Kako sprečiti buduću ekonomsku krizu? | Evropa | DW | 23.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Kako sprečiti buduću ekonomsku krizu?

Evropska komisija usvojila je predlog o jačoj finansijskoj superviziji u Evropi. Ovaj predlog odnosi se na ambiciozne reforme u finansijskom sektoru pri čemu je predviđeno formiranje dva nova tela.

default

EK uvodi mere za veću finansijsku stabilnost

Ekonomska kriza pokazala je mane postojećih nadzornih finansijskih sistema. Dok su se nacionalni finansijski supervizori bavili nadzorom individualnih institucija, niko se nije bavio rizicima po finansijsku stabilnost koji su proisticali iz kolektivnog ponašanja. Novi sistem, bi trebalo tako da se zasniva na kombinaciji ekspertiza onih koji su zaduženi za očuvanje finansijske stabilnosti i jednog jakog evropskog tela koje bi koordinisalo njihov rad. “Bolja supervizija finansijskog tržišta neophodna je iz etičkih i iz ekonomskih razloga i nadam se da će naš novi program zaživeti tokom 2010. godine“, izjavo je Žoze Manuel Barozo, predstavljajući ovaj predlog Evropske komisije na junskom zasedanju lidera zemalja EU.

Dva nadzorna tela

Ukoliko ovaj predlog EK dobije podršku zemalja članica Unije i Evropskog parlamenta formirala bi se nova nadzorna tela, na nivou EU: Evropsko veće za sistematske rizike trebalo bi da nadgleda i procenjuje opasnosti po stabilnost celokupnog finasijskog sistema EU. To telo bi trebalo da da rana upozorenja na moguće ekonomske rizike, kao i preporuke za njihovo prevazilaženje. Sa druge strane Evropski sistem finansijskih supervizora služiće za nadzor pojedinačnih finansijskih institucija, kao što su banke, osiguravajuća društva i penzionog sektora.

EU Joaquin Almunia in Brüssel

Hoakin Almunija

Evropsko veće za sistemske rizike trebalo bi da bude sastavljeno od predsednika i potpredsednika Evropske centralne banke, guvernera centralnih banka zemalja članica EU, kao i od predstavnika Evropske komisije, nacionalnih tela za superviziju, a tu će biti i predsedavajući Komitetom za ekonomiju i finansije u EU. Predviđeno je da ovo telo blisko sarađuje sa zemljama članicama, te da se posle izdatih upozorenja i preporuka preduzmu i odgovarajuće akcije. Ukoliko preporučene akcije ne uslede, komesar za ekonomska i monetarna pitanja, Hoakim Almunija je najavio: „Ukoliko oni, kojima su upozorenje ili preporuka bili preporučeni, ne preduzmu potrebne korake, bili oni zemlja članica, ili nacionalni ili evropski supervizori, moraće da objasne zašto su tako postupili. Ako Evropsko veće za sistematske rizike ne uvaži to objašnjenje, ono će o tome obavestiti Savet EU i nadležne nadzorne institucije.“

Britanija, Nemačka, Francuska imaju pitanja....

Ovakav predlog, koji vodi jačanju „evropskog nadzora“ nad nacionalnim finansijskim sistemima zemalja članica podigao je mnoga pitanja pogotovo među najrazvijenijim evropskim ekonomijama kao što su Velika Britanija, Francuska i Nemačka.

Iz Evropske komisije ipak poručuju da će, ukoliko se usvoji, ovaj plan voditi većoj finansijskoj stabilnosti EU, te da će to biti osnova za izgradnju nove globalne finansijske arhitekture.

Autor: Marina Maksimović

Odg. urednica: I. Ivanović