Proces stabilizacije i pridruživanja | EU i Zapadni Balkan | DW | 12.01.2009
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

EU i Zapadni Balkan

Proces stabilizacije i pridruživanja

Reforma EU i priprema za nastupajuće proširenje, uz više nego nepovoljne prilike u regionu usled sukoba na Kosovu i Metohiji, uticali su na krajnje skromne rezultate Regionalnog pristupa i pored velikih očekivanja.

EK, Brisel

EK, Brisel

Na potrebu unapređenja postojeće politike uticala su i saznanja da EU mora otvoriti evropsku perspektivu (perspektivu punopravnog članstva) i razviti pristup koji će uvažiti individualni Napredak ovih država na putu njihove evropske integracije. Stoga je maja 1999. Evropska komisija promovisala Proces stabilizacije i pridruživanja kao inovirani politički okvir za unapređenje odnosa između država Zapadnog Balkana i EU.

Ciljevi Procesa stabilizacije i pridruživanja

Proces stabilizacije i pridruživanja reafirmiše ciljeve dotadašnje politike EU pri čemu se pored mira i stabilnosti, demokratije i vladavine prava, poštovanja ljudskih i manjinskih prava, ekonomskog prosperiteta i unapređenja regionalne saradnje sada nastoji učiniti izvesnijom evropska perspektiva ovog regiona. Drugim rečima, pored stabilizacije otvara se i perspektiva pridruživanja, a potom, i pristupanja EU.

Dimenzije i instrumenti Procesa stabilizacije i pridruživanja

Budući da je reč o politici koja se zasniva na stanovištu da se ovi ciljevi ne mogu ostvariti samo unapređenjem bilateralnih odnosa Evropske unije i država Zapadnog Balkana već i unapređenjem regionalne saradnje, Proces stabilizacije i pridruživanja čine dve podjednako važne i međusobno uslovljene dimenzije - bilateralna i regionalna.

Inovirajući politički pristup, a polazeći od regionalnih i individualnih specifičnosti, Evropska unija je definisala i nekoliko instrumenata kojima nastoji da postigne prethodno pomenute ciljeve. Reč je o:

 • Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP);
 • unapređenju ekonomskih i trgovinskih odnosa (kroz sistem ATP i regionalnu zonu slobodne trgovine);
 • finansijskoj i tehničkoj pomoći (PHARE i OBNOVA);
 • unapređenju pomoći za razvoj demokratije, civilnog društva, obrazovanja i izgradnju institucija;
 • unapređenju saradnje u brojnim oblastima poput saradnje u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa;
 • unapređenju političkog dijaloga naročito na regionalnoj osnovi i
 • podsticanju regionalne saradnje podržavanjem Pakta o stabilnosti u JIE, Procesa saradnje u JIE i drugih regionalnih inicijativa.

  U odnosu na instrumente Regionalnog pristupa iz koga je proistekao, Proces stabilizacije i pridruživanja donosi jedan kvalitativno novi element u politiku Evropske unije. Reč je o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji predstavlja novu vrstu ugovornog odnosa kojim Evropska unija u zamenu za ispunjenje odgovarajućih preduslova, nudi izvesniju evropsku perspektivu državama Zapadnog Balkana.

Reklama