1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Unikalna oferta uniwersytetów w Łodzi i Ratyzbonie

Elżbieta Stasik
5 grudnia 2012

Od tego roku akademickiego (2012) uniwersytety w Ratyzbonie i Łodzi oferują nowy kierunek: Studia polsko-niemieckie, jedyny taki kierunek w obydwu krajach.

https://p.dw.com/p/16Ux4
Universität Regensburg. Copyright: Susanne Goldbrunner 21.06.2011, Regensburg Bild geliefert von DW/Elisabeth Stasik/Elzbieta Stasik.
Zdjęcie: Susanne Goldbrunner

Studia będą trwały trzy lata. Pierwszy rok studenci spędzą w swojej macierzystej uczelni, drugi wspólnie na Uniwersytecie Łódzkim, trzeci na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Studia zakończy egzamin w Niemczech, absolwenci otrzymają dwa dyplomy – Bachelor of Art (B.A) w Ratyzbonie i licencjat w Łodzi. Już ten podwójny dyplom dla kierunku humanistycznego jest i w Polsce, i w Niemczech czymś wyjątkowym. Ale nie tylko. Nowatorski jest też profil studiów.

Specjaliści pilnie potrzebni

- Istotą studiów jest uzyskanie przez studentów pogłębionej, szerokiej wiedzy o Polsce i Niemczech i to w różnych dziedzinach. Nie tylko więc znajomości obydwu języków, ale też historii, literatury, sztuki, mediów. Unikalne są dwa dyplomy i interdyscyplinarność tych studiów - mówi prof. Björn Hansen z Instytutu Slawistyki w Ratyzbonie, inicjator studiów i ich koordynator z niemieckiej strony.

Ratyzbona
RatyzbonaZdjęcie: Susanne Goldbrunner

Jeszcze kilka lat temu absolwenci slawistyk, w tym poloniści, mieli ogromne problemy ze znalezieniem pracy na niemieckim rynku. Zbyt małe było zapotrzebowanie na język polski i zainteresowanie Polską, także Czechami, całą Europą Środkowo-Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Jednocześnie absolwenci kształceni byli zbyt jednostronnie. Slawistyki zaczęły znikać z niemieckich uczelni, zamiast tego powstały Centra Studiów Wschodnioeuropejskich. Ale i one nie kształcą poszukiwanych specjalistów. "Piłkarskie mistrzostwa Europy zwróciły uwagę wszystkich na Polskę i Ukrainę" - czytamy w doniesieniu prasowym wydanym przez Uniwersytet w Ratyzbonie - „Także coraz bardziej ożywione kontakty gospodarcze sprawiają, że wzrosło zapotrzebowanie na absolwentów wyższych uczelni z odpowiednimi kompetencjami interkulturowymi, ze znajomością języka, specyfiki regionu. W porównaniu z naszym wschodnim sąsiadem Niemcy mają tu jak dotąd jeszcze duże deficyty”.

Specjalistów szukają firmy aktywne na polskim rynku, potrzebni są w gminach i szkołach polsko-niemieckiego pogranicza, w instytucjach i organizacjach polsko-niemieckich. Ważne, by znali nie tylko język, ale też znali się na współczesnej Polsce i współczesnych Niemczech. „Chodzi nam o takich ludzi, którzy swobodnie poruszaliby się w obszarze polsko-niemieckim i którzy, mamy nadzieję, będą później pracowali w tym obszarze, przede wszystkim kulturowym, ale też w obszarach naukowych, może również jako dziennikarze” - wyjaśnia polska koordynatorka, prof. Joanna Jabłkowska, kierownik katedry germanistyki UŁ.

Joanna Jablkowska Universität Lodz Polen
Prof. Joanna Jabłkowska, koordynatorka studiówZdjęcie: DW

ZAJRZYJ! Nasz specjalny serwis dla studentów >>

Europa w centrum uwagi

Uniwersytet w Ratyzbonie, od chwili powstania w 1962 r. przyjął w swoim programie troskę o kontakty z Europą Środkowo-Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Naukowy dialog prowadzi istniejące w Ratyzbonie Centrum Wschodnio-Zachodnie Europaeum. W ramach federalnej inicjatywy wspierania nauki i badań na niemieckich uczelniach, tzw. inicjatywy doskonałości (Exzellentinitiative), Ratyzbona otrzymała status elitarnej uczelni z zadaniem wspierania kształcenia narybku naukowego ukierunkowanego na szeroko rozumianą Europę Wschodnią i Południową. Po 2000 r. powstały bilateralne studia we współpracy z Francją, Włochami, Hiszapanią i Czechami. - Uczelnia ma jasno sprecyzowany, międzynarodowy profil. I konsekwentnie realizujemy nasze zadanie. Studia polsko-niemieckie są kolejnym kamieniem milowym, dowodem, że traktujemy naszą misję poważnie - mówi rektor Uniwersytetu, prof. Thomas Strothotte.

Universität Regensburg. Copyright: Susanne Goldbrunner 21.06.2011, Regensburg Bild geliefert von DW/Elisabeth Stasik/Elzbieta Stasik.
Uniwersytet w RatyzbonieZdjęcie: Susanne Goldbrunner

Rektor zwraca uwagę, że wiele międzynarodowych projektów, w których ogromną przeszkodą była różna struktura organizacyjna studiów, umożliwił dopiero Proces Boloński. Studia finansowane są w Ratyzbonie przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD, w Łodzi ze środków programu Erasmus.

Elżbieta Stasik

red. odp.: Bartosz Dudek