Wspólny rynek UE? Koszty pracy między 4 a 42 euro | Niemiecka gospodarka, fakty, analizy, dane, prognozy | DW | 09.04.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Gospodarka

Wspólny rynek UE? Koszty pracy między 4 a 42 euro

Europejski urząd statystyczny (eurostat) opublikował dane dot. kosztów pracy w 2016 r. w państwach członkowskich UE.

Istnieją ogromne różnice pomiędzy państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o koszty pracy, czyli nakłady pracodawców: wynagrodzenie plus świadczenia socjalne. W 2016 roku średni godzinowy koszt pracy w całej UE (bez rolnictwa i administracji publicznej) szacowany był na 25,40 euro, zaś w strefie euro (19 państw) na 29,80 euro.

Najniższe godzinowe koszty pracy ma Bułgaria (4,40 euro), a następnie Rumunia (5,50 euro), Litwa (7,30 euro), Węgry (8,30 euro) i Polska (8,60 euro). Najwyższe  ma Dania (42,00 euro), a następnie w kolejności Belgia (39,20 euro), Szwecja (38,00 euro), Luksemburg (36,60 euro) oraz Francja (35,60 euro).

Jak podaje eurostat, wysokość godzinowych kosztów pracy w przemyśle w 2016 r. wynosiła średnio w UE 26,60 euro, w sektorze usług 25,80 lub 27,70 euro, a w branży budowlanej 23,30 lub 26,10 euro. W sektorze nieprodukcyjnym (oprócz administracji publicznej) obliczona została ona w państwach unijnych i w strefie euro na średnio 29,70 euro.

Na podstawie danych eurostatu widać wyraźne różnice w poziomie dobrobytu między państwami członkowskimi UE. Eksperci wskazują na ich znaczenie polityczne, ponieważ mieszkańcy krajów o niskim poziomie płac często szukają możliwości zarobkowania w bardziej zamożnych państwach unijnych.

Koszty pracy w Niemczech wzrosły

W niemieckiej gospodarce (bez rolnictwa i administracji publicznej) koszty pracy w 2016 r. wynosiły ok. 33,00 euro. W 2015 r. było to 32,20 euro. – czyli koszt godziny pracy wzrósł o 2,5 proc. 

W przemyśle szacowane były na 38,00 euro, w sektorze usług na ok. 30,50 euro, a w sektorze budowlanym na ok. 27,10 euro.

Różnice w pozapłacowych kosztach pracy

Do kosztów pracy wlicza się wynagrodzenie i pensję pracownika oraz koszty pozapłacowe jak np. wpłatę pracodawcy na ubezpieczenia społeczne. Udział pracodawcy w pozapłacowych kosztach pracy szacowany był w 2016 r. w sektorze gospodarczym wszystkich państw członkowskich UE na 23,9 proc., a w strefie euro na 26 proc.

Istnieją istotne różnice między państwami w udziale pracodawców w tych kosztach. Najniższe koszty pozapłacowe mieli w ub. roku przedsiębiorcy na Malcie – 6,6 proc., najwyższe we Francji - 33 proc., a w Niemczech -  22,4 proc.

eurostat / Barbara Cöllen