Tolimiru doživotni zatvor | Politika | DW | 13.12.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Tolimiru doživotni zatvor

General VRS Zdravko Tolimir proglašen je krivim za genocid i udruživanje radi izvršenja genocida, kao i za istrebljenja, ubistva, progone i nehumano postupanje kao zločine protiv čovečnosti i osuđen na doživotni zatvor.

Predsedavajući Pretresnog veća Haškog tribunala, nemački sudija Kristof Flige rekao je da su tužioci dokazali da je Zdravko Tolimir, kao pomoćnik Ratka Mladića za obaveštajno-bezbednosne poslove, imao jednu od najvažnijih uloga u pogubljivanju 6.000 bošnjačkih muškaraca na desetinama lokacija oko Zvornika i Bratunca. Masovne egzekucije usledile su nakon što je 11. jula 1995. Vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu koja je bila zona pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Sudijsko veće utvrdilo je, „bez razumne sumnje“, da je srebrenički masakr od 13. do 16. jula „isplanirao i sproveo“ bezbednosno-obaveštajni sektor Glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Načelnik tog sektora bio je general Tolimir.

Mladićeve „oči i uši“ u „udruženom zločinačkom poduhvatu“

General Tolimir tokom rata u BiH

General Tolimir tokom rata u BiH

Sudija Flige rekao je da su mnogi svedoci istakli da je optuženi bio „Mladićeva desna ruka, njegovi oči i uši“ i da je bio „pre jednak s Mladićem, nego njegov potčinjeni“. Sudijska većina, kako je rekao predsedavajući veća, utvrdila je da je optuženi bio učesnik „udruženog zločinačkog poduhvata za prisilno uklanjanje muslimanskog stanovništva iz enklava Srebrenica i Žepa od marta 1995. i da je postao učesnik drugog udruženog poduhvata – za ubijanje vojno sposobnih muškaraca iz Srebrenice najkasnije 13. jula poslepodne“.

Do kraja je bio upoznat sa „gnusnim kriminalnim operacijama“ u ta dva poduhvata i delio je nameru da doprinese ostvarenju njihovih ciljeva. Znao je da će svi zarobljeni bošnjački muškarci iz Srebrenice biti pobijeni, i kad je to završeno, rekao je, prema svedočenjima: „Sad je red na Žepu“.

Znao za genocidne namere i širio nacionalnu mržnju

Srebrenica 1995.

Srebrenica 1995.

Većina sudijskog veća ocenila je da je Tolimir dao značajan doprinos u oba udružena zločinačka poduhvata u kratkom vremenskom razmaku na malom geografskom prostoru, koji su imali razorne posledice. Znao je za genocidne namere drugih učesnika zločinačkog poduhvata i širio nacionalnu mržnju, šaljući poruku srpskim snagama da su bosanski muslimani ljudi manje vrednosti, rečeno je u obrazloženju presude, u kojoj je naveden podatak da je optuženi 21. jula 1995. predlagao uništenje grupa muslimanskih izbeglica u cilju ubrzavanja predaje jedinica Armije BiH u Žepi.

„Jedini razuman zaključak do kojeg je sudijska većina mogla doći jeste da optuženi, ne samo da je znao za genocidnu nameru drugih, već je takvu nameru i sâm imao. Nakon masovnih zločina nad srebreničkim zarobljenicima, u Žepi je bio odgovoran za ubistvo trojice istaknutih komandanata Armije BiH. Sudijsko veće je i taj zločin ocenilo kao genocid, jer je izvršen s namerom da se uništi svaka nada za opstanak Bošnjaka u regionu Srebrenice i Žepe."

Izricanje presude, general Tolimir saslušao je mirno i nakon što je sudija Flige rekao „Osuđeni ste na doživotni zatvor“ tri puta se prekrstio.

Autor: Dževad Sabljaković
Odgovorni urednik: Ivan Đerković

Reklama