1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Trzy czwarte Niemców utrzymuje się z własnej pracy

Monika Sieradzka opracowanie
2 kwietnia 2024

Większość dorosłych w Niemczech zarabia na życie poprzez zatrudnienie. Tylko co setna osoba żyje z kapitału czy najmu.

https://p.dw.com/p/4eL5V
Symbolbild | Fachkräftemangel in Deutschland
Zdjęcie: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Trzy czwarte (76 proc.) osób w Niemczech  w grupie wiekowej od 25 do 64 lat, czyli 34 i pół miliona osób żyje z własnej pracy. Dane te ogłosił niemiecki Federalny Urząd Statystyczny we wtorek (2.04.). Dla ośmiu procent mieszkańców Niemiec  z tej grupy wiekowej głównym źródłem utrzymania jest wsparcie od najbliższych osób, na przykład od partnera, przez krewnych, takich jak ich partner, było głównym źródłem dochodu.

Znaczne różnice między kobietami a mężczyznami

Sześć procent finansuje swoje wydatki głównie z zasiłku  dla bezrobotnych lub zasiłku obywatelskiego. Kolejne pięć procent otrzymuje emerytury, jeden procent żyje z zasiłku rodzicielskiego, a trzy procent to odbiorcy innych form wsparcia, takich jak pomoc społeczna lub zasiłek chorobowy. Dla co setnej osoby głównym źródłem utrzymania są zyski z własnego kapitału lub przychody z najmu i dzierżawy.

„Istnieją znaczne różnice między mężczyznami i kobietami pod względem głównego źródła utrzymania“. Podczas gdy 83 procent mężczyzn w wieku od 25 do 64 lat uzyskuje środki utrzymania z własnej pracy, to odsetek ten wynosi wśród kobiet tylko 69. Natomiast 13 procent kobiet stwierdziło, że otrzymywało wsparcie od bliskiej osoby (mężczyźni: dwa procent), a 2 procent żyje z zasiłku rodzicielskiego (mężczyźni: 0,1 procent).

Mniejsze różnice między płciami istnieją natomiast w odniesieniu do innych źródeł dochodu, takich jak zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek obywatelski.

Imigranci rzadziej utrzymują się z własnej pracy

Imigranci  – tj. osoby, które same wyemigrowały do Niemiec od 1950 roku – rzadziej zarabiają na swoje utrzymanie poprzez pracę. Robi to 67 procent z nich, podczas gdy wśród mężczyzn bez historii migracji jest to 80 procent.

„Różnica jest szczególnie wyraźna wśród imigrantek“, jak informują statystycy. Tylko nieco ponad połowa z nich (55 procent) podaje własne zatrudnienie jako główne źródło utrzymania. W przypadku kobiet bez historii imigracji liczba ta wynosi 74 procent.

Przyczynami różnic są między innymi: struktura gospodarstw domowych, kwalifikacje zawodowe, możliwości wejścia i awansu na rynku pracy, jak również region pochodzenia.

Znacznie mniejsze różnice można zaobserwować w drugim pokoleniu imigrantów, tj.dzieci rodziców, którzy przybyli do Niemiec w okresie od 1950 roku.

(Reuters/sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>