Integracija u Nemačkoj napreduje, ali... | Politika | DW | 14.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Integracija u Nemačkoj napreduje, ali...

Nemačka vlada je integraciju stranaca prošle godine proglasila za jednu od najvažnijih tema. Napretka ima, pokazuju najnovija istraživanja, ali ciljevi još ni izdaleka nisu postignuti.

„Zeleno svetlo“ za integraciju u Nemačkoj nije dovoljno

„Zeleno svetlo“ za integraciju u Nemačkoj nije dovoljno

Nemačka državna sekretarka Marija Bemer, koja je naručila najnoviji izveštaj, govori o prvim uspesima nacionalnog plana integracije, ali ističe da cilj još ni izdaleka nije postignut. Bemerova je 2008. predložila da se pronađu indikatori pomoću kojih bi što preciznije mogao da se odredi stepen integracije stranaca. Napredak u integraciji će se redovno meriti na osnovu obrazovanja u ranom detinjstvu, vladanja jezikom, integracije na tržištu rada, stanovanja, zdravlja, ali i interkulturne otvorenosti uprave, nasilja i netrpeljivosti prema strancima:

„Važno je da na odlučujućim poljima možemo da odgovorimo na pitanja: gde su deficiti, a gde beležimo napredak? Mislim da ovaj izveštaj pokazuje da su nacionalnim planom integracije zaista pokrivene odlučujuće oblasti kao što su jezik, obrazovanje i školovanje. Time postavljamo temelje integracije.“

Nemačka državna sekretarka zadužena za integraciju Marija Bemer

Nemačka državna sekretarka zadužena za integraciju Marija Bemer

Marija Bemer podvlači i da je važno da ovaj izveštaj ne bude samo presek stanja u toku jedne godine, već da će on omogućiti da se prati tok integrativnih i eventualno dezintegrativnih procesa.

I dalje velika nezaposlenost migranata

Kada je reč o nivou obrazovanja migrantske dece, Bemerova veliku važnost pridaje saradnji sa roditeljima, a pre svega majkama. Kada se u roditeljskoj kući govori pretežno nemački jezik, to, kako tvrdi državna sekretarka, ima pozitivan uticaj na obrazovanje. I broj dece stranaca koja nisu završila školu se smanjio:

„Broj takve dece migranata se smanjio sa 17,5 na 16 procenata, mada još postoji velika razlika u odnosu na nemačku decu, od koje samo 6,5 procenata ne završava školu.“

Stopa nezaposlenosti među migrantima iznosi 20 odsto – što je duplo više nego među ukupnim stanovništvom Nemačke. U izveštaju se kao pozitivna tendencija pominje povećano građansko angažovanje doseljenika. Migranti rođeni u Nemačkoj su gotovo podjednako zastupljeni na dobrovoljnom radu kao i njihovi nemački sugrađani.

Autori: Sabine Riperger / Saša Bojić

Odgovorni urednik: Ivan Đerković

Reklama