1. Idi na sadržaj
  2. Pređi na glavni meni
  3. Idi na ostale ponude DW

Lista deficitarnih zanimanja u Nemačkoj

Saša Bojić1. decembar 2013.

Reč je o aktuelnoj listi zanimanja u kojima Nemačkoj nedostaju stručnjaci, koju objavljuje Savezna agencija za rad. Ova lista traženih zanimanja prevedena je i na srpski. VIše informacija u ovom članku.

https://p.dw.com/p/1AU7l
Foto: Mathias Bölinger

Listu aktuelizuje Savezna nemačka agencija za rad – originalni spisak se nalazi na sledećoj podstranici te agencije (ispod linka je prevod liste na srpski)

http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/besondere-Dst/ZAV/downloads/AMZ/amz-positivliste.pdf

Prevod liste (stanje od decembra 2013.)

- Mehatronika

- Tehnika automatizacije

- Građevinska elektrika

- Elektromašinska tehnika

- Tehnika električnih pogona

- Tehnika električnih instalacija i njihovog održavanja

- Vodoinstalacije

- Tehnika sanitarija, grejanja i klimatizacije

- Tehnika rashladnih uređaja

- Tehnika nadzora i održavanja železničke infrastrukture

- Mašinovođa u železničkom saobraćaju

- Nega bolesnih lica (bez kvalifikacije)

- Stručno staranje o bolesnim licima

- Operativna/medicinsko-tehnička asistencija

- Nega starih lica

Otvoreni konkursi

Symbolbild Bewerbung
Foto: eccolo - Fotolia.com

Za zdravstvene radnike: konkurs je oglašen u Srbiji na internet-portalu Nacionalne službe za zapošljavanje na sledećoj adresi:

http://www.nsz.gov.rs/live/info/vesti/poziv_za_zapo_ljavanje_zdravstvenih_radnika_u_sr_nema_koj.cid5316

Za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom važi zahtev da moraju imati završenu srednju medicinsku školu opšteg i pedijatrijskog smera te položen stručni ispit. Traži se i da imate bar tri godine radnog iskustva.

Za ostale struke: Spisak raspisanih konkursa za konkretna radna mesta nalazi se na sledećem internet portalu:

http://www.make-it-in-germany.com/make-it/jobboerse/

Portal je dostupan samo na nemačkom i engleskom jeziku, pa je to slučaj i sa ovim spiskom. Zanimanja su podeljena po grupama a u zagradi pored naziva grupe je broj upražnjenih radnih mesta.

Na ovom portalu se nalazi veliki broj slobodnih radnih mesta u Nemačkoj, ali ne i sva takva radna mesta. Svoje spiskove imaju i:

arbeitsagentur.de (Screenshot)
Foto: arbeitsagentur.de

Nemačka Savezna agencija za rad

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?kgr=as&aa=1&m=1&vorschlagsfunktionaktiv=true

i mreža EURES. Na njenom portalu možete naći sve podatke o mogućnostima da se zaposlite u EU, o konkursima, radnim mestima, kvalifikacijama i sl.

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=de

U desnom gornjem uglu internet-strane EURES-a nalazi se meni u kome može da se odabere jezik prezentacije – na raspolaganju je 25 jezika (ne i srpski).

Sve to bi već trebalo da Vam pruži dovoljan uvid u mogućnosti zaposlenja. Ipak, mimo tih mogućnosti, možete da pratite i oglase u nemačkoj dnevnoj štampi, pa čak i da samoinicijativno pošaljete svoju prijavu nekoj firmi iako ona nije oglasila radno mesto.

ec.europa.eu (Screenshot)
Foto: ec.europa.eu

Ako niste sigurni odakle da počnete, možete se telefonski obratiti Saveznoj agenciji za rad.

To je specijalan broj za sve koji žele da nađu posao u svojoj struci a ne znaju kako da počnu ili koji je sledeći korak, ili ih zanima bilo šta drugo u vezi sa zaposlenjem. Ta centrala se nalazi u Bonu i njen broj glasi:

+ 49 228 713 13 13

(iz Nemačke: 0228 713 13 13)