Mendelsonovi u Berlinu | Mozaik | DW | 24.11.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Mozaik

Mendelsonovi u Berlinu

Berlinska porodica Mendelson nije bila samo dinastija iz koje su potekli kompozitori, umetnici, naučnici i bankari, već je familija Mendelson sa svojom prosvećenim, liberalnim ubedjenjem i velikim interesovanjem za kulturu, literaturu i muziku uticala i na nemačku istoriju. Ovogodišnji Dani jevrejske kulture u Berlinu posvećeni su nekada tako uticajnoj porodici Mendelson. Prilog Silke Bartlik.

Kompozitor Feliks Mendelson, jedano od poznatih i slavnih imena iz porodice Mendelson

Kompozitor Feliks Mendelson, jedano od poznatih i slavnih imena iz porodice Mendelson

Pre 70 godina Nacisti s u proterali u emigraciju Albrehta Mendelsona Bartoldija, stručnjaka za Medjunarodno pravo iz njegovog Hamburškog instituta za spoljnu politiku koji se ka o prvi Institut u Nemačkoj bavio istraživanjem mira. Pre 150 godina um ro je socijalista Arnold Mendelson, koji je bio T urski vojni lekar za vreme krimskog rat a. Pre 175 godina po čela je Bahova renesansa ponovnim izvodjenjem Pasije po Mateju pod dirigentskom palicom Feliksa Mendelsona B artoldija. Iste godine udala se njegova sestra, kompozitorka Fani za pruskog dvorskog slikara Vilhelma Henzela, a u više nemačkih gradov a so bilde prvi put osnovane dobrotvorne zadužbine i udruženja za unapredjivanje obrazovanja. One su nosile im e rodonačelnika porodice - Mojsija Mendelsona.”Mali je broj porodica koje s u preko 150 godina i u tako mnogo društvenih oblasti ostvarili tako važan uticaj, a da ni posle dv e ili tri generacije nisu propale u dekadenciji, a da takodje nisu bil e ograničene sam o na literaturu ili industriju, poput porodice Krup ili Man, već s u stvarno u širokom spektru od Kulture do privrede mnogo postigli i uticali na društvenu zajednicu. Može se r eći da bi istorija a pre svega istorija Nemaca i Jevreja, bez ove porodice bila sasvim drugačija.”

Umetnički savetnik Jevrejskih dana kulture Tomas Lakman priznaje da je sećanje na upečatljivu snagu porodice Mendelson u prošlom veku jako izbledelo. Čak i u okviru jevrejske zajednice u Berlinu više nije poznat nekadašnji sjaj Mendelsonovih kao i njihova moć i dobročinstva pod pokroviteljstvom bankara Mendelson. Malo štošta je ostalo i od njihovih raskošnih gradjevina . Dani kult ure su tu da Mendelsonove obazrivo vrate u Jevrejsku zajednicu i pred oči javnosti. Uprkos početnog dvoumljenja potomci pionira emancipacije Mojsija Mendelsona, ipak su jako brzo postali hrišćani.

"Oni s u ponekad pomišljali da se odreknu svog imena i jevrejstva, ali s u uvek morali da se konfrontiraju. Oni su bili ponosni na svoje poreklo i držali s u do zaveštanja i kontakta sa jevrejskom zajednicom kojoj s u ostavljali zadužbine. Ovde se radi o pitanju istorijskog identiteta koji je uzbudljiv kao i pitanje ; Jesmo Li mi Nemci ? ili smo Jevreji? Isto pitanje i danas mnogi mogu da postave. Ko smo mi uopšte? Ta dilema izmedju redova je uvek postojala i u porodici Mendelson. I tako je ostalo do današnjih dana."

Mnoge priredbe u Danima Jevrejske Kulture održane s u na istorijskim mestima koja so bila vezana za porodicu Mendelson. Tako na primer, kamerna muzika Arnolda Mendelsona koji je umroo 1933-će, odzvanjala je u kući u kojoj je najmladji sin Mojsija Mendelsona, Natan proveo svoje poslednje godine života. Na narodnoj bini oko koje so se nekada nalazila jevrejska skladišta za žito, održano je veče poezije posvećeno Natanovom sinu , buntovniku Arnoldu, a na trgu Žandarmerije u Jegerštrase u kojoj su Mendelsonovi nekada posedovali šest kuća, otvorena je izložba na kojoj su prikazane banke, saloni, i firme Mendelsonovih koje su Nacisti likvidirali 1938.me godine.U cengtru Judaikuma otvorena je rekonstruisana muzička soba kompozitorke Hani Henzel Kime je Ostvaren uvid u rad najvažnije kompozitorke 19 veka. Šetnje gradom pozivaju na otkrivanje novih i starih lica Berlina. Estir Oferim u Berlinskom ansamblu, podseća na dva potomka Mendelsonovih i njihovo nekadašnje prisustvo na Berlinskoj sceni."To je bila moderna porodica, koja je u svakom slučaju uvek držala razapeti luk izmedju tradicije i novog vremena. Moglo bi se reći da su Mendelsonovi bili konzervativni, ali ne i reakcionarni. Oni su pokušali da očuvaju taj naboj sa osećanjem odgovornosti prima čitavoj društvenoj zajednici.”Hvala, to je prava reč za berlinske dane Jevrejske kulture, je r je Berlin u prošlosti mnogo profitirao zbog odgovornog stava porodice bankara, umetnika i naučnika. Porodice