Dvostruki kolosek | EU i Srbija | DW | 12.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EU i Srbija

Dvostruki kolosek

Naredni korak se ogleda u izradi i objavljivanju Studije izvodljivosti početka pregovora o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Jeremić i Ren

Jeremić i Ren

Reč je o dokumentu kojim Evropska komisija ispituje i procenjuje mogućnost početka pregovora o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju odnosno mogućnost unapređenja odnosa sa EU.

Dugotrajan proces usaglašavanja i usvajanja ,,Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora“ i ,,Akcionog plana o harmonizaciji ekonomskih sistema država članica državne zajednice Srbija i Crna Gora“, prolongirao je izradu i objavljivanje ovog dokumenta.

Kako međutim, početak pregovora o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zahteva sagovornika sa jedinstvenim i funkcionalnim trgovinskim i carinskim sistemom, nametnula se potreba za daljim usavršavanjem ,,Akcionog plana o harmonizaciji ekonomskih sistema država članica državne zajednice Srbija i Crna Gora“ budući da su pojedina njegova rešenja podrazumevala specijalni uvozni režim za niz poljoprivrednih proizvoda u Crnu Goru.

Odsustvo dogovora između država članica dovelo je do ozbiljnog za stoja u odnosima između EU i SCG zbog čega je Evropska komisija u julu 2004. promovisala novi pristup - dvostrukog ili paralelnog koloseka - koji je Savet ministara EU podržao u oktobru iste godine. Ovaj pristup je omogućio da se i pored nepostojanja jedinstvenog i funkcionalnog trgovinskog i carinskog sistema u SCG zaključi jedinstven Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Posledično, ovaj Sporazum je trebalo da sadrži dva aneksa - za svaku državu članicu po jedan - koji će imati svoje anekse i prateće protokole, zajedničke i jednostrane deklaracije. Kao prva praktična posledica dvostrukog koloseka, u Briselu je marta 2005. potpisan Sporazum o trgovini tekstilnim proizvodima između Srbije i Evropske zajednice.

Ovim Sporazumom Evropska zajednica će nastaviti da daje bezcarinski tretman tekstilnim proizvodima koji vode poreklo iz Srbije, dok će se carinske stope na proizvode koji vode poreklo iz Evropske zajednice postepeno smanjivati u tranzicionom periodu od tri godine.

Reklama