1. Idi na sadržaj
  2. Pređi na glavni meni
  3. Idi na ostale ponude DW

Osnovni ugovor dve Nemačke

2. avgust 2017.

„Ugovor o osnovama odnosa između Savezne Republike Nemačke i Nemačke Demokratske Republike“, potpisan 21. decembar 1972. bio je osnova za niz daljih ugovora dve Nemačke sve do ujedinjenja 1990. godine.

https://p.dw.com/p/2hXHA

Visoke ugovorne strane, svesne svoje odgovornosti za održanje mira, nastojeći da doprinesu smanjenju tenzija i bezbednosti u Evropi, svesne da nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država Evrope u njihovim postojećim granicama predstavlja osnovni uslov mira, sledeći saznanje da stoga obe nemačke države u svojim odnosima treba da se uzdrže od pretnji ili od primene sile, polazeći od istorijskih datosti i neugrožavajući različite poglede Savezne Republike Nemačke i Nemačke Demokratske Republike na temeljna pitanja, vođene željom da radi dobrobiti ljudi u obe nemačke države stvaraju pretpostavke za saradnju Savezne Republike Nemačke i Nemačke Demokratske Republike, saglasile su se oko sledećeg:

Član 1

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će razvijati normalne dobrosusedske međusobne odnose na osnovama ravnopravnosti.

Član 2

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će se rukovoditi ciljevima i načelima iz Povelje Ujedinjenih Nacija, naročito načelima suverene jednakosti država, poštovanja nezavisnosti, samostalnosti i teritorijalnog integriteta, prava na samoopredeljenje, očuvanja ljudskih prava i nediskriminacije.

Član 3

Shodno Povelji UN, Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će međusobna sporna pitanja rešavati isključivo mirnim sredstvima i uzdržavati se od pretnji silom ili od primene sile. One potvrđuju nepovredivost međusobnih granica sada i ubuduće, i obavezuju se na neograničeno poštovanje svojih teritorijalnih integriteta.

Član 4

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika polaze od toga da ni jedna od njih neće drugu predstavljati u međunarodnim odnosima niti delovati u ime druge.

Član 5

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će unapređivati miroljubive odnose među evropskim zemljama i doprineti bezbednosti u saradnji u Evropi. One podržavaju napore u pravcu smanjivanja vojnih snaga i oružja u Evropi bez štete po bezbednost učesnika. Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će u cilju opšteg i potpunog razoružanja pod delatnom međunarodnom kontrolom podržati napore u pravcu ograničenja naoružanja i razoružanja, a naročito upotrebu atomskog oružja i oružja za masovno uništenje.

Član 6

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika polaze od načela da je vrhovna vlast svake od njih ograničena na sopstvenu državnu teritoriju. One poštuju nezavisnost i samostalnost svake od dveju država u njihovim unutrašnjim i spoljnim poslovima.

Član 7

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika izražavaju svoju spremnost da u toku normalizacije svojih odnosa regulišu praktična i humanitarna pitanja. One će zaključiti sporazume na osnovu ovog ugovora kako bi razvile i unapredile obostrane koristi saradnje u oblasti privrede, nauke i tehnike, saobraćaja, pravnih pitanja, poštanskog saobraćaja i telekomunikacija, zdravstva, kulture, sporta, zaštite okoline i u drugim oblastima.

Član 8

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će razmeniti stalna predstavništva. One će ustanoviti sedišta u svojim vladama. Dodatno će biti uređena praktična pitanja koja su u vezi sa ustanovljenim predstavništvima.

Član 9

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika su saglasne da bilateralni i multilateralni ugovori i sporazumi koje su one prethodno zaključile neće biti povređeni ovim ugovorom.

Član 10

Ovaj ugovor podleže ratifikaciji i stupa na snagu danom razmene odgovarajućih nota.

Na osnovu ovog dokumenta opunomoćenici visokih ugovornih strana su potpisali ovaj ugovor.

U Berlinu, 21. 12. 1972, uz dva izvorna primerka dokumenta na nemačkom jeziku

Za Saveznu Republiku Nemačku, Egon Bar

Za Nemačku Demokratsku Republiku, Mihael Kol

Izvor: Bilten Službe za štampu i informisanje Savezne vlade od 8. novembra, 1972, br. 155, str. 1842-1844

*prevod preuzet sa dajta dss.rs uz redakcijsku obradu DW

Deutschland Bundestag stimmt über Grundlagenvertrag mit der DDR ab
Glasanje u Bundestagu o ovom ugovoru 1973: ugovor je usvojen sa 268 glasova za i 217 protivFoto: picture-alliance/dpa