Svako peto dete u EU siromašno! | Evropa | DW | 09.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Svako peto dete u EU siromašno!

Do sada su se protiv siromaštva među najmlađima članice EU borile svaka za sebe. Zajednička pozicija definisana je 2000. godine u Lisabonu. EK je postavila kriterijume i formulisala načine za rešavanje ovog problema.

19 miliona dece je u EU siromašno

19 miliona dece je u EU siromašno

Poslednji izveštaj EK o siromaštvu među decom datira iz februara 2008. godine, dakle, pre početka svetske ekonomske krize. U međuvremenu se situacija sasvim sigurno pogoršala. Pre godinu i po dana u EU je siromašno bilo 19 miliona dece, dakle svako peto dete. Prema propisima EU, siromašno je ono dete koje na raspolaganju ima najviše 60 odsto prosečnog ličnog dohotka u određenoj zemlji u EU. U Nemačkoj to znači da porodica sa dvoje dece prima 1600 evra mesečno.

Siromaštvo onemogućava decu da se obrazuju a samim tim i smanjuje dalje mogućnosti za razvoj, održavanje zdravlja a delom ih i odvaja od kulturno-društvenih događanja. Takođe je važna činjenica da siromaštvo dece predstavlja negativni privredni faktor za određenu zemlju. Dakle, ne radi se samo o sažaljenju i pravdi nego o tome da bi razvoj dece morao da bude prioritet za privrednu politiku.

Nezaposlenost roditelja preduslov za siromaštvo dece?

Komisija je skrenula pažnju na činjenicu da je nezaposlenost roditelja preduslov za siromaštvo dece. Nezaposlenost je fatalna zbog toga što se negativni faktori vrlo često prenose sa generacije na generaciju unutar jedne porodice. U tom pogledu su posebno pogođene emigrantske porodice. Ne samo zato što vrlo često nemaju ekonomske uslove za život, deca iz takvih porodica su isključena i na kulturnom planu.

EU preporučuje veliki broj socijalnih, ekonomskih, kulturnih i političkih mera u borbi protiv siromaštva. Neophodna je aktivna politika na planu tržišta rada, ponuda o zbrinjavanju dece kao i integrativno-obrazovna i zdravstvena politika.

Prema izveštaju Evropske komisije u borbi protiv siromaštva među decom najbolje rezultate postižu skandinavske zemlje, Holandija, Austrija, Kipar i Slovenija. Slabe rezultate na tom planu postižu Italija, Velika Britanija i Španija. Nemačka se nalazi na sredini ove lestvice.

autori: K. Hazelbah, Ž. Bašić-Savić

odg. urednik: N. Jakovljević