Srbija: Solidni zakoni - slaba primena | Politika | DW | 10.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Srbija: Solidni zakoni - slaba primena

Širom sveta obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava koji je ove godine posvećen borbi protiv diskriminacije. Kakva je situacija u Srbiji?

default

Na današnji dan 1948. Generalna skupština UN usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima

Iako svi građani Srbije formalno imaju ista prava, činjenica je da su Romi najugroženiji deo populacije - i to gotovo u svim aspektima: od stope smrtnosti, do zdravstvene zaštite i ostvarivanja statusnih i političkih prava. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić smatra da je pred Srbijom još dosta posla na iskorenjivanju predrasuda prema Romima i njihovom ravnopravnom uključivanju u sve društvene sfere:

Tag der Roma

Romi - najugroženiji deo populacije

„Koliko su Romi kao naši sugrađani vekovima zapostavljani, toliko je trajala i njihova segregacija. Međutim, ne možemo očekivati da ćemo sa kratko vreme sebi ’sprati obraz’ pa kazati: ’eto, učinili smo dosta na unapređenju položaja Roma i sad je sve u redu’. Ne, ta akcija mora da bude kontinuirana i zahteva strpljenje.“

Zakoni se moraju primenjivati

Drugi veliki problem predstavlja neefikasna državna uprava. Brojni su slučajevi u kojima, kada sud donese presudu na osnovu zakona, upravni organ koji treba da je izvrši to ne čini, kaže zaštitnik građana Saša Janković:

„Zakon se mora primenjivati. Moramo isključiti mogućnost da neka zakonska odredba postoji, a da neko sudijama kaže: ’nemojte je primenjivati’. To je nemoguće. Sudije moraju primenjivati zakon. Zakon mora biti dobar, a ako je zakon dobar, onda ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema.“

Hendikepirane osobe takođe imaju problem u ostvarivanju svojih prava. Oni su decenijama gurani u stranu, i sada moraju da se bore za osnovna prava, poput pristupa institucijama, smatra predsednik nacionalne organizacije slepih Srbije Milan Stošić:

Symbolbild Hammer im Gerichtssaal

Zakoni postoje - treba ih primenjivati

„Ta osetljiva populacija svakako zaslužuje da država posebnim odnosom i obzirom nastoji da pre svega sistemski uredi ovu oblast adekvatnim zakonskim rešenjima. Poslednjih godina u Srbiji je doneto dosta zakonskih rešenja koja regulišu ovu problematiku. Mislim da Srbija ne zaostaje mnogo u zakonskim rešenjima te vrste koliko u njihovoj primeni.“

Pomak u jednakosti polova

U oblasti jednakosti polova napravljen je veliki pomak. Međutim, još ima situacija u kojima su ugrožena prava žena. Istraživanje koje su sproveli Fond Ujedinjenih nacija za žene i Nacionalni demokratski institut dalo je zanimljive rezultate u oblastio socio-ekonomskog života žena, kaže saradnica Nacionalnog demokratskog instituta Aleksandra Vladisavljević:

„Istraživanje je pokazalo da je jedan od najvećih problema koje građani, odnosno žene ističu, jesu upravo problemi nezaposlenosti, odnosno problem nemogućnosti ostvarivanja tog prava. U tom kontekstu, pored svih drugih preporuka, Nacionalni demokratski forum ima jako puno preporuka koje se odnose na podršku programima zapošljavanju žena, kao i na podršku programima koji imaju za cilj da podstaknu preduzetništvo kod žena, ali i kod mladih.“

Srbija ima solidne zakone u oblasti ljudskih prava. Jaz, međutim, postoji između onoga što stoji na papiru i onoga što se dešava u praksi. Problem, takođe, predstavlja i zaštita građana koji, sa dobrim namerama, javnosti otkrivaju nezakonite radnje. Jer, gotovo svi koji su do sada to radili trpeli su negativne posledice. A to je veoma loš signal za sve građane Srbije.

Autor: Miloš Santrač, Kragujevac

Odgovorni urednik: Ivan Đerković

Reklama