1. Idi na sadržaj
  2. Pređi na glavni meni
  3. Idi na ostale ponude DW

Alokacija sredstava, planiranje, programi

ISAC/dw

Zasnovana na višegodišnjem strateškom planiranju u skladu sa sveobuhvatnim političkim smernicama koje je EK definisala u okviru „Paketa proširenja“ IPA ima politički i finansijski okvir, a sprovodi se strateško-planski.

https://p.dw.com/p/GCzM
EK, Brisel
EK, BriselFoto: AP

Opšti politički okvir ovog instrumenta definisan je u skladu sa jedinstvenim, političkim okvirom za pretpristupanje utvrđenom u okviru Pristupnih partnerstava, odnosno Evropskih partnerstava.

Alokacija sredstava za finansiranje IPA-e odvija se na sledeći način:

U obliku višegodišnjeg indikativnog finansijskog okvira - Multi-annual Indicative Financial Framework (MIFF) Komisija će predstaviti Evropskom parlamentu svoje namere o alokaciji sredstava za naredne tri godine. MIFF će biti izrađen na osnovu niza ciljeva i transparentnih kriterijuma, uključujući potrebe, administrativni i upravljački kapacitet države kao i ispunjavanje kriterijuma iz Kopenhagena.

Planiranje pomoći odvija se na osnovu višegodišnjih indikativnih dokumenata za planiranje - Multi-annual Indicative Planning Documents koji će pratiti trogodišnju perspektivu, a biće definisana u odnosu na državu u bliskoj saradnji sa državnim organima vlasti kako bi se podržala nacionalna strategija i obezbedilo angažovanje i učestvovanje države na koju se pomoć odnosi. Za države uživaoce pomoći IPA će se zasnivati na Pristupnim partnerstvima, odnosno Evropskim partnerstvima, a planiraće se u skladu sa progresom ostvarenim u pravcu ispunjavanja Kriterijuma iz Kopenhagena, regionalne saradnje i usvajanja i implementacije acquis-a, odnosno implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Programi pomoću kojih se pomoć obezbeđuje osmišljeni su kao višegodišnji ili godišnji programi - Multi-annual or Annual Programmes koji se definišu u odnosu na državu, komponentu ili grupu država u skladu sa prioritetima definisanim u višegodišnjim indikativnim dokumentima za planiranje. U njima će biti definisani ciljevi, oblasti delovanja, očekivani rezultati, procedure upravljanja, kao i ukupan iznos planiranih finansijskih sredstava. Komisija je obavezna da svake godine dostavi Evropskom parlamentu i Savetu izveštaje o implementaciji pomoći, koji će sadržati informacije o aktivnostima finansiranim tokom godine i proceni rezultata ostvarenih u okviru implementacije.