Koliko je Srba u Nemačkoj zaista? | Politika | DW | 20.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Koliko je Srba u Nemačkoj zaista?

U Nemačkoj trenutno živi 6,8 miliona stranaca. Najveću grupu čine Turci sa oko 1,7 miliona. Na drugom mestu po brojnosti su Italijani sa pola miliona, pa Poljaci, Srbi i Grci sa po 300.000 i Hrvati sa oko 200.000.

Nemačka je doseljenička zemlja

Nemačka je "doseljenička zemlja"

U Nemačkoj je 2000. godine oko 180.000 stranaca uzelo nemačko državljanstvo. Taj broj je do 2006. opao na 124.000. Uz to stranci iz država članica EU uživaju široko pravo na slobodno kretanje unutar Unije.

Pored stranaca i onih koji su dobili nemačko državljanstvo, posebnu grupu u Nemačkoj čine tzv. kasni iseljenici. To su "nemački sunarodnici" (ljudi sa nemačkim korenima) koji potiču iz oblasti koje prema međunarodnom pravu nikada nisu pripadale ili više ne pripadaju Nemačkoj, poput današnjih poljskih ili ruskih oblasti, severno od Odre ili Nise. Za tamošnje stanovnike važe posebna pravila na osnovu kojih im se dodeljuje nemačko državljanstvo.

Stranci, zatim stranci sa nemačkim državljanstvom i njihova deca, kao i iseljenici, važe za "ljude sa migrantskom pozadinom". Ukupno ih je 15 miliona, više od 18 odsto nemačke populacije.

Problematika azilanata u tom smislu nema toliku težinu. Zakonskim ograničenjima smanjen je broj potražilaca azila od 100.000 u 1997. na oko 20.000 u 2006. godini. Većina zahteva za azil u Nemačkoj je odbijena. Udeo priznatih azilanata opao je od 1997. sa pet na trenutnih 0,8 odsto.

Flash-Galerie Deutschland 60 Jahre Kapitel 2 1959 – 1969 Gastarbeiter

Istorija migracionih kretanja

Krajem 50-ih je Savezna Republika Nemačka (Zapadna Nemačka) postala cilj inostranih radnih migranata, poznatih kao "gastarbajteri". Zahvaljujući privrednom napretku i nedostatku radne snage, stotine hiljada radnika je došlo u Nemačku, pretežno iz južnih država Evrope, Italije, Španije, Grčke, bivše Jugoslavije i pre svih iz Turske. 1964. zvanično je pozdravljen i milioniti gastarbajter u Nemačkoj -Portugalac. Takođe su sklopljeni ugovori o regrutovanju radne snage i sa Tunisom, Marokom i Južnom Korejom. 1973. godine okončana je strategija regrutacije. Tek od 2000. ponovo postoje specijalni programi za vrbovanje stranih stručnjaka za informacionu tehnologiju.

Oznaka "gastarbajter" isticala je nameru da se radnici posmatraju kao strani radnici na privremenom radu, a ne kao useljenici. Ipak Zapadna Nemačka je postala zemlja useljenika. To je sankcionisano tek zakonom o imigraciji koji je stupio na snagu 2005.

60-ih godina je strana radna snaga stigla i u Nemačku Demokratsku Republiku (Istočnu Nemačku). "Radnici sa ugovorima" (fertragsarbajter) su razmešteni u NDR zbog ugovora sa Poljskom, Mađarskom, Vijetnamom, Angolom, Kubom i Mozambikom. Njihov broj se stalno povećavao do 1989, kada ih je bilo oko 93.000. Većina njih (oko 59.000) došla je iz Vijetnama.

U nastavku o mulismanima u Nemačkoj...