerini güçlendireceklerini belirten Babacan bu kurumların bağımsız karar alabilmeleri sağlayacaklarını kaydetti. Babacan mali öngörülebilirliği arttırmak amacıyla, Mali Kural uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi.

DW / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe