Evropski parlament | EU institucije | DW | 12.01.2009
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

EU institucije

Evropski parlament

EP se, od 1979. godine, neposredno bira od strane građana Evropske unije na svakih pet godina. Do tada je svaka država članica delegirala određeni broj predstavnika iz svog nacionalnog parlamenta u Evropski parlament.

Evropski parlament, Brisel

Evropski parlament, Brisel

U tabeli je dat prikaz broja evropskih poslanika koji može imati svaka država članica. Međutim, poslanici u Evropskom parlamentu nisu grupisani prema nacionalnoj, već prema partijskoj pripadnosti. Najveće partijske grupe su:

 • Evropska narodna partija (Demohrišćani) i Evropske demokrate (EPP-ED) i
 • Partija evropskih socijalista (PES).

  Evropski parlament može imati različite uloge u zakonodavnom procesu (donošenju zakonodavnih akata):

  1. Savetodavna uloga EP (ili konsultovanje Parlamenta) koja podrazumeva davanje mišljenja EP Savetu na zakonodavni predlog;
  2. Saradnja EP koja podrazumeva takav postupak u kojem Parlament može stavljati amandmane na predlog koji je dala Evropska komisija, a koje Savet može, ali ne mora da usvoji;
  3. Saodlučivanje EP sa Savetom je postupak koji predviđa mogućnost da Evropski parlament, pored toga što može uticati na sadržinu zakonodavnog predloga, može i da konačno odbaci predloženu meru ako za to obezbedi apsolutnu većinu svojih članova. U ovom postupku predviđena je i uloga Komiteta za mirenje;

   Partijske grupe u EP-u

   Partijske grupe u EP-u

   Komitet za mirenje

   Komitet za mirenje (ili usaglašavanje) sastavljen je od predstavnika Saveta i istog broja predstavnika Parlamenta. Predstavnik Komisije, takođe, učestvuje u radu Komiteta, ali nema pravo glasa.

   Zadatak Komiteta je da usaglasi tekst predloga odluke koji bi bio prihvatljiv kako za Savet, tako i za Parlament.

   • Davanje odobrenja od strane Parlamenta kada su u pitanju međunarodni ugovori, proširenje EU ili promene u izbornoj proceduri za EP.

    Evropski parlament, takođe, učestvuje u usvajanju budžeta EU zajedno sa Savetom. Parlament, na kraju, ima pravo da odobri ili odbaci budžet u celini. Ako ga odbaci, čitava procedura mora biti ponovljena.

    Parlament ima ulogu u vršenju političke kontrole nad Evropskom komisijom. Pre svega, Parlament može pokrenuti pitanje poverenja Komisiji. Ako joj izglasa nepoverenje, Komisija u celini mora dati ostavku. Parlament, takođe, može postavljati pitanja, kako Komisiji, tako i Savetu i na kraju, nova Komisija ne može započeti svoj rad dok njen sastav u celini ne odobri Parlament.

    Raspored poslanika po državama članicama u EP-u

    Raspored poslanika po državama članicama u EP-u