Tok pregovora | Pregovori i pristupanje | DW | 12.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Pregovori i pristupanje

Tok pregovora

Kada se postigne dogovor između EU i države kandidata o pojedinom poglavlju pregovora, smatra se da je to poglavlje privremeno zatvoreno, a formalnu odluku o tome donosi međuvladina konferencija na ministarskom nivou.

Zgrada EU u Briselu

Zgrada EU u Briselu

U slučaju da se do sklapanja Sporazuma o pristupanju u okviru tog poglavlja donesu bitno novi propisi ili ukoliko država ne ispuni obaveze i preduslove u datom poglavlju postoji mogućnost njegovog ponovnog otvaranja.

Pregovori o pristupanju mogu biti privremeno obustavljeni ukoliko dođe do grubog kršenja načela slobode i demokratije, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda o čemu će na predlog Komisije odlučiti Savet i odrediti uslove za njihov nastavak.

Zaključenje Sporazuma o pristupanju

Nakon što se pregovori privremeno „zatvore“ u svim poglavljima njihovi rezultati se implementiraju u nacrt Sporazuma o pristupanju u čemu učestvuju predstavnici država članica, institucija EU i država kandidata.

Na osnovu nacrta Sporazuma Evropska komisija donosi konačnu odluku o zahtevu za članstvo države kandidata, a odluku o pristupanju nove države Evropskoj uniji donosi Savet jednoglasno. Država kandidat tada postaje država pristupnica EU.

Nakon potpisivanja Ugovora o pristupanju od strane predstavnika najviših organa vlasti država članica i države pristupnice, sledi proces ratifikacije u skladu sa ustavnim propisima država potpisnica.

Ugovor stupa na snagu nakon što je ratifikovan od strane država članica i države pristupnice, a pre ratifikacije mnoge države sprovode referendum na kome građani donose konačnu odluku o ulasku države u članstvo Evropske unije.