Zarade rukovodstva dostupne javnosti | Politika | DW | 29.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Zarade rukovodstva dostupne javnosti

Javna preduzeća i agencije u Srbiji trebalo bi najkasnije do utorka da podatke o zaradama rukovodstva dostave vladi i učine dostupnim javnosti. Rok je utvrdila Vlada Srbije preporukom koju je usvojila 26. februara.

default

Zaključak o visini plata u javnim preduzećima iskazan je u formi preporuke.

Javnim preduzećima i agencijama preporučeno je i da utvrde kriterijume za isplate nagradnih i stimulativnih bonusa, koji na godišnjem nivou ne mogu premašiti četiri mesečne plate, a dokumenti na osnovu kojih se bonusi isplaćuju bi, sa obrazloženjem, trebalo da budu dostavljeni Vladi Srbije na saglasnost.

Zaklju č ak napisan u formi preporuke

Zaključak o visini plata u javnom preduzećima i agencijama iskazan je u formi preporuke, ali su predviđeni su mehanizmi za njegovo ostvarivanje. Vlada Srbije ne može javnim preduzećima da naloži da utvrde najviši iznos plate i kriterijume za odobravanje bonusa zato što te odluke donose organi tih preduzeća, pa je Zaključak napisan u formi preporuke.

Tim zaključkom je, međutim, naloženo ministarstvima finansija i rada i socijalne politike da prate primenu preporuka i da programe poslovanja i opšte akte preduzeća koji nisu usaglašeni sa Zaključkom "vrate podnosiocu radi usaglašavanja".

Kriterijumi za troškove reprezentacije

Javna preduzeća i agencije trebalo bi da utvrde i kriterijume za korišćenje prava na upotrebu službenih vozila i platnih kartica za troškove reprezentacije, kao i opšti akt o uslovima korišćenje stanova za službene potrebe. Prema zaključku Vlade Srbije, svi ti dokumenti moraju biti dostupni javnosti.

U Zaključku se dodaje da 50 odsto dobiti javnih preduzeća mora biti uplaćeno državi, na račun za uplatu javnih prihoda, dok je preostalih 50 odsto namenjeno za investicije, nabavku opreme i unapređenje rada.Mere iz zaključka Vlada Srbije preporučila je i Narodnoj banci Srbije i jedinicama lokalne samouprave.