1. İçeriğe git
 2. Ana menüye git
 3. DW'nin diğer sayfalarına git

33 soruda Alman vatandaşlığı

Nihat Halıcı

Federal bir cumhuriyet olan Almanya kaç eyaletten meydana gelir? 27 Ocak’ın Alman tarihi açısından önemi nedir? Bu soruların yanıtlarını bilen, 1 Eylül’den itibaren Alman vatandaşlığına çok yakın...

https://p.dw.com/p/EkqW

Almanya’da tartışmalara yol açan vatandaşlık testi 1 Eylül 2008'den itibaren yürürlüğe girdi. Sizlere testin kapsadığı konulardan 33 soru hazırladık. Her sorunun cevabını hemen ekte bulacak, ardından diğer soruyla karşılaşacaksınız.

1. soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

1. Soru

Aşağıda belirtilenlerden hangisi Almanya’da anayasayla güvence altına alınmıştır?

 1. Silah taşıma hakkı
 2. Kısasa kısas hakkı
 3. İfade özgürlüğü
 4. "Orman kanunu"

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

1. Sorunun cevabı

Aşağıda belirtilenlerden hangisi Almanya’da anayasayla güvence altına alınmıştır?

3. İfade özgürlüğü

Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

2. Soru

Aşağıdakilerden hangisi Federal Almanya Cumhuriyeti’nin flamasıdır?

Hangisi Almanya’nın simgesi 1 mi, 2 mi, 3 mü yoksa 4 mü?
Hangisi Almanya’nın simgesi 1 mi, 2 mi, 3 mü yoksa 4 mü?

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

2. Sorunun cevabı

Aşağıdakilerden hangisi Federal Almanya Cumhuriyeti’nin flamasıdır?


Frage 21 Einwanderungstest Quelle BMI Einbürgeungstest Staatsbürgerschaft

Üstte, soldaki 1 no’lu flama Federal Almanya Cumhuriyeti’nin simgesidir.


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

3. Soru

Almanya’nın idari organizasyonu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

 1. 12 bölgeden meydana gelir
 2. 16 eyaletten meydana gelir
 3. 1’i doğu, diğer batı olmak üzere iki devletten oluşur
 4. 16 bağımsız devletten meydana gelir

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

3. Sorunun cevabı

Almanya’nın idari organizasyonu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

2. 16 eyaletten meydana gelir

Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

4. Soru

Alman devleti sosyal sigorta harcamalarını hangi kaynaktan karşılamaktadır?

 1. Kilise vergileri
 2. Sosyal kesintiler
 3. Bağışlar
 4. Dernek aidatları

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

4. sorunun cevabı

Alman devleti sosyal sigorta harcamalarını hangi kaynaktan karşılamaktadır?

2. Sosyal kesintiler


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

5. soru

Bir siyasi parti Alman Federal Meclisi’nde basın özgürlüğünün kaldırılması için yasa taslağı hazırlıyor. Başarılı olması mümkün mü?

 1. Evet; Federal Meclis’te milletvekillerinden yarısından fazlası tasarıya evet derse tasarı yasalaşır.
 2. Evet; bunun için Federal Meclis milletvekillerinin üçte ikisinin tasarıyı onaylaması gerekir.
 3. Hayır. Basın özgürlüğü anayasayla güvence altına alınan temel haklardandır. Kaldırılması mümkün değildir.
 4. Hayır. Basın özgürlüğünü sadece Federal Konsey kaldırabilir.

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

5. sorunun cevabı

Bir siyasi parti Alman Federal Meclisi’nde basın özgürlüğünün kaldırılması için yasa taslağı hazırlıyor. Başarılı olması mümkün mü?

3. Hayır. Basın özgürlüğü anayasayla güvence altına alınan temel haklardandır. Kaldırılması mümkün değildir.

Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

6. soru

Almanya’daki federal devlet organizasyonu kapsamındaki aşağıdaki ifadelerlen hangisi doğrudur?

 1. Her eyaletin kendi Dışişleri Bakanı bulunmaktadır.
 2. Her eyaletin para birimi ayrıdır.
 3. Her eyaletin kendi silahlı kuvvetleri bulunmaktadır.
 4. Her eyalet bir hükümete sahiptir.

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

6. sorunun cevabı

Almanya’daki federal devlet organizasyonu kapsamındaki aşağıdaki ifadelerlen hangisi doğrudur?

4.Her eyalet bir hükümete sahiptir.


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

7. soru

Alman milli marşının girişi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

 1. Uyanın ey halklar
 2. Birlik, adalet ve özgürlük
 3. Ey tanrısal kıvılcımın sevinci
 4. Almanya, birlik içindeki anavatan

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

7. sorunun cevabı

Alman milli marşının girişi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

2.Birlik, adalet ve özgürlük


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

8. soru

Aşağıdaki fotoğrafta yer alan bina hangi kuruma ev sahipliği yapmaktadır?

Bu binada kimler oturuyor?
Bu binada kimler oturuyor?Fotoğraf: DEUTSCHER BUNDESTAG /Achim Melde/Lichtblick
 1. Fotoğraf, Berlin’de, Federal Meclis binasını göstermektedir.
 2. Fotoğraf, Karlsruhe’de Federal Anayasa Mahkemesi’ne aittir.
 3. Fotoğraf, Berlin’de, Federal Konsey binasını göstermektedir.
 4. Fotoğraf, Berlin’de, Başbakanlık binasını göstermektedir.

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

8. sorunun cevabı


Aşağıdaki fotoğrafta yer alan bina hangi kuruma ev sahipliği yapmaktadır?

1.Fotoğraf, Berlin’de, Federal Meclis binasını göstermektedir.

Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

9. soru

Halkın egemenliği kavramı ne anlama gelir? Egemenlik…

 1. Halkındır.
 2. Federal Meclisindir.
 3. Prusya kralınındır.
 4. Anayasa Mahkemesinindir.

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

9. sorunun cevabı

Halkın egemenliği kavramı ne anlama gelir? Egemenlik…

1.Halkındır.


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

10. soru

Almanya’nın genelinin temsil edildiği parlamenter kurumun adı nedir?

 1. Federal Temsilciler Meclisi
 2. Senato
 3. Federal Meclis
 4. Federal Yüksek Mahkeme

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

10. sorunun cevabı

Almanya’nın genelinin temsil edildiği parlamenter kurumun adı nedir?

3.Federal Meclis

Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

11. soru

Federal Ordu (Bundeswehr) nedir?

 1. Alman polisidir
 2. Bir Alman limanıdır.
 3. Alman vatandaş girişimidir.
 4. Alman Ordusudur.

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

11. sorunun cevabı

Federal Ordu (Bundeswehr) nedir?

4.Alman Ordusudur.


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

12. soru

Almanya’da temel haklarla ilgili davalarda aşağıdaki kurumlardan hangisi yetkilidir?

 1. Eyalet Yüksek Mahkemesi
 2. Sulh Hukuk Mahkemesi
 3. Federal Anayasa Mahkemesi
 4. İdari Mahkeme

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

12. sorunun cevabı

Almanya’da temel haklarla ilgili davalarda aşağıdaki kurumlardan hangisi yetkilidir?

3.Federal Anayasa Mahkemesi


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

13. soru

Almanya’da cumhurbaşkanları…

 1. Ülkeyi yönetir
 2. Yasa tasarıları hazırlar
 3. Ülkeyi temsil eder
 4. Yasalara riayet edilmesini sağlar

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

13. sorunun cevabı

Almanya’da cumhurbaşkanları…

3.Ülkeyi temsil eder


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

14. soru

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da Federal Meclis için yapılacak milletvekili seçimlerinde oy kullanma hakkına haiz kişiyi ifade eder?

 1. Almanya ikamet edip, oy kullanmayı arzulayan…
 2. En az 18 yaşındaki Alman vatandaşları…
 3. En az 3 yıldır Almanya’da yaşayanlar…
 4. En az 21 yaşındaki Alman vatandaşları…

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

14. sorunun cevabı

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da Federal Meclis için yapılacak milletvekili seçimlerinde oy kullanma hakkına haiz kişiyi ifade eder?

2.En az 18 yaşındaki Alman vatandaşları…


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

15. soru

Aşağıdakilerden hangisi bir Alman vatandaşı için geçerlidir?

 1. Her Alman vatandaşı yanında pasaportunu taşımalıdır
 2. Her Alman vatandaşı 16 yaşını doldurduktan sonra bir nüfus cüzdanı ya da pasaport edinmelidir.
 3. Her Alman vatandaşı sağlık sigortası kartını yanında bulundurmalıdır
 4. 18 yaşını dolduran her Alman vatandaşı ehliyet edinebilir

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

15. sorunun cevabı

Aşağıdakilerden hangisi bir Alman vatandaşı için geçerlidir?

2.Her Alman vatandaşı 16 yaşını doldurduktan sonra bir nüfus cüzdanı ya da pasaport edinmelidir.

Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

16. soru

Sendikalar aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

 1. Gençliği
 2. Çalışanları
 3. Emeklileri
 4. İşvereni

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

16. sorunun cevabı

Sendikalar aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

2.Çalışanları

Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

17. soru

Almanya’da vicdani sebeplerle askerlik hizmetini reddetmek mümkün mü?

 1. Hayır, herkes askerliğini yapmakla yükümlüdür.
 2. Sivil hizmetlerle askerliğin tamamlanması mümkündür.
 3. 1000 Euro ödemeyle askerlik hizmeti tamamlanmış kabul edilir.
 4. Ek eğitimle askerlik hizmeti tamamlanmış sayılır.

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

17. sorunun cevabı

Almanya’da vicdani sebeplerle askerlik hizmetini reddetmek mümkün mü?

2.Sivil hizmetlerle askerliğin tamamlanması mümkündür.

Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

18. soru

Almanya’da gerçek ve tüzel kişleri mahkeme nezdinde kim temsil eder?

 1. Avukat
 2. Hakim
 3. Vekil
 4. Savcı

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

18. sorunun cevabı

Almanya’da gerçek ve tüzel kişleri mahkeme nezdinde kim temsil eder?

1.Avukat


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.


19. soru

İkinci Dünya Savaşı ne zaman sona erdi?

 1. 1933
 2. 1945
 3. 1949
 4. 1961

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

19. sorunun cevabı

İkinci Dünya Savaşı ne zaman sona erdi?

2.1945


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

20. soru

Claus Graf von Stauffenberg kimdi?

 1. 1936 Berlin Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı.
 2. Federal Parlamento binasının mimarı.
 3. Nazi dönemi Ordusu’nun kurucularından.
 4. 20 Temmuz 1944’de Hitler’e düzenlenen suikastte rol oynadı.

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

20. sorunun cevabı

Claus Graf von Stauffenberg kimdi?

4.20 Temmuz 1944’de Hitler’e düzenlenen suikastte rol oynadı.


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

21. soru

Federal Almanya’nın ilk başbakanı kimdi?

 1. Konrad Adenauer
 2. Kurt Georg Kiesinger
 3. Helmut Schmidt
 4. Willy Brandt

  Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

21. sorunun cevabı

Federal Almanya’nın ilk başbakanı kimdi?

Konrad Adenauer

Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

22. soru

Sosyal piyasa anlayışının geçerli olduğu ekonomiler…

 1. Arz ve talebe göre kendiliğinden düzenlenir.
 2. Devlet tarafından planlanıp düzenlenir; arz ve talep dikkate alınmaz.
 3. Yurtdışındaki talebe göre düzenlenir.
 4. Arz ve talebe göre düzenlenir, buna karşılık devlet sosyal denge için gereken önlemleri alır.

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

22. sorunun cevabı

Sosyal piyasa anlayışının geçerli olduğu ekonomiler…

4.Arz ve talebe göre düzenlenir, buna karşılık devlet sosyal denge için gereken önlemleri alır.


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

23. soru

Doğu Almanya Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?

 1. 1947
 2. 1949
 3. 1953
 4. 1956

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

23. sorunun cevabı

Doğu Almanya Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?

2.1949

Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

24. soru

Aşağıdaki eyaletlerden hangisi dönemin Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin bir parçasını meydana getiriyordu?

 1. Brandenburg
 2. Bavyera
 3. Saarland
 4. Hessen


Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

24. sorunun cevabı

Aşağıdaki eyaletlerden hangisi dönemin Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin bir parçasını meydana getiriyordu?

1.Brandenburg


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

25. soru

„Stasi“, Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde hangi kurumu ifade ediyordu?

 1. Parlamento
 2. Kamu güvenliği bakanlığı
 3. İktidar partisi
 4. Halk eğitimi bakanlığı


Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

25. sorunun cevabı

„Stasi“, Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde hangi kurumu ifade ediyordu?

2.Kamu güvenliği bakanlığı


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

26. soru

Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde 17 Haziran 1953 tarihinde aşağıdaki olaylardan hangisi yaşandı?

 1. Varşova Paktı’na törenle katılım.
 2. Ülke genelinde grev ve kitle gösterileri.
 3. Sosyalist Birlik Partisi’nin 1. genel kurulu.
 4. Fidel Castro’nun ziyareti.


Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

26. sorunun cevabı

Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde 17 Haziran 1953 tarihinde aşağıdaki olaylardan hangisi yaşandı?

2.Ülke genelinde grev ve kitle gösterileri.


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

27. soru

27 Ocak Almanya’da neden resmi tatil günü olarak kutlanır?

 1. İkinci Dünya savaşının sona erişi.
 2. Anayasanın kabul edilmesi.
 3. Almanya’nın birleşmesi.
 4. Nazi rejimi kurbanlarının anılması.


Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

27. sorunun cevabı

27 Ocak Almanya’da neden resmi tatil günleri arasındadır?

4.Nazi rejimi kurbanlarının anılması.


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

28. soru

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da yasalarla düzenlenmiştir?

 1. Sokakta sigara içmek yasaktır.
 2. Kadınlar etek giymelidir.
 3. Çocuğa dayak atılması yasaktır.
 4. Kadınlar alkol kullanamaz.


Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

28. sorunun cevabı

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da yasalarla düzenlenmiştir?

3.Çocuğa dayak atılması yasaktır.


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

29. soru

Avrupa Birliği günümüzde kaç üye ülkeye sahiptir?

 • 12
 • 25
 • 21
 • 27

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

29. sorunun cevabı

Avrupa Birliği günümüzde kaç üye ülkeye sahiptir?

4.27


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

30. soru

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da noel geleneğidir?

 1. Çeşitli renklere boyanan yumurtalar saklanır
 2. Çam ağacı süslenir
 3. Maske ve kostümler giyilir
 4. Evlerin kapısına balkabağı bırakılır

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

30. sorunun cevabı

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da noel geleneğidir?

Çam ağacı süslenir


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

31. soru

Almanya’da koyu tenli iki kişinin kamuya açık bir yüzme havuzuna girmelerine izin verilmez. Bu durumda aşağıda ifade edilen haklardan hangisi ihlal edilmiştir?

 1. İfade hürriyeti
 2. Eşit muamele ilkesi
 3. Toplanma ve gösteri hürriyeti
 4. Dolaşım hürriyeti

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

31. sorunun cevabı

Almanya’da koyu tenli iki kişinin kamuya açık bir yüzme havuzuna girmelerine izin verilmez. Bu durumda aşağıda ifade edilen haklardan hangisi ihlal edilmiştir?

2.Eşit muamele ilkesi


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

32. soru

Almanya’da çocuğunuza bir köpek hediye etmek istiyorsunuz. Yasalar nezdinde aşağıdaki yükümlülüklerden hangisi sizin için geçerlidir?

 1. Köpeği kuduza karşı aşılanmasını sağlamalısınız.
 2. Hayvanları koruma derneğine kaydınızı yaptırmalısınız.
 3. İlgili devlet dairesinde kaydını yaptırıp tahakkuk eden vergilerini ödemelisiniz.
 4. Köpeğinizi bir eğitim okuluna kaydını yaptırmalısınız.

Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

32. sorunun cevabı

Çocuğunuza bir köpek hediye etmek istiyorsunuz. Yasalar nezdinde aşağıdaki yükümlülüklerden hangisi sizin için geçerlidir?

3.İlgili devlet dairesinde kaydını yaptırıp tahakkuk eden vergilerini ödemelisiniz.


Bir sonraki soru için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

33. soru

Paskalya, Almanya’da…

 1. Dini bayramdır.
 2. Milli bayramdır.
 3. Uluslararası anma günüdür.
 4. Bavyera geleneğidir.


Sorunun cevabını görmek için aşağıda, sağdaki oka tıklayın.

33. sorunun cevabı

Paskalya, Almanya’da…

1.Dini bayramdır.

33 sorudan kaçının cevabını bildiniz? Eğer doğru sayınız en az 17 ise vatandaşlık testine girmeye hazırsınız demektir!

Vatandaşlık testinin cevapları resmi veri olmayıp Deutsche Welle tarafından hazırlanmıştır.