Osnovni ugovor dve Nemačke | Politika | DW | 02.08.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

dokument

Osnovni ugovor dve Nemačke

„Ugovor o osnovama odnosa između Savezne Republike Nemačke i Nemačke Demokratske Republike“, potpisan 21. decembar 1972. bio je osnova za niz daljih ugovora dve Nemačke sve do ujedinjenja 1990. godine.

Visoke ugovorne strane, svesne svoje odgovornosti za održanje mira, nastojeći da doprinesu smanjenju tenzija i bezbednosti u Evropi, svesne da nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država Evrope u njihovim postojećim granicama predstavlja osnovni uslov mira, sledeći saznanje da stoga obe nemačke države u svojim odnosima treba da se uzdrže od pretnji ili od primene sile, polazeći od istorijskih datosti i neugrožavajući različite poglede Savezne Republike Nemačke i Nemačke Demokratske Republike na temeljna pitanja, vođene željom da radi dobrobiti ljudi u obe nemačke države stvaraju pretpostavke za saradnju Savezne Republike Nemačke i Nemačke Demokratske Republike, saglasile su se oko sledećeg:

Član 1

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će razvijati normalne dobrosusedske međusobne odnose na osnovama ravnopravnosti.

Član 2

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će se rukovoditi ciljevima i načelima iz Povelje Ujedinjenih Nacija, naročito načelima suverene jednakosti država, poštovanja nezavisnosti, samostalnosti i teritorijalnog integriteta, prava na samoopredeljenje, očuvanja ljudskih prava i nediskriminacije.

Član 3

Shodno Povelji UN, Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će međusobna sporna pitanja rešavati isključivo mirnim sredstvima i uzdržavati se od pretnji silom ili od primene sile. One potvrđuju nepovredivost međusobnih granica sada i ubuduće, i obavezuju se na neograničeno poštovanje svojih teritorijalnih integriteta.

Član 4

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika polaze od toga da ni jedna od njih neće drugu predstavljati u međunarodnim odnosima niti delovati u ime druge.

Član 5

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će unapređivati miroljubive odnose među evropskim zemljama i doprineti bezbednosti u saradnji u Evropi. One podržavaju napore u pravcu smanjivanja vojnih snaga i oružja u Evropi bez štete po bezbednost učesnika. Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će u cilju opšteg i potpunog razoružanja pod delatnom međunarodnom kontrolom podržati napore u pravcu ograničenja naoružanja i razoružanja, a naročito upotrebu atomskog oružja i oružja za masovno uništenje.

Član 6

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika polaze od načela da je vrhovna vlast svake od njih ograničena na sopstvenu državnu teritoriju. One poštuju nezavisnost i samostalnost svake od dveju država u njihovim unutrašnjim i spoljnim poslovima.

Član 7

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika izražavaju svoju spremnost da u toku normalizacije svojih odnosa regulišu praktična i humanitarna pitanja. One će zaključiti sporazume na osnovu ovog ugovora kako bi razvile i unapredile obostrane koristi saradnje u oblasti privrede, nauke i tehnike, saobraćaja, pravnih pitanja, poštanskog saobraćaja i telekomunikacija, zdravstva, kulture, sporta, zaštite okoline i u drugim oblastima.

Član 8

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će razmeniti stalna predstavništva. One će ustanoviti sedišta u svojim vladama. Dodatno će biti uređena praktična pitanja koja su u vezi sa ustanovljenim predstavništvima.

Član 9

Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika su saglasne da bilateralni i multilateralni ugovori i sporazumi koje su one prethodno zaključile neće biti povređeni ovim ugovorom.

Član 10

Ovaj ugovor podleže ratifikaciji i stupa na snagu danom razmene odgovarajućih nota.

Na osnovu ovog dokumenta opunomoćenici visokih ugovornih strana su potpisali ovaj ugovor.

U Berlinu, 21. 12. 1972, uz dva izvorna primerka dokumenta na nemačkom jeziku

Za Saveznu Republiku Nemačku, Egon Bar

Za Nemačku Demokratsku Republiku, Mihael Kol

Izvor: Bilten Službe za štampu i informisanje Savezne vlade od 8. novembra, 1972, br. 155, str. 1842-1844

*prevod preuzet sa dajta dss.rs uz redakcijsku obradu DW

Deutschland Bundestag stimmt über Grundlagenvertrag mit der DDR ab

Glasanje u Bundestagu o ovom ugovoru 1973: ugovor je usvojen sa 268 glasova za i 217 protiv