1. Idi na sadržaj
 2. Pređi na glavni meni
 3. Idi na ostale ponude DW

CARDS program

ISAC/dw

Od 1991-2001.godine Evropska unija je državama zapadnog Balkana obezbedila finansijsku pomoć u iznosu od 6,8 milijardi evra.

https://p.dw.com/p/GD4b
Evro
EvroFoto: AP Graphics

Najveći deo ove pomoći se prosleđivao kroz niz finansijsko-tehničkih programa (PHARE i OBNOVA) odnosno institucija poput ECHO-a (European Community Humanitarian Office) koji je zadužen za koordinaciju humanitarnih operacija. Pored EU, pomoć regionu su pružale i njene države članice i međunarodne finansijske institucije poput Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke i dr.

CARDS program - ciljevi

Decembra 2000. EU je promovisala program CARDS kao novi instrument finansijske i tehničke pomoći državama i regionu Zapadnog Balkana. Prvenstveni cilj ovog programa je da podupre njihovo učešće u Procesu stabilizacije i pridruživanja odnosno doprinese sprovođenju političkih, ekonomskih, institucionalnih i drugih reformi na ovom prostoru. Za period 2000-2006. predviđena je pomoć u iznosu od 4,65 milijardi evra koja je prevashodno namenjena za:

 • rekonstrukciju i stabilizaciju regiona, povratak izbeglih i raseljenih lica;
 • kreiranje i jačanje institucionalno-pravnog okvira za unapređenje demokratije i vladavine prava, poštovanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda, pomirenje, konsolidaciju
 • civilnog društva i slobodnih medija i borbu protiv organizovanog kriminala;
 • trajan ekonomski razvoj i nastavak tržišnih reformi;
 • socijalni razvoj, smanjenje siromaštva, ravnopravnost polova, obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i obuku, ekološku zaštitu i
 • razvoj regionalne, transnacionalne, prekogranične, unutar-regionalne saradnje, ali i odnosa sa sadašnjim i budućim članicama EU.

Nacionalni i regionalni CARDS programi

Ukupan iznos od 4,65 milijardi evra se realizuje na nacionalnom i regionalnom nivou. Nacionalni i regionalni CARDS programi predstavljaju strateške okvire kojima se formulišu dugoročni ciljevi i prioritetne akcione oblasti na nacionalnom i regionalnom nivou. Na osnovu ovih dokumenata formulišu se višegodišnji indikativni programi (tri godine) odnosno konkretne sektorske reforme i sektorski indikativni iznosi pomoći za svaku državu odnosno region u celini. Ove reforme se formulišu prema ciljevima Procesa stabilizacije i pridruživanja i prioritetima usaglašenim sa državama koje primaju pomoć. Na osnovu višegodišnjih indikativnih programa, formulišu se jednogodišnji akcioni programi kojima se što je moguće preciznije, definišu prioritetni ciljevi, sačinjava lista projekata i oblasti u kojima će se oni realizovati odnosno iznosi finansijske pomoći.

Kao i u slučaju programa PHARE i OBNOVA i ova pomoć je uslovljena poštovanjem principa demokratije, vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava i sloboda, te principa međunarodnog prava. Nepoštovanje pomenutih principa odnosno nesprovođenje demokratskih, ekonomskih i institucionalnih reformi može dovesti do ograničavanja ili suspenzije pomoći.

Struktura pomoći koja je upućena do 2002.godine

Srbija/SCG je u periodu 1991-2002. primila pomoć u iznosu od 2,93 milijarde evra od toga do 1999. 678 miliona a za period 2000-2002. 2,21 milijarda evra. Struktura pomoći u ovim intervalima se značajno razlikuje, što pokazuje da su se promenile prilike odnosno prioriteti, a shodno tome, i programi kroz koje se ona prosleđivala.

U prvom periodu najveći iznos je upućen na saniranje humanitarnih potreba (460,6 miliona evra) i rekonstrukciju (171,7 miliona evra) dok je drugi period obeležen izdvajanjem značajnih sredstava za sprovođenje rekonstrukcije, kojim je upravljala Evropska agencija za rekonstrukciju (1,38 milijardi evra), pružanje makrofinansijske pomoći (560 miliona evra - Evropska komisija) i saniranje humanitarnih potreba (202,1 milion evra - ECHO).

Ciljevi i akcione oblasti Nacionalnog CARDS programa za Srbiju/SCG

Nacionalnim CARDS programom za Srbiju/SCG formulisani su sledeći prioriteti:

• učešće i napredak Srbije/SCG u Procesu stabilizacije i pridruživanja i

• podrška tekućim tranzicionim i reformskim procesima u Srbiji/SCG.

Dok su Nacionalnim CARDS programom, saglasno ovim prioritetima, na opšti način definisani prioritetni ciljevi i akcione oblasti, njegovim dodacima, Višegodišnjim indikativnim programom 2002-2004. i Višegodišnjim indikativnim programom 2005-2006. se na detaljan način razrađuju ovi ciljevi, akcione oblasti, indikativni iznosi ukupne i sektorske pomoći i navode očekivani rezultati. Ukupan iznos od 380,5 miliona evra u okviru Višegodišnjeg indikativnog programa 2005-2006. se realizuje na nivou državne zajednice SCG, država članica (uključujući i Kosovo i Metohiju pod upravom UNMIK-a) i nivou neposrednih primalaca pomoći.

Ciljevi i akcione oblasti Regionalnog CARDS programa

Kao dugoročni ciljevi navode se:

 • demokratska stabilizacija koja kao akcione oblasti navodi oblast manjinskih prava i povratak izbeglih i raseljenih lica,
 • dobro upravljanje i institucionalna izgradnja koja kao akcione oblasti navodi reformu državne uprave, integrisano upravljanje granicom, pravosuđe i unutrašnje poslove te carinsku i poresku upravu,
 • ekonomski i socijalni razvoj i poboljšanje investicione klime, zaštitu životne sredine, unapređenje infrastrukture, obrazovanje i stručno usavršavanje i zapošljavanje.

Oktobra 2001. Evropska unija je usvojila i Regionalni CARDS program čijim su dodatkom u vidu Višegodišnjeg indikativnog programa 2005-2006. u iznosu od 85 miliona evra kao prioriteti, odnosno oblasti delovanja formulisani: izgradnja institucija, pravosuđe i unutrašnji poslovi, prekogranična saradnja, razvoj privatnog sektora i razvoj infrastrukture.