Ocenjivanje na nemačkim fakultetima | Studiranje u Nemačkoj | DW | 26.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Studiranje u Nemačkoj

Ocenjivanje na nemačkim fakultetima

Uslovi studiranja na nemačkim univerzitetima nisu jedinstveni. Ipak, sistem ocenjivanja je svuda isti ili sličan. Jedinica je najviša ocena, sa peticom se pada. Skoro svi ispiti rade se pismeno…

default

Spremi se da bi dobio jedinicu

Sara je iz Ahena. Studira strane jezike i ekonomiju na Univerzitetu u Bonu. Njene studije su osnovne – traju tri godine. Ispite polaže pismeno, na kraju semestra, osim izbornog predmeta koji se polaže usmeno. Na početku semestra Sara bira predmete tj. module koje će da sluša, ali kad se jednom odluči za neki predmet, ne može da bira i profesora kod koga će da polaže ispit.

Ako nije zadovoljna ocenom, Sara može da pogleda svoj rad i da porazgovara sa profesorom u slučaju da je došlo do greške u ocenjivanju. Ali, da bi uopšte mogla da izađe na ispit, mora redovno da dolazi na predavanja. „Prisustvo na predavanjima je obavezno. Samo dva puta mogu da izostanem. Ponekad moram i da napišem seminarski rad da bih mogla posle da polažem ispit“, kaže Sara.

Studenti mogu najviše tri puta da izađu na isti ispit. Ako i treći put padnu tj. dobiju ocenu pet, moraju da ponavljaju semestar. Što se ispitne literature tiče, Sara kaže da može da bira. „Neki profesori nam preporučuju da učimo iz knjiga koje su oni napisali, ali uglavnom dobijemo spisak literature i onda sa te liste sami biramo iz koje knjige ćemo da spremamo ispit“, kaže Sara.

Kako dobiti „čistu jedinicu“?

I kod Sebastijana na Univerzitetu u Karlsrueu ispiti se polažu pismeno. Njegove studije ekonomije i inženjerstva traju pet godina i na kraju dobija master diplomu. Ali, on kaže da predavanja nisu obavezna. „Ne moram da idem na predavanja da bih izašao na ispit. Što se literature tiče, skoro uopšte ne učimo iz knjiga, već sa interneta skidamo prezentacije u power point-u. Iz njih spremamo ispite”, kaže Sebastijan.

Ono što je desetka na srpskim fakultetima, to je jedinica u Nemačkoj. Da bi dobio „čistu jedinicu“ student mora da odgovori tačno na skoro sva pitanja. Sebastijan kaže da svoje šanse može da poboljša dodatnim radom na vežbama. „Na vežbama možemo da zaradimo dodatne bodove ako uradimo neke dodatne zadatke. Tako mogu da dobijem bolju finalnu ocenu“, objašnjava Sebastijan.

Inače, semestar na nemačkim univerzitetima košta u proseku između 250 i 600 evra. Sebastijan na primer ne plaća jer njegovi roditelji imaju još dvoje dece. A strani studenti koji dobro govore nemački mogu preko službe za razmenu studenata da konkurišu za razne stipendije.

Autorka: Tijana Milunović

Odgovorni urednik: Ivan Đerković