„Točak istorije ne može se vratiti“ | Politika | DW | 16.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

„Točak istorije ne može se vratiti“

Rasprava u Međunarodnom sudu pravde u Hagu o legalnosti nezavisnosti Kosova najavljena je u Beogradu kao „istorijski proces“. O tome za DW govori nemački profesor međunarodnog i evropskog prava Kristijan Tomušat.

default

Profesor Kristijan Tomušat

Samo pitanje da li je proglašenje nezavisnosti od strane privremenih organa Kosova bilo u suprotnosti sa međunarodnim pravom formulisano je neprecizno, pošto svaka etnička grupa može da proglasi nezavisnost i otcepljenje od matične države. Pitanje je međutim da li su države koje su priznale tu nezavisnost, postupile u skladu sa osnovnim principima međunarodnog prava? Na to pitanje, profesor Tomušat odgovara:

"Mislim da su postupile u skladu sa međunarodnim pravom, ali će se o tome sigurno voditi žestoka rasprava. Biće puno zemalja koje će izneti mišljenje da su time pogažena prava Republike Srbije, pošto je Srbija nezavisna i suverena država".

Savetodavno mišljenje

Nezavisnost Kosova do sada je priznalo 57 zemalja, među kojima su i SAD, kao i 22 od ukupno 27 članica EU. Kosovo očekuje da će imati podršku tih zemalja, ali je jasno da će protiv biti Rusija, Kina, Španija, Rumunija i neke druge države. Profesor Tomušat ne veruje da bi odluka suda mogla uticati na nezavisnost Kosova.

"Ne verujem da se to č ak istorije može vratiti unazad. Verujem da su kosovski Albanci imali pravo da proglase nezavisnost i odvajanje od Srbije, zato što ih je Srbija neverovatno loše tretirala."

Savetodavno mišljenje Međunarodnog suda nije obavezujuće, ali ima veliku pravnu i političku težinu, jer se radi o najvišoj pravnoj instanci UN. Zato se veruje da će obe strane poštovati mišljenje suda.

Novi početak ?

Beograd veruje u pozitivan ishod - ali, šta ako sud proceni da je proglašenje nezavisnosti bilo u skladu sa međunarodnim pravom?

"To bi za unutrašnjopoliti č ku scenu u Srbiju bilo veliko olakšanje, pošto više niko ne bi mogao da kritikuje Vladu zbog priznavanja Kosova. Rukovodioci Srbije bi m ogli da kažu: eto to je stav Međ unarodnog suda pravde, tako da moramo da ga poštujemo. Time bi se otvorio put za novi po četak u odnosima izmeđ u Srbije i Kosova".

Profesor Tomušat smatra da Kosovo ne može biti primer drugim narodima koji se bore za nezavisnost.

"Ne verujem da je tako nešto uopšte moguće . Srbija je, na žalost, po č inila vrlo velike greške u prošlosti. I Baskijci u Španiji, na primer, žele da proglase nezavisnost, ali u Španiji nema masovnih progona. Kosovo može da posluži kao primer samo ako neka država upotrebi brutalnu silu - kao što su to u č inili Srbi kada su za kratko vreme sa Kosova proterali na stotine hiljada Albanaca. To je jedinstven slu č aj u novijoj istoriji, koji ne može da se iskoristi kao presedan".

Autor: Bahri Cani

Odgovorni urednik: Nenad Briski

Reklama