Lista deficitarnih zanimanja u Nemačkoj | Posao u Nemačkoj | DW | 01.12.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Posao u Nemačkoj

Lista deficitarnih zanimanja u Nemačkoj

Reč je o aktuelnoj listi zanimanja u kojima Nemačkoj nedostaju stručnjaci, koju objavljuje Savezna agencija za rad. Ova lista traženih zanimanja prevedena je i na srpski. VIše informacija u ovom članku.

Listu aktuelizuje Savezna nemačka agencija za rad – originalni spisak se nalazi na sledećoj podstranici te agencije (ispod linka je prevod liste na srpski)

http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/besondere-Dst/ZAV/downloads/AMZ/amz-positivliste.pdf

Prevod liste (stanje od decembra 2013.)

- Mehatronika

- Tehnika automatizacije

- Građevinska elektrika

- Elektromašinska tehnika

- Tehnika električnih pogona

- Tehnika električnih instalacija i njihovog održavanja

- Vodoinstalacije

- Tehnika sanitarija, grejanja i klimatizacije

- Tehnika rashladnih uređaja

- Tehnika nadzora i održavanja železničke infrastrukture

- Mašinovođa u železničkom saobraćaju

- Nega bolesnih lica (bez kvalifikacije)

- Stručno staranje o bolesnim licima

- Operativna/medicinsko-tehnička asistencija

- Nega starih lica

Otvoreni konkursi

Za zdravstvene radnike: konkurs je oglašen u Srbiji na internet-portalu Nacionalne službe za zapošljavanje na sledećoj adresi:

http://www.nsz.gov.rs/live/info/vesti/poziv_za_zapo_ljavanje_zdravstvenih_radnika_u_sr_nema_koj.cid5316

Za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom važi zahtev da moraju imati završenu srednju medicinsku školu opšteg i pedijatrijskog smera te položen stručni ispit. Traži se i da imate bar tri godine radnog iskustva.

Za ostale struke: Spisak raspisanih konkursa za konkretna radna mesta nalazi se na sledećem internet portalu:

http://www.make-it-in-germany.com/make-it/jobboerse/

Portal je dostupan samo na nemačkom i engleskom jeziku, pa je to slučaj i sa ovim spiskom. Zanimanja su podeljena po grupama a u zagradi pored naziva grupe je broj upražnjenih radnih mesta.

Na ovom portalu se nalazi veliki broj slobodnih radnih mesta u Nemačkoj, ali ne i sva takva radna mesta. Svoje spiskove imaju i:

Nemačka Savezna agencija za rad

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?kgr=as&aa=1&m=1&vorschlagsfunktionaktiv=true

i mreža EURES. Na njenom portalu možete naći sve podatke o mogućnostima da se zaposlite u EU, o konkursima, radnim mestima, kvalifikacijama i sl.

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=de

U desnom gornjem uglu internet-strane EURES-a nalazi se meni u kome može da se odabere jezik prezentacije – na raspolaganju je 25 jezika (ne i srpski).

Sve to bi već trebalo da Vam pruži dovoljan uvid u mogućnosti zaposlenja. Ipak, mimo tih mogućnosti, možete da pratite i oglase u nemačkoj dnevnoj štampi, pa čak i da samoinicijativno pošaljete svoju prijavu nekoj firmi iako ona nije oglasila radno mesto.

Ako niste sigurni odakle da počnete, možete se telefonski obratiti Saveznoj agenciji za rad.

To je specijalan broj za sve koji žele da nađu posao u svojoj struci a ne znaju kako da počnu ili koji je sledeći korak, ili ih zanima bilo šta drugo u vezi sa zaposlenjem. Ta centrala se nalazi u Bonu i njen broj glasi:

+ 49 228 713 13 13

(iz Nemačke: 0228 713 13 13)