Funkcioneri (ne) mogu imati dve funkcije | Politika | DW | 27.06.2010
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

Politika

Funkcioneri (ne) mogu imati dve funkcije

Ni prvi, ni poslednji put u srpskoj javnosti se polemiše, da li bi i na koji način trebalo onemogućiti obavljanje dve ili više javnih funkcija? Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije obuhvata i tu problematiku.

Vlada Srbije

Vlada Srbije

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, o kome će poslanici raspravljati na trećoj vanrednoj sednici parlamenta, predviđeno je proširenje kruga funkcionera na koje se zakon odnosi i precizira prestanak javne funkcije kada funkcioner obavlja dve javne funkcije, suprotno odredbama zakona, odnosno kada za to nije dobio saglasnost Agencije.

Funkcioner može da obavlja samo jednu javnu funkciju, osim ako je zakonom i drugim propisom određeno da može da obavlja više, a izuzetno može da obavlja i više, na osnovu saglasnosti Agencije, predviđeno je predloženim zakonskim aktom.

Ubuduće potrebna i saglasnost Agencije

Pre prihvatanja druge javne funkcije, odnosno kandidovanja, funkcioner koji namerava da istovremeno obavlja više javnih funkcija, dužan je da zatraži saglasnost Agencije, a uz zahtev dostavlja i pribavljeno pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju.

Kada je u pitanju funkcioner koji je izabran na javnu funkciju neposredno od građana, on dostavlja pozitivno mišljenje nadležnog radnog tela organa u kome je funkcioner. Agencija je dužna da o zahtevima odluči u roku od 15 dana od dana prijema, a neće dati saglasnost ukoliko utvrdi da je vršenje te funkcije u sukobu sa javnom funkcijom koju funkcioner već obavlja, odnosno ukoliko utvrdi postojanje sukoba interesa.

Ako ne odluči u tom roku smatra se da je dala odobrenje funkcioneru za obavljanje druge javne funkcije, osim ako je funkcioneru drugim propisom zabranjeno istovremeno obavljanje dve javne funkcije.

Ranija funkcija prestaje po "sili" zakona

Predloženo je i da je organ koji je funkcionera izabrao, imenovao ili postavio na kasniju funkciju dužan da donese odluku o prestanku te funkcije u roku od tri dana od dana prijema odluke Agencije, kojom je utvrđeno da je izbor, imenovanje ili postavljenje funkcionera izvršeno suprotno odredbama zakona.

Funkcioneru koji je izabran, postavljen ili imenovan na drugu javnu funkciju, suprotno odredbama ovog zakona posle 1. januara 2010. godine, kasnija funkcija prestaje po sili zakona.

Direktoru Agencije je data mogućnost da za pojedine kategorije funkcionera opštim aktom utvrdi druge javne funkcije koje ovi funkcioneri mogu da obavljaju bez saglasnosti Agencije.

Predloženo je i funkcioner ne može da obavlja drugi posao ili delatnost za vreme obavljanja funkcije koja zahteva zasnivanje radnog odnosa, odnosno podrazumeva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad.

Veća birokratija ili transparentnost?

Umesto dosadašnjeg rešenja prema kome je funkcioner u trenutku stupanja na javnu funkciju dužan da prijavi posao, odnosno delatnost koju obavlja i da dobije saglasnost za njeno dalje obavljanje, predloženo je da on o tome treba da obavesti Agenciju, koja je dužna da utvrdi da li se obavljanjem posla ugrožava nepristrasno vršenje ili ugled javne funkcije.

Predloženim aktom se precizira i zabrana osnivanja privrednog društva ili druge javne službe za vreme vršenja javne funkcije, a novina je što funkcioner izuzetno može svoja upravljačka prava preneti na drugo fizičko ili pravno lice koje je osnivač - član ili direktor privrednog društva, u kojima funkcioner ima upravljačka prava.

Pojmovi funkcioner i javna funkcija su dopunjeni tako da se odnose i na lica i javne funkcije u organima privrednih društava čiji je osnivač ili član Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, čime se proširuje krug funkcionera na koje se Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije odnosi.

Vlada Srbije predložila je donošenje zakona po hitnom postupku, jer bi u suprotnom, kako je objasnila, bilo štetnih posledica po rad državnih i drugih organa i organizacija.

DW.COM

 • Datum 27.06.2010
 • Autor tanjug/mvk/nj
 • Štampaj Odštampaj stranicu
 • Trajni link https://p.dw.com/p/O4Ii
 • Datum 27.06.2010
 • Autor tanjug/mvk/nj
 • Štampaj Odštampaj stranicu
 • Trajni link https://p.dw.com/p/O4Ii
Reklama