Wiedza bez granic - praca naukowa w Niemczech | Moje życie w Niemczech | DW | 16.10.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Życie w Niemczech

Wiedza bez granic - praca naukowa w Niemczech

W ostatnich latach zrobiono wiele, aby Niemcy stały się atrakcyjnym państwem dla naukowców zza granicy. Między innymi znowelizowano ustawę o cudzoziemcach. Pozytywne zmiany są dziś wyraźnie odczuwalne.

Znalezienie możliwości do pracy naukowej czy stażu badawczego w Niemczech nigdy nie było łatwe. Problem dotyczył zarówno naukowców będących obywatelami UE czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego jak i osób będących obywatelami innych państw. Mimo to dziś aż osiem procent wszystkich pracowników naukowych na uniwersytetach to obcokrajowcy.

Coraz więcej naukowców przyjeżdża do Niemiec

Jak podaje Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD liczba zagranicznych pracowników naukowych na niemieckich uniwersytetach stale rośnie. W 2005 r. w RFN mieszkało 20 tysięcy naukowców zza granicy. Cztery lata później ich liczba wzrosła do około 30 tysięcy. Jest wśród nich ponad dwa tysiące profesorów. Wzrost dotyczył głównie naukowców z państw spoza UE, co było konsekwencją reformy niemieckiego prawa imigracyjnego w 2007 roku.

Mit Tränen in den Augen verfolgt die Studentin Anastasia Pawlowna Abramowa aus Russland am Freitag (03.06.2005) die Zeugnis-Zeremonie der International University Bremen (IUB). Nach drei Jahren auf dem Campus erhielten 170 Studierende aus 40 Nationen ihren Bachelor of Arts oder Bachelor of Science. Zusätzlich erhielten vier Studierende den Master of Arts und weitere den Doktortitel. Das Durchschnittsalter der Absolventen liegt bei 22 Jahren und die Erfolgsquote des Bachelor bei sehr hohen 89,9 Prozent. Foto: Ingo Wagner dpa/lni +++(c) dpa - Report+++

Wielu absolwentów wyższych uczelni robi doktorat w RFN

Naukowcy spoza Unii teraz o wiele łatwiej otrzymują stanowiska naukowe i staże badawcze. Przed reformą ustawy imigracyjnej potrzebowali pozwolenia na pobyt lub na pracę w Niemczech. Każdy tego typu przypadek badał i opiniował Urząd ds. Imigracji oraz Federalna Agencja Pracy.

W świetle aktualnie obowiązującego prawa naukowcy potrzebują jedynie pozwolenia na pobyt w celach badawczych, co jest związane z mniejszą biurokracją. Aby je otrzymać wystarczy przedstawić zaświadczenie lub umowę w sprawie prowadzenia projektu badawczego między naukowcem a autoryzowanym instytutem badawczym w Niemczech.

Łagodniejsze wymogi formalne

Prawo pobytu w Niemczech w celu prowadzenia badań naukowych uprawnia naukowca zarówno do wykonywania pracy badawczej, jak i zarobkowej, czyli pracy poza placówką badawczą. Z przepisów prawa zniknął zapis o tym, że naukowiec może dostać pozwolenie na pracę tylko wówczas, gdy nie zostanie znaleziony odpowiedni kandydat na dane stanowisko z obywatelstwem niemieckim lub innych państw UE. Przepis ten dla wielu naukowców z krajów spoza UE był przeszkodą niemal nie do pokonania.

Aby uzyskać pozwolenie na pobyt naukowiec musi mieć zagwarantowane środki na utrzymanie. Wynagrodzenie zagranicznych naukowców w zachodnich landach RFN wynosi miesięcznie co najmniej 1750 euro netto, zaś na terytorium dawnej NRD – ok.1500 euro.

Berlin: In einem Forschungslabor des Studiengangs Chemie der Humboldt-Universität zu Berlin sind an einer Notiztafel chemische Formeln notiert. An einer von zwei mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten der HUB werden neben Chemie, die Fächer Biologie, Physik und Pharmazie angeboten. Deutschlandweit interessieren sich immer weniger Studenten für Naturwissenschaften. So ging 1999 die Zahl der Absolventen im Fachbereich Chemie im Vergleich zum Vorjahr um 13,5 Prozent zurück. (BER410-201100)

Niemcy starają się utrzymać w czołówce jako kraj innowacji i badań naukowych

Nowe możliwości dla doktorantów

Zreformowana polityka naukowa dotyczy także doktorantów, którzy piszą doktorat w ramach badań naukowych prowadzonych na podstawie porozumienia z uznanym instytutem badawczym na terenie Niemiec.

Naukowcowi, który posiada już pozwolenie na pobyt w innym państwie Unii Europejskiej w ramach spójnej polityki naukowej UE, przysługuje w Niemczech wiza (a w przypadku długoterminowego pobytu, również pozwolenie na dłuższy pobyt), w celu – jeśli istnieje taka potrzeba - zrealizowania części projektu badawczego na terenie Niemiec.

Naukowcy pochodzący z krajów, dla których istnieje obowiązek wizowy, musza ubiegać się o wizę w przedstawicielstwie dyplomatycznym Niemiec na terenie swojego ojczystego kraju.

Naukowiec na czas kontraktu naukowego w Niemczech może zabrać ze sobą małżonka oraz dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia. Członkowie rodziny otrzymują ten sam status imigracyjny co wnioskodawca. W praktyce oznacza to możliwość podjęcia przez partnera pracy zarówno na własny rachunek, jak i legalne zatrudnienie.

Autor: Nenad Kreizer/ Agnieszka Rycicka

red.odp.: Małgorzata Matzke

Reklama