Trybunał Sprawiedliwości: Brak prawa pobytu to brak zasiłku na dziecko | Niemiecka gospodarka, fakty, analizy, dane, prognozy | DW | 14.06.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Gospodarka

Trybunał Sprawiedliwości: Brak prawa pobytu to brak zasiłku na dziecko

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wsparł postulat Brytyjczyków, którzy chcą ograniczyć świadczenia socjalne dla imigrantów. To porażka Komisji Europejskiej, która wniosła tę sprawę do Trybunału.

Brytyjskie urzędy najpierw sprawdzą, czy cudzoziemiec ma ważne prawo pobytu, a następnie w zależności od tego podejmą decyzję o przyznaniu zasiłku lub ulgi podatkowej na dzieci. Taka dysproporcja w traktowaniu własnych obywateli i przybyszów jest dozwolona wówczas, gdy w grę wchodzi ochrona budżetu państwa, który przyjmuje imigrantów – argumentuje Trybunał Sprawiedliwości, broniąc „nierównego traktowania” w tym wyjątkowym przypadku.

Odstępstwo od zasady równego traktowania

Nadal obowiązuje generalna „zasada równego traktowania”, wedle której nie wolno dyskryminować nikogo, kto swobodnie porusza się w ramach Unii. Jednak teraz możliwe będą odstępstwa od tej fundamentalnej reguły. Uzależnienie świadczeń od prawa pobytu to jeden z przykładów. Mowa o świadczeniach dla tych obywateli krajów Unii, którzy nie wykonują żadnej pracy.

Wedle unijnych reguł, obywatele UE mają prawo zmienić kraj pobytu na 3 miesiące w celu szukania tam pracy. Jeśli jej nie znajdą, nie mają prawa dalszego pobytu. W praktyce mało który kraj pilnuje przestrzegania tej zasady.

Liczne skargi na brytyjskie urzędy

Komisja Europejska zaskarżyła brytyjskie przepisy jako dyskryminujące imigrantów w reakcji na liczne skargi bezrobotnych imigrantów, którym brytyjskie urzędy odmówiły zasiłku lub ulg podatkowych na dzieci. Uzasadniano to brakiem prawa pobytu tych osób w Wielkiej Brytanii.

Brytyjski premier David Cameron podczas jednego z ostatnich szczytów UE uzyskał z Brukseli zielone światło na „przyhamowanie świadczeń socjalnych”. Oznacza to, że w przypadku raptownego wzrostu migracji z krajów UE, wybrane świadczenia byłyby wypłacane tylko tym osobom, które pracują w Wielkiej Brytanii już co najmniej od czterech lat. Z tej możliwości Brytyjczycy zaczęliby korzystać po 23 czerwca – w dniu, w którym w referendum zdecydują o pozostaniu lub wyjściu ze wspólnoty.

W Niemczech bez restrykcji

Do sprawy świadczeń socjalnych różne kraje podchodzą na różne sposoby. W Niemczech, by otrzymać zasiłek na dziecko, nie jest wymagane prawo pobytu. Nadrzędne jest tu prawo swobodnego przemieszczania się w ramach Unii. Oznacza to, że cudzoziemcy mają tu identyczne prawo do zasiłków co Niemcy.

AFP / Monika Sieradzka

Reklama